Danıştay YÖK atamalarını durdurdu

  • Giriş : 20.05.2009 / 14:47:00

Danıştay 8. Dairesi, YÖK Yürütme Kurulu kararının, öğretim elemanı kadrolarına yapılan atamalarla ilgili 7 ve 8. maddelerinin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Danıştay, YÖK'ün öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen yapılacak atamalara ilişkin kararlarının yürütmesini durdurdu.

Eğitim-Sen, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili YÖK Yürütme Kurulu'nun 26 Kasım 2008 tarihli kararının ''7 ve 8. maddelerinin yönetmelikte yer almayan atamaları da yönetmeliğe tabi tutacak şekilde düzenlemeler öngördüğünü'' ileri sürerek iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı.

Danıştay 8. Dairesi, YÖK Yürütme Kurulu kararının 7 ve 8. maddelerinin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Dairenin kararında, söz konusu yönetmeliğin 4. maddesinde hangi atamaların bu yönetmeliğin kapsamında olduğunun açıkça belirtildiği, bu maddenin, davaya konu yürütme kurulu kararının 7 ve 8. maddelerinde belirtilen istihdam değişikliklerini içermediği vurgulandı.

Kararda, söz konusu yönetmeliğin, ''kapsam'' başlıklı maddesinin yönetmeliğin öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen yapılacak atamalara ilişkin usul ve esasları düzenlediği anımsatıldı.

Dava konusu edilen YÖK Yürütme Kurulu kararının 7 ve 8. maddelerinin ise ''anılan yönetmeliğin kapsamında olmayan, 2547 sayılı yasanın 50-d maddesine göre istihdam edilen ve bir öğretim elemanı olan araştırma görevlisinin 33. madde hükmüne göre istihdamı ve yine bir anabilim dalında istihdam edilen araştırma görevlisinin başka bir ana bilim dalında istihdamına ilişkin kural getirdiği'' belirtilen kararda, yönetmeliğin 4. maddesinde hangi atamaların bu yönetmeliğin kapsamında olduğunun açıkça belirtildiği vurgulandı. Kararda, ''Bu madde, davaya konu Yürütme Kurulu kararının 7 ve 8. maddelerinde belirtilen istihdam değişikliklerini içermemektedir'' denildi.

Yürütme kurulu kararı ile yönetmelikte sayılmayan atama hallerinin de bu yönetmeliğe tabi tutulduğu, bunun üst hukuk normuna aykırılık oluşturulduğu ifade edilen kararda, şöyle denildi:

''Bu durumda, yönetmeliğin uygulanmasını göstermek amacıyla alınan dava konusu YÖK Yürütme Kurulu kararının 7 ve 8. maddelerinde hukuka uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenle, dava konusu Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu kararının 7 ve 8. maddeleri hakkında İdari Yargılama Usulü Yasası'nın 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmiş olduğu anlaşıldığından yürütmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verildi.''

YÖK'ün bu karara itiraz hakkı bulunuyor. İtirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*