Demir-çelik devlerine ceza yağdı

Demir-çelik devlerine ceza yağdı.13829
  • Giriş : 22.06.2009 / 15:00:00

Rekabet Kurulu, ArcelorMittal Grubu'na 1,2 milyon lira, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş'ye de 10,1 milyon idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Rekabet Kurulu'nun internet sayfasında yer alan karara göre, Kurulun yassı demir çelik ürünleri pazarında yürüttüğü soruşturma sonucunda, ArcelorMittal Grubu ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. arasındaki ArcelorMittal Ambalaj Çeliği Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yüzde 25'lik hissesinin Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş'ye devrine ilişkin ''Hisse Devir Anlaşması'' ile ekindeki ''Ticari Anlaşma'' ve bu anlaşmalara ilişkin uygulamaların taraflar arasında rekabetçi davranışların koordinasyonuna yol açtığına ve rekabeti sınırlayıcı amaç ve etkilere sahip olduğuna, böylece 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ''Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar''ı düzenleyen 4. maddesi ihlal edildi.

Rekabet Kurulu, bu nedenle, ArcelorMittal Ambalaj Çeliği Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye 2008 mali yılı sonunda oluşan 245,7 milyon lira tutarındaki gayri safi gelirinin takdiren binde 5'i oranında olmak üzere, 1 milyon 228 bin 492 lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş'ye de 2008 mali yılı sonunda oluşan gayri safi gelirinin takdiren binde 5'i oranında idari para cezası verilmesine karar veren Rekabet Kurulu, ancak, ihlal konusu faaliyetlerin teşebbüsün toplam cirosu içindeki payının çok düşük olmasını hafifletici unsur olarak değerlendirerek, 2008 mali yılı sonunda oluşan 5 milyar lira tutarındaki gayri safi gelirinin takdiren binde 2'si oranında olmak üzere 10 milyon 57 bin 232 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Rekabetin tesisi için ArcelorMittal Ambalaj Çeliği Sanayi ve Ticaret A.Ş'deki Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. hissedarlığına, verilen taahhüt çerçevesinde, gerekçeli kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 12 ay içinde son verilerek, durumun Rekabet Kurumu'na tevsik edilmesi gerektiğinin ilgili teşebbüslere bildirilmesine de karar veren Kurul, bu süre içerisinde rekabeti ortadan kaldırıcı faaliyetlerden kaçınılmasına, aksi takdirde 4054 sayılı Kanun'un ilgili maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağının ilgili teşebbüslere bildirilmesine karar verdi.

Rekabet Kurulu, önaraştırma ve soruşturma sürecinde yapılan incelemelerde, ArcelorMittal FCE Çelik Ticaret A.Ş'nin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiğine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamaması nedeniyle ilgili teşebbüse idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına da karar verdi.

Borusan Grubu ve ArcelorMittal Grubu tarafından ortaklaşa yönetilen ve bir ortak girişim şirketi olan Borçelik Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş'de Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş'nin sahip olduğu yüzde 9,34 hissedarlığın, taraflar arasında rekabetçi davranışların koordinasyonuna yol açtığına ve rekabeti sınırlayıcı amaç ve etkilere sahip olduğuna da karar verildi.

Bu nedenle, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş'ye 2008 mali yılı sonundaki gayri safi gelirinin takdiren binde 2'si oranında olmak üzere, 10 milyon 57 bin 232 lira idari para cezası verdi.

Borçelik Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye 2008 mali yılı sonunda oluşan gayri safi gelirinin takdiren binde 2'si oranında olmak üzere 2 milyon 399 bin 817 lira idari para cezası verilmesine karar verildi.

Rekabetin tesisi için Borçelik Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş'deki Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. hissedarlığına, verilen taahhüt çerçevesinde, gerekçeli kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 12 ay içinde son verilerek durumun Rekabet Kurumuna tevsik edilmesi gerektiğinin ilgili teşebbüslere bildirilmesine, bu süre içerisinde rekabeti ortadan kaldırıcı faaliyetlerden kaçınılmasına, aksi takdirde 4054 sayılı Kanun uyarınca, idari para cezası uygulanacağının ilgili teşebbüslere bildirilmesine de karar verildi.

Oybirliği ile alınan kararlarda, Danıştay yolu açık bulunuyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*