Danıştaydan'dan sözleşmeli personele iyi haber

  • Giriş : 13.07.2007 / 11:48:00

Danıştay 12. Dairesi, Türk Sağlık-Sen tarafından açılan davada, "sebep göstermeksizin ve her zaman hizmet sözleşmesinin feshine imkan tanıyan düzenlemenin" yürütmesini durdurdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Türk Sağlık-Sen, Ücretleri Döner Sermayeden Karşılanmak Suretiyle İstihdam Edilen Sözleşmeli Personele İlişkin Hizmet Sözleşmesi'nin feshi halini düzenleyen 9. maddesinin (d) fıkrasındaki "Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir" hükmünün iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay'da dava açtı.

Danıştay 12. Dairesi konuyla ilgili kararında, sözleşmeli sağlık personelinin Tip Hizmet Sözleşmelerinin 9. maddesi a, b, c, e ve f fıkralarında sözleşmenin hangi hallerde feshedilebileceğinin ayrıntılı olarak düzenlendiği ve feshin objektif kriterlere bağlandığı belirtildi. Kararda, "Sözleşmenin feshinin objektif kriterlere bağlanması karşısında aynı maddenin (d) fıkrasında sebep göstermeksizin ve her zaman hizmet sözleşmesinin feshine imkan tanınmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır" denildi.

Kararda, yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi için gerekli olan koşulların gerçekleşmiş olduğu anlaşıldığından söz konusu maddenin yürütmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verildiği kaydedildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious