Devlet 2007 programını açıkladı

  • Giriş : 02.11.2006 / 00:00:00

2007 Yılı Programı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Programa göre, makroekonomik istikrarı tehdit etmeyen, özel sektör eliyle gerçekleştirilen, ihracat odaklı ve toplumun geniş kesimlerinin refah düzeyini artıran bir ekonomik büyüme sağlanacak.

Özellikle kamu politikalarından kaynaklanan belirsizlikler azaltılarak, işletmelerin öngörülebilir bir ortamda uzun vadeli planlamaya dayalı olarak çalışabilmeleri için elverişli koşullar oluşturulacak. Gelecek yıl da açık enflasyon hedeflemesi uygulamasına devam edilecek. Merkez Bankası, kısa vadeli faiz oranlarını temel para politikası aracı olarak aktif şekilde kullanmaya devam edecek.

Dalgalı kur rejimine devam edilecek. Makroekonomik istikrarın devamı için maliye, para ve gelirler politikasının uyumu gözetilecek. Kamu borç stoğunun milli gelire oranının, düşürülmesinin yanısıra cari açığı da kontrol etmek için mali disipline titizlikle uyulacak. Kayıtdışı ile mücadele için bütüncül bir program hazırlanacak. Gelişme eksenlerinin de yer aldığı ve mevcut durum ile hedeflerin ortaya konduğu programda, uygulanacak politika, öncelik ve tedbirler de sıralandı.

-MAKRO GÖSTERGELER-
Programa göre, gelecek yıl kamu tüketiminin yüzde 6, özel tüketimin ise yüzde 3,3 oranında artacağı tahmin ediliyor. Toplamdaki tüketim artışı ise yüzde 3,7 olarak hedefleniyor. Bu yılın tamamında tüketim artış hızının ise yüzde 7,9 seviyesinde oluşacağı öngörülüyor.

-YATIRIM ARTIŞ HIZI DA GERİLEYECEK-

Programa göre, bu yıl yüzde 10,8 oranında artacağı öngörülen sabit sermaye yatırımlarının, gelecek yıl yüzde 5,9 yükselmesi hedeflendi. Toplamdaki artış hızındaki düşüşe karşılık 2007'de kamunun yatırım artış hızı artacak, özel sektörün yatırım artış hızı ise bu yılın gerisinde kalacak. Bu yıl yüzde 1,2 artacak olan kamu yatırımlarının, gelecek yıl da yüzde 5,8 büyümesi planlanıyor. Özel sektör yatırımlarının ise 2006 yılındaki yüzde 14'lük artışa karşılık, 2007'de yüzde 6 oranında artacağı öngörülüyor.

-BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ YÜZDE 5-

Bu yıl yüzde 6 olarak gerçekleşeceği tahmin edilen büyümede gelecek yıl hedef, yine yüzde 5 olacak. Bunun sonucunda bu yıl 390,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülen gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) rakamı gelecek yıl 410,7 milyar dolara ulaşacak. Bu gelişme sonucu kişi başına milli gelir rakamı 5 bin 349 dolardan, 2007 yılında 5 bin 559 dolara çıkacak. Satınalma gücü paritesi ile kişi başına gelir ise 8 bin 959 dolardan, 9 bin 662 dolara yükselecek.

-TÜRKİYE NÜFUSU 2007'DE 73,9 MİLYON-

Programda, Bu yıl 72 milyon 974 bin seviyesinde olan Türkiye nüfusunun gelecek yıl 73 milyon 875 bin kişiye ulaşacağı tahmin edildi. Bu gelişme sonucunda işgücüne katılan kişi sayısı artacak ancak, işgücüne katılım oranı gerileyecek. Bu yıl istihdam edilen kişi sayısı 22 milyon 112 bin kişi olarak tahmin edilirken, gelecek yıl bu rakam 22 milyon 444 bin kişiye çıkacak. Buna karşın işgücüne katılım oranı yüzde 47,6'dan yüzda 47,4'e inecek.

-İŞSİZLİK YÜZDE 10'NUN ALTINA DOĞRU-

İşsizlik rakamında ise 2001 yılından sonra ilk kez yüzde 10'un altına inilecek ve işsizlik 2007'de yüzde 9,8 olarak gerçekleşecek. En son 2001 yılında yüzde 8,4 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 5 yıl boyunca yüzde 10'nun üzerinde kaldı.

-DIŞ TİCARET RAKAMLARI-

Programa göre, 2007 yılında 95 milyar dolar ihracat, 149,7 milyar dolar da ithalat öngörülüyor. Dış ticaret açığının 54,7 milyar dolar olacağı öngörülürken, cari işlemler açığının GSYH oranı da yüzde 7,4 olarak öngörüldü.

-DEVLETİN GELİRİ DE HARCAMASI DA ARTACAK-

Önümüzdeki yıl genel devlet gelirlerinin GSYH'ya oranının yüzde 46,5'e, harcamalarının ise yüzde 47,1'e çıkacağı planlandı. Buna karşılık borcun GSYH'ya oranında ise gelecek yıl düşüş olacak. Kamu net borç stokunun GSYH'ya oranı, yüzde 48,3'ten yüzde 43,4'e gerileyecek. 2007 programında deflatör yüzde 7, yıl sonu TÜFE ise yüzde 4 olarak esas alındı. Bu yılsonu TÜFE'nin ise yüzde 9,8 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious