Devlet arşivinden Kerkük kitabı

  • Giriş : 02.02.2007 / 00:00:00

Kerkük’ün nüfus yapısı ile ilgili tartışmalar sürerken Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü iddialara yanıt niteliğinde bir kitap yayımladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Belgeler o dönemde bölgedeki nüfusun yüzde 90’ını Türklerin oluşturduğunu ortaya koyuyor. Kitapta, Irak devletinin kurulmasının ardından da bölgeye Kürtlerin, Keldani ve Musevilerin yerleştirildiği ifade ediliyor.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri, ekonomik ve sosyal kayıtlarının yer aldığı “tahrir defterlerini ” 1993 yılından beri yayımlıyor. Bugüne kadar Anadolu, Rumeli, Rum, Arap ve Diyarbakır eyaletleriyle ilgili 1530 yılına ait defterleri yayımlayan genel müdürlük, bu kez de Kanuni Sultan Süleyman döneminde tutulan Kerkük’le ilgili kayıtların bulunduğu 111 numaralı defteri yayımladı.

Tahrir defterinde, bölgede yaşayanların etnik kimliği, bağlı olduğu aşiretler, konar göçer gruplar hakkında başka kaynaklarda bulunmayan bilgiler de yeralıyor. Bölgede o dönemde 7 bin 320 erkek nüfusun yaşamakta olduğu ve bunların yüzde 90’ınının Türklerden meydana geldiği görülüyor.

1800’lü yılların sonlarına doğru ise bölgeye Keldaniler ve Museviler yerleştiriliyor. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Irak devletinin kurulmasından sonra göçlerle Kürt nüfus bir hayli artıyor.

Belgeler Kerkük’ün 1. Dünya Savaşı’ndan önce 20 bin olarak belirlenen nüfusunun hakim unsurunu da yine Türklerin oluşturuduğunu ortaya koyuyor.

Yetkililer bu belgelerin Kerkük ve Dopuk bölgesinin tarihinin aydınlatılmasına ve bugün tartışmalı olan pek çok konunun açıklığa kavuşturulmasına katkısı olacağını belirtiyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious