Diyalogda Avrasya çağrısı böyle

Diyalogda Avrasya çağrısı böyle.11309
  • Giriş : 15.11.2008 / 17:54:00
  • Güncelleme : 05.09.2016 / 23:37:45

Diyalog Avrasya'nın kapanış oturumunda, sonuç bildirisi yayınlandı. 16 ülkenin temsilcileri, diyalogun hangi boyuta ulaşması gerektiğini ortaya koydu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

14-16 Kasım 2008 tarihleri arasında Rixos Tekirova-Antalya Oteli'nde 'Diyalog Avrasya' platformu organizatörlüğünde gerçekleştirilen 'Eğitimde Hoşgörü ve Ayrımcılık' forumuna katılanlar aşağıdaki sonuçlara vardılar :

Biz Avrasya ülkeleri temsilcileri olarak son zamanlarda dünyada hızla yayılan şiddet, ırkçılık, etnik milliyetçilik, tahammülsüzlük, insan haklarının yerine getirilmemesi ve diğer ayrımcı tutumlarla mücadelede eğitimin büyük önem taşıdığına inanmaktayız. Uluslararası sivil toplum kuruluşları ve aileler, yeni nesli hoşgörü ikliminde, insan haklarına ve demokratik fikirlere saygı kültürüyle yetiştirme noktasında önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca yeni neslin belirtilen bu niteliklere sahip olmasında eğitim kurumlarının hayatî önemi ortadadır.

'Hoşgörü' kavramı farklı ülke ve toplumlarda çeşitli anlamlara gelmektedir. Hoşgörüyü UNESCO, “farklı düşüncelere sahip insanların fikir ve görüşlerini kabul etmeye hazır olmak”  şeklinde tanımlamaktadır. Şunu belirtmeliyiz ki, hoşgörü sadece etik bir sorumluluk değil, aynı zamanda uluslararası politik ve hukuki bir görevdir.

Bütün bu değerlendirmelere dayanarak aşağıdaki sonuçlara varabiliriz :

1. Tahammülsüzlük ve ayrımcılık insanın muhatabının özel haklarını yok saymasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple hoşgörüye dayanan eğitimin kaynağı, insan haklarına saygı olmalıdır. Bu amacın yerine getirilmesi için eğitim kurumlarının ve özellikle de yükseköğretim kurumlarının eğitim ve kültür programları çerçevesinde öğrenciyle öğreten arasındaki diyalogun gerekliliğinin önemini kavramış öğretmenlerin yetiştirilmesi, üzerinde durulması gereken ilk proje olmalıdır.

2. İnsan haklarıyla ilgili uluslar arası anlaşmaların da açıkça belirttiği gibi, ayrımcılığa karşı mücadelede ve farklı din, gelenek ve kültürler arasında saygı ve toleransın önemi özellikle eğitimde dikkate alınmalıdır.

kullan3. Günümüzde Avrasya'da ayrımcılığa karşı mücadelede toplumsal ve kültürel amaçların yerine getirilmesi bağlamında, farklı kültürlerde hoşgörü ve tolerans kavramları ile ilgili terimlerin açıklığa kavuşturulmasının gerekli olduğu düşüncesindeyiz.

4. Avrasya ülkelerinin eğitim programları ve ders kitaplarındaki hoşgörüyle ilgili değerlerin daha da öne çıkarılması gerektiği düşüncesindeyiz. Forma katılan ülkelerde sivil toplum kuruluşlarının da bu yöndeki çalışmalarının teşvik edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

5. Hoşgörü kavramının özümsenmesinde kullanılacak ana yöntemlerden biri de Avrasya milletlerinin kültür tarihi ve kültürel ilişkileri hakkında ders kitapları ve görsel eğitim malzemelerinin hazırlanmasıdır.

6. Avrasya ülkelerindeki hoşgörüye, karşılıklı ilgi ve yardıma dayalı olarak uygulanan günümüz Şarkiyat eğitiminin toplumları barışa götüren ana yollarından biri olduğuna inanıyoruz.

7. Gençlerin ve toplumun sağlıklı yaşamlarının sağlanmasında kitle iletişim araçlarının daha aktif biçimde kullanılması ve bu yönde daha fazla eğitim program ve  projelerinin hazırlanıp uygulanmasının yararına inanıyoruz.

8. İlave olarak ayrımcılık ve zararlı alışkanlıklara karşı mücadelede, her şeyden önemlisi kişiliğin ilk oluştuğu çevre olan aile, sonraki aşamada ise eğitim kurumları, spor kurumları, medya ve diğer kitle iletişim araçlarının müspet yönde değerlendirilmesi çok önemlidir.

9. Hoşgörü ve diyalog kültürünün yayılması amacıyla, bu konularda yapılacak olan lisans ve lisans üstü çalışmalarla ve diğer akademik araştırmaların yapılmasının teşvik edilmesi ve bu yöndeki çalışmaların desteklemeliyiz.

10. Görevleri arasında Avrasya ülkelerinin kültürel ve manevi geleneklerinin araştırması ve tanıtmı, eğitim ve yayın faaliyetleri, Avrasyalı öğrenciler için staj imkanlarının sağlanması, Avrasya'da kültür çeşitlilik konularında bölgesel ve uluslararası konferansların düzenlenmesi ve ayrıca hoşgörü ve karşılıklı ilgi ve yardıma dayalı eğitim programları ve ders kitaplarının hazırlanmasının da yer aldığı Avrasya Kültür Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin kurulması sağlanmalıdır.

11. Belirtilen amaçların yerine getirilmesinin değerlendirilmesi için 'Diyalog Avrasya Platformu' tarafından düzenlenen forumlar çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaların analizi yapılmalıdır.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*