Devlet pek tasarruf yapmamış

Devlet pek tasarruf yapmamış.10223
  • Giriş : 15.02.2007 / 00:00:00

Devlet, geçen yıl 175,3 milyar YTL'lik bütçe harcaması yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Spor malzemelerine 46,8, törenlere 1,2, bando takımına 1,5 milyon yeni lira ödendi. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, devlet, 1,1 milyar yeni lira yiyecek, 10 milyon yeni lira da içecek alımında bulundu.

Kamu kuruluşlarında 124,9 milyon yeni liralık telefon görüşmesi yapıldı. Devlet Demiryolları, Hazine'ye 275,4 milyon, Türkiye Kömür İşletmeleri de 250 milyon yeni lira görev zararı çıkardı. Personel harcamalarının önemli bölümünü zam, tazminat ve sosyal haklar meydana getirirken, milletvekilleri de maaş ve tazminat olarak bütçeden 56,9 milyon yeni lira pay aldı. Milletvekillerinin Emekli Sandığı prim ödemeleri ise 561 bin YTL. Milletvekilleri ve emeklileri ile yakınlarının tedavi ve sağlık giderleri 5,1, ilaç giderleri de 1,2 milyon yeni lira oldu. Diğer kamu görevlilerinin tedavi ve sağlık malzemesi giderleri için bütçeden 1,4 milyar, ilaç alımları için de 711,3 milyon yeni lira çıktı. Bunların yanı sıra geçen yıl 117,2 milyon YTL'lik kırtasiye alımında bulunuldu. Su giderine 270,1, temizlik malzemeleri için 52,1 milyon yeni lira ödendi. Kara taşıtları için Hazine'den 79,1, havayolu için de 15,2 milyon Yeni Türk Lirası çıktı. Taşıt kiralama bedelinin 202,7 milyon yeni lira olduğu 2006'da, bunların bakım ve onarımı 86,3 milyon yeni liraya mal oldu. Bütçeden yakacağa 922,6 milyon, akaryakıt ve yağa 1,8 milyar, elektrik için de 478,5 milyon YTL harcama yapıldı. Kamunun posta ve telgraf giderleri 106,6, telefon abonelik ve görüşme ücreti 124,9 milyon yeni lira oldu. Yolcu taşıma için 258,7, yük taşıma için de 37,5 milyon yeni lira harcama yapıldı. Koruyucu ailelere 5,2, muhtaç ve körlere de 8 milyon yeni lira yardımda bulunuldu. Siyasi partilere 101, Türkiye Barolar Birliği'ne 87,5, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı odalara 21,7, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'ne 7,7, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne de 7 milyon yeni lira katkı sağlandı. Vakıf üniversiteleri bütçeden 12,7, dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri kuruluşlar da 13,4 milyon yeni lira pay aldı. Görev zararı ödemeleri kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisi'ne 166, TETAŞ'a 13,8, Şeker Fabrikaları'na 20, Ziraat Bankası'na 130, Halk Bankası'na da 106,8 milyon yeni lira aktarıldı. Ankara, aa

2006 bütçesindeki bazı harcamalar*

Kamu pers. tedavi ve sağlık malz. 1.490.822

Kamu personeli ilaç gideri 711.279

Enerji alımları 2.488.086

Yiyecek, içecek, yem alımları 1.152.238

Giyecek (kuşam-donanım dahil) 565.545

Müteahhitlik giderleri 8.834.323

Görev zararları 965.051

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious