Derneklere 'balans' ayarı

  • Giriş : 21.12.2006 / 00:00:00

Dernekler, hem AB hem de ceza mevzuatındaki değişikliklere uyumlu hale getiriliyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Belirlenecek yeni kıstaslarla derneklerin şeffaf olması ve hesap verebilirlik ilkelerinin gerçekleştirilmesi amaçlanırken, uygulanacak cezalar ise artırılıyor.TBMM Başkanlığı'na sunulan taslakla, Dernekler Kanunu'nda yapılacak değişiklikler özetle şöyle:
* Derneklerin yönetim ve denetim kurulu üyelerine maaş verilmesi, dernek üye sayısının 100 kişiden fazla olması şartına bağlanıyor.
* Dernek hizmetlerinde sürekli veya belli bir süre için çalıştırılan üyelere, hizmetleri karşılığında ücret verilmesine imkan tanınıyor. Belirlenen şartlar dışında ödeme yapan, derneğin para veya mallarını kendilerinin veya başkalarının menfaatine sarf etmiş sayılacağı hüküm altına alınarak, sorumlulara cezai müeyyide uygulanması sağlanacak.
* Yıllık gelirinin 250 bin YTL'yi aşması halinde derneklere, bilanço ile gelir ve gider tablolarını, beyannamelerini verdikleri tarihten itibaren 30 gün içinde günlük bir gazetede ilan etme zorunluluğu getirilerek, derneklerin şeffaf olması ve hesap verebilirlik ilkelerinin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Orak-çekiç yasağı
* Kamu yararına çalışan derneklerin malvarlıkları, kamu malı sayılacakı ve bunlara karşı suç işleyenler kamu görevlisi gibi cezalandırılacak.
* Derneklerin daha önce Türk devletleriyle sınırlı olan eski bayrak, amblem ve flamalarını kullanılamayacağı hükmü "tüm devletler" olarak genişletilecek, yeni düzenlemeye göre eski SSCB bayrağında bulunan orak çekiç gibi amblemler kullanılamayacak.
* Dernek üyeliği devam edenlerin genel kurul toplantılarına katılmaları ile seçme ve seçilme hakları hiçbir suretle engellenemeyecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious