Diyanet İşleri Başkanlığından yalanlama

  • Giriş : 07.08.2006 / 00:00:00

Diyanet İşleri Başkanlığı, Katolik kilisesi papazının din görevlilerine ders verdiği yönündeki haberleri yalandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, bugün bazı basın yayın organlarında "Papazı İmama Hoca Yaptılar!"¸"Papaz'dan İmama AB Uyum Dersi"," İmamlar Papazdan Ders Alıyor" ve "Türk İmama Avrupa Dersi " başlıkları altında yayınlanan haberle ilgili olarak açıklama yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığının web sitesinde, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu tarafından yapılan açıklamanın girişinde şu açıklama yer aldı: "Anka Ajansı tarafından hazırlanarak servis edilen ve bazı gazetelerde siyasi içerikli ve Başkanlığımızı itham edici başlıklar altında yayınlanan söz konusu haberde; Almanya'da görev yapacak Türk İmam ve din görevlilerine Almanya'ya uyum dersleri çerçevesinde Ulus'daki Katolik Kilisesi Papazı Felix Körner tarafından 300 saat ders verildiği ifade edilmektedir. Adı geçenin din görevlilerimize 300 saat ders verdiği ve programın siyasi bir yaklaşımın sonucu olduğu iddiasının gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. Şöyle ki; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurtdışına gönderdiği din görevlileri, ilgili ülkelerde yaşamakta olan vatandaşlarımıza dini ve kültürel alanda bir hizmet sunarken, onların karşılaştıkları bir takım eğitsel, toplumsal ve ekonomik sorunlar üzerinde de durmaktadır. Böylesine geniş bir alana yayılan beklenti ve ihtiyaçları tatminkar bir tarzda gidermede, elbette ilgili ülke şartlarını, anlayış ve yaşayışını tanımaya ihtiyaç vardır."
Uzun bir açıklama yayınlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, yurtdışında görev yapacak personelin gideceği ülkenin dilini, kültürünü, resmi ve dini kurumlarını daha gitmeden tanımasının, hem kendisinin yabancılık ve zorluk çekmesini azaltacağı, hem de önbilgi sahibi olduğu bu ortamın şart ve beklentileri doğrultusunda bir hizmete hazırlanmasını mümkün kılacağına dikkat çekti.

Başkanlığın yurtdışı hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği hedefleyerek, uzun süredir, yurtdışına göndereceği personeli önbilgi sahibi kılacak "Yurtdışı Hazırlayıcı Eğitim Programları" organize ettiğinin yer aldığı açıklamanın devamı şöyle:

"Haftalık ders saatlerinin durumuna göre 5-6 ay süren bu programlarda, ağırlıklı olarak gidilecek ülkenin dili öğretilmekte; ülkenin tarihi, kültürü, gelenekleri, dini düşüncesi, din hizmetleri, din-devlet ilişkisi, devlet yapısı ve önemli kurumlarına dair seminerler verilmektedir. Başkanlığımız, dil ağırlıklı bu programı profesyonel bir seviyede gerçekleştirebilmek maksadıyla söz konusu ülkelerin Ankara Büyükelçilikleri ve kültür merkezleri ile temasa geçmeyi uygun görmüş olup, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin desteği ile, 2002 yılından itibaren, Ankara Alman Kültür Merkezi ile Başkanlığımız arasında her seferinde yenilenen bir protokol doğrultusunda işbirliği imkanı sağlanmıştır. İlk kez bu sene Fransız Büyükelçiliği ile de benzer bir protokol yapılarak, din görevlilerimiz Ankara Fransız Kültür Merkezinde dil ve kültür derslerine katılmıştır. Alman Kültür Merkezi'yle 2005 yılında yapılan protokolde, bu programda hangi ders kitabının okunacağı, programın toplam kaç ders saatinden oluşacağı, her bir ders saatinin süresi, sınıf ve sınıflardaki kursiyer sayısı gibi detaylar bile kayıt altına alınmıştır. Yabancı dil kursu mahiyetindeki 400 saatlik bu programda, Alman Katolik rahip Felix Körner, sadece Almanya'daki Hıristiyan dini ve hayri kurumlar, aktüel Hıristiyanlık ve din- devlet ilişkisi gibi konuları kapsayan bir seminer vermiştir. Başkanlığımız, dil ağırlıklı bu programın akabinde, yurtdışına gidecek personele, üniversitelerimizin ve ilgili kamu kurumlarımızın da katkısıyla alan, bölge ve iletişim ağırlıklı bir aylık ilave bir kurs programı daha uygulamaktadır. Bu bilgilerden de anlaşılacağı gibi uygulanmakta olan program, öncelikle Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaş ve soydaşlarımıza din hizmeti veren görevlilerimizin, görev yapacakları ülkenin dili ve kültürü hakkındaki bilgilerini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu program, 1990'lı yıllardan itibaren bu ülkelerin 'din görevlisi görev yapacağı ülkenin eğitim kurumlarında yetişsin' tezine karşılık 2000'li yılların başından itibaren planlanmış ve Başkanlığımızca da 2002 yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. Otuz yılı aşkın bir geçmişi bulunan ve Avrupa'daki soydaş ve dindaşlarımıza daha etkili bir din hizmeti götürmeyi amaçlayan uygulamanın, iyileştirilerek ihtiyaçları daha iyi karşılayan bir düzeye getirilmesinin ulusal ve uluslar arası siyasetle ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyelik süreci ile de bir ilişkisi bulunmamaktadır."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious