Devlet gayrimenkul zengini

  • Giriş : 13.08.2006 / 00:00:00

Devlet, 115,7 milyar metrekareye ulaşan taşınmazları ile gayrimenkul zengini durumunda bulunuyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Bunların 94 bin 666 adedi binalardan, 327 bin 330 adedi arsalardan, 338 bin 252 adedi de arazilerden meydana geliyor.

Hazine üzerine kayıtlı tarla sayısı 931 bin 432, orman sayısı da 220 bin 600, bağ-bahçe sayısı 107 bin 795 olarak tespit edilirken, geri kalan taşınmazların 60 bin 223'ünü mera, meydan gibi orta mallar, 12 bin 505'ünü su ve su ürünü alanları, 881'ini maden ve ocak alanları, 636'sını deniz dolgu alanları oluşturuyor.

Hazineye ait tarihi ve kültürel sahaların sayısı da, 3 bin 300 olarak belirleniyor.

Böylece, Hazine taşınmazlarının yüzde 44,40'ü kayıtlarda tarla, yüzde 16,13'ü arazi, yüzde 15,60'ı arsa, yüzde 10,52'si orman, yüzde 5,14'ü bağ-bahçe, yüzde 4,51'i bina, yüzde 2,87'si de orta malı olarak görülüyor.
Diğer varlıkların, toplam taşınmazlar içindeki payı ise yüzde 1'in altında kalıyor.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 15'İ DEVLETİN

Kayıtlara göre, Hazineye ait 2 milyon 97 bin 620 taşınmaz, 115 milyar 746 milyon 790 bin 379,4 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Devlet adına tescilli taşınmazların yüzde 69,92'lik bölümünü de ormanlar oluşturuyor. 220 bin 600 ormanın yüzölçümü, 80 milyar 931 milyon 235 bin 362 metrekareye ulaşırken, büyüklük bakımından ormanları tarlalar ve araziler takip ediyor.

Hazine adına kayıtlı taşınmazların yüzde 13,72'sini meydana getiren tarlaların toplam büyüklüğü 15 milyar 889 milyon 533 bin 102 metrekare, arazilerin de 14 milyar 9 milyon 87 bin 49 metre kare olarak belirleniyor. Bu şekilde araziler de yüzde 12,10'luk bir alanı kaplıyor.

Orta mallarının 1 milyar 866 bin 303 bin 728 metrekare olduğu ülkemizde, Hazineye ait binalar, 593 milyon 87 bin 782 metrekarelik bir büyüklüğe sahip bulunuyor. Bağ-bahçelerin kapladığı alan, 649 milyon 354 bin 439 metrekare, su ve su ürünü alanlarının 388 milyon 245 bin 124 metrekare, maden ve ocak alanlarının 95 milyon 699 bin 796 metrekare, deniz dolgu alanlarının da 50 milyon 545 bin 481 metrekare olarak ölçülüyor.
Tarihi ve kültürel alanların toplam büyüklüğü de 46 milyon 98 bin 79 metrekareye ulaşıyor.

HAZİNEYE 849,5 MİLYON YTL KAZANDIRDILAR

Bu arada, devlete ait taşınmazlar, geçen yıl Hazineye 849,5 milyon YTL kazandırdı. Bunun 676,1 milyon YTL'si Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği satış, kira, irtifak hakkı tesisi ve ecrimisil işlemleri sonucunda elde edildi.

Belediyeler ve il özel idarelerine de, taşınmaz gelirlerinden 155,3 milyon YTL aktarıldı.
Yatırımların ve istihdamın teşvikine ilişkin Yasa uyarınca 3,1 milyon metreküp büyüklüğe sahip 163 taşınmaz, yatırımcılara bedelsiz olarak devredilirken, bu araziler üzerinde yapılacak 481,5 milyon YTL'lik yatırım ile 6 bin 88 kişiye iş imkanı yaratılacağı bildirildi.

TOKİ'YE KONUT ARSASI

Çarpık kentleşme ve konut sorununun çözümü için de, piyasa değeri 279,9 milyon YTL olan, 20,7 milyon metrekare büyüklüğündeki, 511 arsa ve arazi, konut yapımı için bedelsiz olarak TOKİ'ye verildi.

Yine 1,1 milyon YTL değerinde, 1,1 milyon metrekare yüzölçümlü, 56 taşınmazın TOKİ'ye devri de, harca esas değer üzerinden gerçekleştirildi.

Aynı şekilde üzerinde izinsiz yapılaşma bulunan, 4,6 milyon metrekare yüzölçümlü, 7 bin 206 adet taşınmaz, bedelsiz olarak belediyelere verilirken, park, yeşil alan, otopark, terminal gibi kamu hizmetleri için yerel yönetimlere bedelsiz verilen 4,7 milyon YTL değerindeki taşınmazların toplam büyüklüğü de, 1,2 milyon metrekare olarak belirlendi.
448 değişik yöredeki 214,9 milyon metrekarelik taşınmaz, ağaçlandırma yapılması için kamu kuruluşlarına tahsis edilirken, özel ağaçlandırma projesi çerçevesinde özel kişi ve kuruluşlara kiraya verilen taşınmazların sayısı 44, bunların kapladığı alan da 4,5 milyon metrekare olarak tespit edildi.

İŞTE DEVLETİN MAL VARLIĞI

Hazine adına tescilli taşınmazların cinslerine göre dağılımı şöyle:

TAŞINMAZLAR ADET YÜZÖLÇÜMÜ
. (Metrekare)

Bina 94.666 593.087.782,68
Arsa 327.330 1.227.600.433,34
Arazi 338.252 14.009.087.049,77
Bağ-bahçe 107.795 649.354.439,60
Tarla 931.432 15.889.533.102,56
Orman 220.600 80.931.235.361,91
Orta malları 60.223 1.866.303.728,20
Su ve su ürünü alanları 12.505 388.245.124,33
Maden ve ocak alanları 881 95.699.796,43
Deniz dolgu alanları 636 50.545.481,28
Tarihi ve kültürel alanlar 3.300 46.098.079,29
Toplam 2.097.620 115.746.790.379,39

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious