Doktorlar bile tiryaki!

  • Giriş : 28.10.2006 / 00:00:00

Doktorlar üzerinde yapılan araştırma, dünyadaki hekimleri "sigara içen ve içmeyenler" olarak iki farklı kutba ayıracak kadar çarpıcı sonuçlarıyla dikkat çekiyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Araştırmaya göre dünyadaki sigara içen ve içmeyen hekimlerin sigara konusundaki tutumları arasında anlamlı farklar bulunuyor. Örneğin; sigara içen hekimlerin yalnızca %57'si “sigara içme”yi hastalarının en zararlı aktivitesi olarak nitelerken, bu oran sigara içmeyen hekimlerde %73'e çıkıyor. Sigara içmeyen hekimlerin %43'ü sigara içen hastalarıyla her ziyarette sigara konusunu konuşurken, bu oran sigara içen hekimlerde %33'e düşüyor.

Tüm görüş farklılıklarına rağmen dünya hekimlerinin %81'i sigara içmenin kronik ve tekrarlayan bir tıbbi durum olduğu noktasında buluşuyor. Asya, Avrupa, Latin ve Kuzey Amerika olmak üzere 4 bölgede, içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülkede toplam 2 bin 836 hekim arasında gerçekleştirilen; hekimlerin sigara içme ve sigarayı bırakma ile ilgili tutumları konusunda yapılmış dünyanın en büyük uluslararası araştırmalarından “STOP: (Smoking: The Opinion of Physicians) Sigara İçme Konusunda Hekimlerin Fikirleri Araştırması”nın çarpıcı sonuçları, açıklandı. Araştırmaya göre; hekimlerin büyük bir çoğunluğu sigara içmenin hastalarının uzun dönemli sağlığını etkileyen en zararlı aktivite olduğuna ve zararının egzersiz yapmama, sağlıksız beslenme, alkol içme ve aşırı yeme/şişmanlık gibi başka aktivitelerden oldukça daha büyük olduğuna inanıyor.

HEKİMLER BIRAKMAYI DENİYOR AMA HÂLÂ İÇİYOR

Dikkate değer bir nokta, sigara içen hekimlerle içmeyenler arasında anlamlı fikir farklılıklarının bulunması. Sigara içen hekimlerin yalnızca %57'si “sigara içme”yi hastalarının en zararlı aktivitesi olarak nitelerken, bu oranın sigara içmeyen hekimlerde %73 olması sigara içen hekimlerin sigara içmenin zararlı etkilerini azımsıyor olabileceğini düşündürüyor. Sigara içen ve içmeyen hekimler arasındaki fark bu noktada da oldukça belirgin. Sigara içmeyen hekimlerin %43'ü sigara içen hastalarıyla her ziyarette sigara konusunu konuşurken, bu oran sigara içen hekimler için yalnızca %33'tür. Bu konuda dünyada da anlamlı farklılıklar bulunuyor. Örneğin ister sigara içsin ister içmesin Kuzey Amerikalı hekimlerin %68'i sigara içen hastalarıyla her ziyarette sigara konusunu konuşurken, Asyalı hekimlerin yalnızca %14'ü konuşuyor. Araştırmada görüşülen Türk hekimlerinden hâlâ sigara içmekte olanların %58'i geçmişte en az 1 kere, %27'si 3 veya daha fazla kez sigarayı bırakmayı denemiş.

Türk hekimler ne diyor?

Türk hekimlerinin %69'u “sigara içme”nin hastalarının en zararlı aktivitesi olduğunu ifade ediyor. Sigara içmeyen Türk hekimlerinin %73'ü sigara içmenin en zararlı aktivite olduğunu düşünürken; sigara içen Türk hekimlerinde bu oranın %59'a düşmesi; sigara içen hekimlerin, sigara içmenin zararlı etkilerini azımsıyor olabileceğini düşündürüyor. Türk hekimlerinin %93'ü sigara içmenin bir bağımlılık davranışı olduğuna katılıyor; ancak %32'si sigara içmenin bir yaşam biçimi seçimi olduğuna inanıyor. Sigara içen Türk hekimlerinin %41'i, içmeyenlerin ise %26'sı sigara içmenin bir yaşam biçimi olduğu konusunda hemfikir.

Avrupalı hekimler en önde

Hekimlerin önemli bir oranı, sigara içen hastalarıyla her ziyaretlerinde veya ara sıra sigara konusunu tartıştıklarını söylese de, bu konuşmalar sigarayı bırakma sürecini kolaylaştırma üzerine kurulmaktan çok, genellikle ya yaygın olarak bilinen toplum sağlığı mesajlarının tekrarlanmasına ya da bilgi toplamaya odaklanıyor. Kuzey Amerikalı hekimler daha proaktif. %76'sı hastalarının bir bırakma planı yapmasına yardım ediyor ve %57'si ise bir ilaç reçeteliyor. Bu oranlar Avrupalı meslektaşları için sırasıyla %43 ve %21'dir.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious