Devlet,çiftçiye dekar başına destek primi ödeyecek

  • Giriş : 01.05.2006 / 00:00:00

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, yem bitkileri üretimini artırmak amacıyla çiftçiye dekar başına 130 YTL'yi bulan prim desteği verecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Bakanlık, bir dekar korungaya 80, silajlık tek yıllık mısıra ise 55 YTL prim verecek.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, son yıllarda bitme noktasına gelen hayvancılığın yeniden canlandırılması için çiftçilere birçok alanda prim desteği sağlıyor. Yem bitkileri, sertifikalı yem bitkileri tohumluğu, damızlık ve saf ırk gebe düve üretimi, su ürünleri yetiştiriciliği ile bombus arı ve süzme bal üretimi gibi 24 değişik alanda çiftçiye belirli oranlarda parasal destek sağlayan bakanlık, bu yıl arazisine yonca ekenlere dekar başına 130 YTL prim ödeyecek.

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan ve çok yıllık veya tek yıllık yem bitkileri yetiştiren üreticilere, 1 Şubat-15 Haziran ve 1 Temmuz-15 Kasım tarihlerinde 2 dönemde ödenecek prim desteğinin miktarı ekim yılına ve bitkinin türüne göre değişiyor.

Yoncanın yanı sıra, korunga, fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, silajlık mısır, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi hayvan pancarı, yem şalgamı, fiğ veya macar fiği- tahıl karışımı ekenler ile yapay çayır ve mera oluşturan ödeme yapılacak. Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kaydı bulunmayan, ÇKS'ye kayıtlı olduğu yer dışında başka bir yerde destek alımına müracaat eden kişiler ile askı süresi içerisinde itirazda bulunmayanlara ve gerçeye aykırı beyanda bulunanlara ödeme yapılmayacak.

Primden yararlanabilmek için, desteklenecek yem bitkilerinin toplam ekiliş alanının en az bir dekar olması gerekiyor. Bunun yanı sıra, çok yıllık yem bitkileri ve yapay çayır mera ekiliş alanları için 4 yılda bir defa destek verilecek. Bir yıl içinde, aynı araziye 2 kez aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse, sadece biri desteklenecek. Ancak, aynı yere münavebe (nöbetleşe) uygulayarak bir üretim yılında arka arkaya iki farklı tek yıllık yem bitkisi ekilirse, 2 ekilişe de ayrı ayrı prim verilecek. Aynı yıl içinde tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasadın ardından çok yıllık yem bitkisi ekildiği takdirde ise, her 2 ekilişte desteklenecek.

Buna göre, çiftçiye dekar başına yoncada 130, korungada 80, tek yıllık yem bitkilerinde 50, silajlık tek yıllık yem bitkilerinde 55, silajlık mısırda 60 ve yapay çayır-meralarda 100 YTL'lik ödeme yapılacak. Yem biktileri üretimene ilişkin desteklemeler kapsamında, sertifikalı tohum kullanan üreticilere yüzde 5, kalkınmada öncelikli yörelerde yem bitkileri üretimine ilişkin desteklemelere ise yüzde 10 ilave ödeme yapılacak. Bakanlık yem bitkisi üretimi için prim desteği alanlara ayrıca, silaj makinesi, ot biçme makinesi, mibzer, balya makinesi, yağmurlama sulama sistemleri ile motopomp alımlarında, yüzde 40 oranında alet ve makine desteklemesi sağlayacak. Müracaatların, ÇKS'ye kayıtlı olunan il ve ilçe tarım müdürlüklerine yapılması gerekiyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious