Doğan Yayın'dan teminat açıklaması

Doğan Yayın'dan teminat açıklaması.12273
  • Giriş : 11.03.2009 / 00:46:00
  • Güncelleme : 10.03.2009 / 23:51:31

Doğan Yayın Holding (DYH) Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne teminat verilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Doğan Yayın Holding(DYH) Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne teminat verilmesine ilişkin borsaya Yönetim Kurulu Üyesi Soner Gedik ve Koordinatör Murat Doğu imzalı bir açıklama yaptı.

Doğan Yayın Holding'in açıklaması şöyle;

"01.04.2003-31.03.2004, 01.04.2004-31.12.2004, 2005 ve 2006 hesap dönemlerine ilişkin olarak, Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından gönderilen "Vergi İnceleme Raporları" dayanak gösterilerek toplam 132.921.518,-TL tutarında "vergi aslı" tutarı ile 693.179.004,-TL tutarında "vergi zıyaı" ve 165.000,-TL tutarında "özel usulsüzlük" cezalarını içeren "Vergi/Ceza İhbarnameleri"nin Şirketimize tebliğ edildiği hususu ve söz konusu "Vergi İnceleme Raporları" ile ilgili değerlendirmelerimiz, 18.02.2009 tarihli iki ayrı "İçsel Bilgilere İlişkin Özel Durum Açıklama Formu" ile Başkanlığınıza bildirilmiş ve Başkanlığınızın aynı tarihli Günlük Bülteni vasıtasıyla ilan edilmek suretiyle kamuya açıklanmıştır.
Başkanlığınıza yaptığımız söz konusu Bildirimleri takiben, 23.02.2009 tarihli "İçsel Bilgilere İlişkin Özel Durum Açıklama Formu" ile; Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından 23.02.2009 tarihinde Şirketimize teslim edilen "Teminat İsteme" yazısı ile Şirketimizden, yukarıda bahsi geçen toplam 826.100.522,-TL "vergi aslı" ve "vergi zıyaı" cezası ile 165.000,-TL "özel usulsüzlük" cezası ve Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün söz konusu yazısı tarihi itibariyle hesaplanan 88.554.813,-TL gecikme faizi ile birlikte toplam 914.820.334,-TL tutarında teminat gösterilmesinin talep edildiği ve bunun için Şirketimize 15 günlük süre verildiği kamuya açıklanmış ve söz konusu açıklamamız da Başkanlığınızın aynı tarihli Günlük Bülteninde yer almıştır.

Şirketimiz, Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün söz konusu "Teminat İsteme" yazısı ile talep ettiği üzere, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 10'uncu maddesinde belirtilen türde teminatı Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne göstermiştir.

Daha önce de kamuya açıkladığımız üzere, 2002, 2003, 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin "Vergi İnceleme Raporları" dayanak gösterilerek Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından Şirketimize tebliğ edilen Vergi/Ceza İhbarnamelerinin terkini ile ilgili olarak, tüm yasal haklarımızı kullanmakta olduğumuzu ve kullanacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bu konuda, rutin yasal prosedürlerin takip edilmesi dışında, olağan dışı, önemli ve somut bir gelişme olduğu takdirde kamuya açıklama yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu; bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*