Diyanet' te yeni uygulama

  • Giriş : 01.01.2007 / 00:00:00

Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Yasası Taslağı’na göre Diyanet İşleri Başkanı bundan sonra seçimle işbaşına gelecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Yasası’nın değişti-rilmesi için yeni bir taslak hazırlandı. Taslaktaki önemli değişikliklerden birisi Diyanet İşleri Başkanı’nın seçimiyle ilgili. Mevcut yapıda Bakanlar Kurulu’nun teklifiyle Cumhurbaşkanı tarafından atanan Başkan, yeni düzenlemeye göre seçimle işbaşına gelecek.

BAŞKANI KURUL SEÇİYOR

Seçimi Aday Tespit Kurulu yaparken, Kurul’da Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri, Teftiş Kurulu Başkanı, Musafları İnceleme Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, daire başkanları, il müftüleri ve Din Öğretim Genel Müdürü bulunacak. Kurula ayrıca ilahiyat fakülteleri 1’er temsilci, ilçe müftülükleri her coğrafi bölge için 2’şer temsilci gönderecek. Baş imam ve baş vaizler de her coğrafi bölgeden 1’er temsilciyle katılacaklar. Yaklaşık 150 kişiden oluşan Kurul başkanlık için 3 aday belirleyecek. Bakanlar Kurulu, üç adaydan birisini seçerek atayacak. Teşkilat yasa taslağında, Danıştay’ın 2005 yılında verdiği "yurtdışı teşkilatının yasal dayanağı bulunmadığına" ilişkin kararı doğrultusunda da bir düzenleme yapıldı. Yasaya "Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarından oluşur" hükmü eklenmesi öngörüldü.

VAKIF MALLARI DİYANETE

Türkiye’de sayısı 77 bin 777’ye varan caminin yönetimi tamamen Diyanet İşleri Başkanlığı’na geçecek. Yeni Teşkilat Yasası Taslağı’nda, bütün camilerin müştemilatıyla birlikte Diyanet’e devredilmesi öngörülüyor. Mevcut yapıda Diyanet sadece caminin içinden, yani namaz kılınan bölümlerden sorumlu tutuluyor. Buna karşılık caminin bahçesi, caminin yapımını üstlenen dernek ve vakıfların yönetiminde bulunuyor. Camiye din görevlisi atayan ve cami hizmetlerini denetleyen Diyanet’in, abdest alınan yerler, din görevlisi lojmanları, cami bahçesi peyzajı gibi dış alanlarda sözü geçmiyor. Yasa taslağında bu çarpıklığı ve karışıklığı gidermek amacıyla yapılan düzenlemeyle cami müştemilatından intifa(yararlanma) hakkı Diyanet’e geçiyor. Taslakta "Cami yapımından sonra müştemilatıyla birlikte Diyanet’e devredilir" şeklinde bir hüküm yer alıyor.

Din görevlilerine kariyer sistemi

Yeni yasa imam ve vaizlere, öğretmenlerde olduğu gibi kariyer sistemi getiriyor. İmam ve vaizler 1 yıl süren adaylık döneminden sonra atanacaklar ve sınavla uzman imam, uzman vaiz, baş imam, baş vaiz statülerine yükselebilecekler. Kariyer ilerlemesinde yazılı sınavın dışında, imam ve vaizlerin kıdemi, sicili, eğitim seviyesi, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetleri de dikkate alınacak. Baş imam ve baş vaizler, Türkiye’nin en büyük camilerinde görevlendirilecekler. Kariyer basamaklarındaki ilerleme maaşlara da yansıyacak. Her bir basamak arasında maaş artışı olacak. Taslakta ayrıca Diyanet teşkilatı mensuplarının özlük haklarında da iyileştirmeler yapılıyor. Din görevlilerin maaş ve tazminatları artırılarak diğer kamu görevlileriyle aralarındaki eşitsizlik gideriliyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious