Din dersinde Alevilik reformu

  • Giriş : 09.09.2006 / 00:00:00

Liselerde okutulması için yenilenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarında mezheplere geniş yer verildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Milli Eğitim Bakanlığı'nca müfredatı yenilenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders kitaplarında ilk kez Alevilere yer verildi. 9 ve 10'uncu sınıflarda okutulacak kitaplarda Alevilik yer almadı ama 17 yaşına giren öğrencilere 11'inci sınıfta, "Hz. Muhammet'in örnek kişiliği" anlatılırken Alevi-i Bektaşi kültürü, şairlerden örnekler verilerek öğretilecek. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan yeni ders kitaplarında önemli değişiklikler yapıldı. 9'- uncu sınıf kitabında Türklerin İslam anlayışının oluşmasında etkili şahsiyetler anlatılırken, Hacı Bektaş-ı Veli'nin hoşgörü ve insan sevgisinin rolü de anlatıldı. Bu bölümde dipnot olarak "Alevi-Bektaşi Kültürüne Bakışlar" adlı kitap kaynak gösterildi. Hacı Bektaş-ı Veli'nin "Makalat" eserinden de sözlere yer verildi. Ayrıca Hz. Ali'nin Örnek Şahsiyeti ve İbadetin önemine dair sözlerinin olduğu okuma parçaları konuldu. Ancak Alevilik ifadesi yer almadı.

ALEVİLİK
11'İNCİ SINIFTA
11'inci sınıf kitabında ise "İslam Düşüncesinde Yorumlar" başlıklı bölümde Eş'arilik'ten Maturidilik'e, Malikilik'ten Hanbelilik'e kadar çok sayıda mezhebin tanıtımına 15 sayfa ayrıldı. Bu bölümde, İslam'da uygulamadan gelen farklılıklar anlatılırken Caferilik, Hanefilik, Malikilik, Şafilik ve Hanbelilik mezheplerinin özellikleriyle ilgili bilgi verildi. Alevilik ise "Kültürümüzde Hazreti Muhammed Sevgisi" başlığı altında, Alevi-Bektaşilerin Peygambere olan sevgisi şu örnekle gösterildi: "Gül hem ilahi güzellikleri hem Muhammed'i temsil eder. Bundan dolayı güle Remz-i Muhammedi yani Muhammed'in sembolü adı verilmektedir. Hz. Muhammed'- in yüzünün güzelliği güle benzetilerek gülbenklerde Resulullah'ın gül cemaline salavat getirilmektedir." Bu bölümde Alevi Bektaşi şairlerin Peygambere olan sevgilerini içeren şiirlere de yer verildi. Alevilik, daha ayrıntılı olarak 12'nci sınıfta okutulacak kitapta yer alacak. Öğrenciler "Mistik yorumlar ve birlikte yaşam kültürü" başlığı altında Alevilik, Bektaşilik, Yesevilik ve Mevlevilik konularıyla tanışacaklar. Ancak bu kitap liselerin 4 yıla çıkarılması kararı nedeniyle ancak 2 yıl sonra okutulacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious