Dikkat! Mağazalar beyninizi yıkıyor!

Dikkat! Mağazalar beyninizi yıkıyor!.16156
  • Giriş : 28.01.2009 / 08:40:00

Alışveriş merkezleri size dinlettikleri müzik ya da gösterdikleri reklam filminleri ile alışveriş yaptırıyor olabilir mi? Siz bir ürüne bakarken beyninize "onu mutlaka al" sinyali geliyor olabilir mi?

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Yazar Kubilay Aktaş, "Subliminal (gizli telkin) mesajlarla çocuk yaştan itibaren karşı karşıya kalıyor ve bilinçaltımızı günden güne kirletiyoruz. Bilinçli davranışlarımızın çoğu aslında bilinçaltımızdaki dosyalardan çıkıyor" diyor ve Bilinçaltına subliminal mesaj göndermenin önemli bir yo­lunun da dijital ses dosyalarına gömülen mesajlar olduğuna dikkat çekerek, alışveriş yaptığınız bazı mağazaların da siz bu yöntemde alış veriş yapmaya "ikna ettiğini" savunuyor.

Yazar ilginç iddiasını Elest Yayınevi'nden neşredilen Gizli Telkin'le Kur'an Terapisi adlı eserinde dile getirdi. 1975 Mersin doğumlu olan Kubilay Aktaş daha ilkokul yıllarında yaşadığı metafizik deneyimlerle bu konularla ilgilenmeye başladığını, lise yıllarında ve özelliklede üniversiteye hazırlık yıllarında çok sıklaşan kısmen anlam verdiği kısmen adını koyamadığı bu deneyimler onu dini konulara yönlendirdini belirtiyor. Üniversiteden sonra Ruhsal Yetileri Geliştirme Teknikleri konusunda pek çok kuruluştan eğitim aldığını ifade eden yazar, bu konuları ehli tasavvuf ve ehli hakikatle uzun sohbetlerle istişare ederek ehli sünnet inancına uygun bir hale soktuğuna dikkat çekiyor.

GİZLİ TELKİN AÇIK TELKİNDEN DAHA ETKİLİ

Gizli Telkin'le Kur'an Terapisi adlı eserinde, "Bilinçaltı nedir, bilinci nasıl etkiler? Subliminal (gizli telkin) teknikler nelerdir, nasıl karşımıza çıkar? Kur'an, Cevşen ve Celcelutiye'nin bilinçaltını inşa etmekteki fonksiyonları nelerdir? Gizli telkinle beyin ve kalbin onarımı mümkün mü? Subliminal mesajları müspet yolda kullanmak mümkün mü? Ayet ve duaları, ses altına yerleştiriyoruz, Kur'an ayetlerini bilinçaltına göndermenin önemi, Hangi konularda subliminal kayıtiar hazırlamak mümkün? gibi konularla ilgili görüşlerini açıklayan yazara göre, gizli telkin açık telkinden daha etkili. Çünkü açıktan yapılan telkinlere bilinç tepki gösterirken, gizli telkinler herhangi bir dirence gerek kalmadan bilinç altına yerleşiyor. Bu açıdan insanın ruhunu arındırması gerektiğini de belirten yazar bilinçaltı telkinlerin olumlu da olumsuz da kullanılabileceğini iddia ediyor.

KAPİTALİZM BİLİNÇALTI TELKİNİ Mİ KULLANIYOR?

Kitapla olumsuz telkinle ilgili verilen örneklerden iki tanesi şöyle:

"Bilinçaltına subliminal mesaj göndermenin önemli bir yo­lu, dijital ses dosyalarına gömülen mesajlardır. MP3 dosyaları, gizli mesaj için biçilmiş kaftandır diyebiliriz. İnsan kulağının, genellikle 15 Hertz - 20.000 Hertz arasındaki frekansları duy­ma yeteneğine sahip olduğu bilinmektedir. (Hertz, frekansı Ölçmede kullanılan uluslararası bir birimdir. Tekrarlanan ses dalgalarının bir saniyedeki devir sayısını gösterir.)

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde, ses ile bir hayva­nın çildırtılabildiği görülmüştür. Belli daiga boyunda gönder­diğiniz sesler, bir hayvanı çok ciddi olarak etkileyebiliyor. Hat- ta klasik müzik dinleyen ineklerde süt verimi arttığı da görül­müştür.

Kur'an da, bir sayha ile, yani bir ses ile helak olan kavimler­den bahseder. "Onlara bir sayha yetti" der âyet. Hatta israfil'in borusundan çıkan sesle ruhların dirilmesinden ve canlanma­sından bahseder. Bu varlıkta olan bir ilkedir.
Bir müzik parçasını duyuyorsak, demek ki bizim duyma eşiğimizdedir. Ancak; bilinçaltının algısı, daha düşük ya da da­ha yüksek frekansları algılayabilecek kapasitededir, Subliminal mesaj içeren bir müziği dinlerken, bu esnada kulağınız gizli telkini duyamaz, çünkü kulağın algısının dışın­dadır. Ama bilinçaltı oradaki mesajı alır.
Ve bilince dokunmadan akan bu mesaj, kişide, hipnoz ol­Muş bir insanın sorgulamasının zayıflaması ve hipnotistin verdiği telkine göre hareket etmesi gibi bir etki meydana geti­rir. Yani siz oradaki telkine göre hareket etmeye başlarsınız. Sorgulamazsımz veya çok düşük düzeyde sorgularsınız. Ancak kazanan, genelde bilinçaltı olur."

Bazı büyük mağazalar da kullanıyor

"Bazı büyük mağazalarda çalan müziklerin altında -eğer tes­pit etseniz, ki bu özel stüdyolarda mümkündür-" Daha çok, da­ha çok, daha fazla al. İhtiyacın var. Bunu da al. Almalısın. He­men al. Şimdi al. Evet evet evet..." gibi telkinler var.

Siz o hare­ketli müziği dinlerken bilinçaltıniza giren bu telkinler, farkın­da olmadan sizi yönlendiriyor. Ve 5 liralık ihtiyacınız varken, 100 lira ile kendinizi zor kurtarıyorsunuz. Kendini bilmeyen bir insan bundan çok daha fazla etkile­nir. Ama bilinçaltından gelen seslere ve duygulara hakim bir yapınız varsa, etkilenme şansız düşer.
Nefse hakim olmak bir anlamda budur.

BİLİNÇALTI TELKİN OLUMLU KULLANILABİLİR Mİ?

Yazar, "Bu kitapta, bilinçaltı klasörleri kısa devre olmuş ve varlığın birliği ile diyalog kurmakta ciddi sorunlar yaşayan, içsel çatış­ma içinde olan, çözümler aramasına rağmen yine de mutmain olmayan insanlar için hazırlanmıştır. Bu insanlar belli bir küçük grup değil, asrımızın bilinçaltı bombardımanına uğrayan herkestir. Çünkü bilinçaltı işgal edilmiş bir insanlık ile karşı karşıyayız. Kitabımız bu zamana kadar hep olumsuz anlamda kullanılan telkinleri, sonsuz vahiy eşliğinde hayra dönüştür­mek amacını taşımaktadır" diyor.

"İşin en zor tarafı şu ki, hasta hasta olduğunun farkında de­ğil, etrafta ilaç diye sunanlar da hastalıklı bilinçaltlarınm ürünü ve yan tesirler bırakıyor" diyen yazara göre insanı ihya edecek bir tek şey vardır: o da sonsuz bilginin dönüştürücü gücü. Bu güce muhatap olmak için, sizin sı­nırlı gücü sınırsız ile irtibatlandırmanız lazım.

"Bu kitapta, bu zamana kadar olumsuz alanlarda kullanılan subliminal (gizli telkin) tekniklerin, müspet sahada nasıl kulla­nılabileceğini anlatacağız. Amacımız, kirletilmiş ve sistemi allak bullak olmuş insan bilinçaltını Kur'ân, Cevşen ve Celcelutiye üçlüsüyle yeniden inşâ etmek" diyen yazar. Kitabın başında bilinçaltı üzerinde durduklarını, insan bilin­çaltının nasıl işlediğini, özelliklerinin neler olduğunu daha iyi anlatmaya çalıştıklarını,
daha sonra subliminal mesajın ne anlama geldiği, hangi esasa dayandığı ve dünya üzerinde nerelerde, hangi amaçlarla kullanıldığından bahsettiklerini belirtiliyor.

"Ardından, ana konumuz olan 'bilinçaltını subliminal mesaj tekniğini kullanarak Kur'ân, Cevşen ve Celcelutiye üçlüsüyle yeniden inşâ etme' uygulamasının önemi ve gereği üzerinde duruyoruz." diyen yazar bilinçalı mesajların nasıl olumlu kullanıldığına dair ilginç örnekler de veriyor. Mesela doğum problemi olan, miyon rahatsızlığı oılan bir tandığına Meryem Suresi'ndeni doğumun kolay geçmesi için Allah7ın Meryem'e olan tavyiselerini anlatan ayeti ağırlıkta olduğu bir telkin CD'si hazırladığını ve doğuma kadar su sesi eşliğinde onu dinlettiğini ve inanılmaz kolay bir doğum gerçekleştiğini iddia ediyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*