Dernekler Kanunu'na kısmi iptal

  • Giriş : 05.04.2007 / 00:00:00

Anayasa Mahkemesi, 52 sayılı Dernekler Kanunu’nun, derneklerin siyasi partilere maddi yardım yapmasına imkan tanıyan hükmünü iptal etti ve yürürlüğünü durdurdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Anayasa Mahkemesi heyeti, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve CHP’nin, Yasa’nın bazı maddelerinin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla yaptıkları başvuruları birlikte değerlendirerek, karara bağladı.
Yüksek Mahkeme, Dernekler Kanunu’nun 10. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "derneklerin siyasi partilere maddi yardımda bulunabileceklerine" ilişkin hükmü iptal etti ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verdi.
Heyet, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almalarını öngören düzenlemenin Anayasa’ya aykırılığı iddiasını ise yerinde bulmadı.
Anayasa Mahkemesi, Yasa’nın 13. maddesindeki "Üye sayısının 100 kişiden çok olması şartıyla dernek hizmetleri, gönüllüler veya yönetim kurulu kararıyla göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür" düzenlemesindeki 100 kişiden çok olma şartını iptal etti ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verdi.
Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Sezer’in, Yasa’nın, "Yurt Dışından Yardım Alınması" başlıklı 21. maddesinin iptal edilmesi ve yürürlüğünün durdurulması talebini ise reddetti.
Yasa’nın 21 maddesi, derneklerin mülki idare amirliğine önceden bildirilmesi şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilmelerini öngörüyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious