Diyanet'ten Hac işçileri için yaş sınırı

  • Giriş : 01.11.2006 / 00:00:00

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac mevsiminde geçici olarak Suudi Arabistan'da çalışacak işçilerde en az 22, en fazla 55 yaş sınırı arıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

2006-2007 yılı hac mevsiminde Suudi Arabistan'a götürülecek olan kasap ve aşçı niteliğine sahip işçiler ile çeşitli alanlarda çalıştırılacak vasıfsız işçiler ve bu işçileri götürecek firmalarda aranacak şartlar ile bu konuda ilgili kuruluşlar ve firmalarca yapılacak diğer iş ve işlemleri düzenleyen tebliğe göre, geçici işçilerin çıkışları kara ve hava yolundan yapılacak.

Tebliğde, hac mevsiminde geçici işçi olarak Suudi Arabistan'a gideceklerde 22-55 yaş sınırı dahilinde olunması, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışıyor olmaması, kasap ve aşçı olarak gideceklerin bu mesleklerde, en az 1 yıl sigortalı veya Bağ-Kur'lu olarak çalışmış olması şartlarının aranacağı bildirildi.

Tebliğde, “Götürülecek işçi başına, Türkiye İş Kurumu'nca belirlenecek şartlar çerçevesinde işçi ücreti karşılığı olmamak kaydıyla, Kuruma 250 USD nakit veya limit içi kat'i ve süresiz dövize endeksli teminat mektubu olarak vereceklerdir. Firmalar, bu kişilere sağlık koşullarına uygun iaşe ve ibate sağlamak ve ücretlerini zamanında eksiksiz ödemekle yükümlüdür. Bu hizmetler konusunda vaki olacak herhangi bir şikayet, tespit ve buna ilişkin teftiş raporları, Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu'nca değerlendirildikten sonra verilecek karara göre, firmalarca yatırılan teminat, Türkiye İş Kurumu tarafından ya iade edilir ya da Yeni Türk Lirası'na çevrilerek gelir kaydedilir” denildi.

Götürülecek işçilere, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığınca zorunlu tutulan Mencevax ACW135Y Menenjit aşısının yaptırılacağı bildirilen Tebliğ'de, “Türkiye'de bulunmayan söz konusu aşının ithalinin Sağlık Bakanlığının izni ile tek bir firma tarafından yapılması, Ülkemizden hacca gidecek vatandaşlarımıza uygulanacak aşının ithalinin de Diyanet İşleri Başkanlığınca bu firmaya yaptırılması ve ücretlerinin de hacca gidecek vatandaşlarımızdan alınacak meblağlarla karşılanması sebebiyle, götürülecek işçilere uygulanacak olan bahse konu aşının, Diyanet İşleri Başkanlığından karşılanmasına karar verilmesi halinde bunların ücreti; işçi listelerinin Türkiye İş Kurumuna tasdik ettirilmesinden sonra ilgili firma tarafından Türkiye Diyanet Vakfı Hac ve Umre Hesabına yatırılacaktır” denildi.

Tebliğe göre, Hac mevsiminde Cidde Hava Limanı yer hizmetlerinde çalıştırılacak olan Türk Hava Yolları (THY) personeli ile çalıştırılmak üzere Suudi Arabistan'a boş olarak götürülecek otobüslerin şoförleri ve bu otobüslerin bakım ve onarımını yapmak üzere her 100 otobüs için görevlendirilecek en fazla beş teknik eleman bu Tebliğ kapsamı dışında tutulacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious