Doktorlar hastane yada muayenehaneden birini seçecek

Doktorlar hastane yada muayenehaneden birini seçecek.9698
  • Giriş : 10.09.2007 / 10:15:00

Yeni yasayla doktorlar birini tercih edecek, hastaların şikayet ettiği özel hastanelere devlet el koyacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Sağlık Bakanlığı devrim gibi yasa tasarısı hazırladı. Buna göre işini iyi yapmayan hastanelere devlet el koyabilecek. Bunu da her ilde oluşturulacak Hastaneler Birliği kanalıyla yapacak. El koymada hastaların görüşleri ve denetim elemanlarının raporlarının etkisi büyük olacak

SAĞLIK Bakanlığı, sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması için hedeflenen ‘devrim’ niteliğinde bir yasa tasarısı hazırladı. Kanun tasarısı, yıl sonuna doğru meclis gündemine gelecek. Hastanelerin yeniden yapılandırılmasını öngören tasarıya göre işini iyi yapamayan hastanelere hastaların görüşleri ve denetim elemanlarının raporlarına göre el konulabilecek. Sistemin işlemesi için de tüm illerde Hastane Birliği kurulacak. Hastane Birliği İstanbul’da 5, Ankara ve İzmir’de 2’şer bölgede ayrı ayrı kurulacak. Bu çerçevede ilk olarak her Hastane Birliği’nde tıpkı vakıflardaki gibi Mütevelli Heyeti oluşturulacak. Heyete doğrudan bağlı olmak üzere ‘Genel Sekreter’ veya ‘Genel Müdür’ sıfatıyla profesyonel yönetici atanacak. Bu yöneticinin altında ‘Tıbbi Yönetim Direktörü’ ve ‘İşletme Yönetim Direktörü’ bulunacak. Biri sağlık, diğeri idari işlere bakacak. Hastane Birlikleri, performans değerlendirmesine tabi tutulacak. Denetim elemanlarının yanı sıra ‘hasta memnuniyet testi’ uygulanacak. Yani hastane yönetiminin denetiminde hastalar da söz sahibi olacak. Sağlık Bakanlığı, başarısızlık halinde BDDK’nın bankalara el koyması gibi hastane yönetimlerine el koyacak ve yönetimi, yenisi oluşturulana kadar kayyuma devredebilecek.

YA TAM GÜN YA MUAYENEHANE

TASARI doktorlar için de yeni bir uygulama getirecek. Buna göre doktorlar ya özel muayenehanelerini ya da hastaneleri tercih etmek zorunda kalacaklar.
12 Eylül yönetiminin getirdiği uygulama ile doktorlar hastanelerden kaçmaya ve özel muayenehaneler açmaya başlamışlardı. Hastanelerde çalışan doktorların maaşlarında yüzde 40’a varan kayıplar yaşanmıştı.

Ak Parti iktidarı, sağlık hizmetlerini ticarileştiren ve sosyal yönü bulunmayan bu uygulamaya son verilmesi yönünde ilk adımı iki yıl önce attı. 21 Haziran 2005’de Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun’da değişiklik öngören yeni bir kanun çıkarılarak, il sağlık müdürleri ve başhekimlere muayenehanelerini kapatma zorunluluğu getirildi. Bu ilk adımla, yönetici kadronun, özel muayenehaneler yerine hastanelere ağırlık vermesi imkanı sağlandı. Ayrıca ‘gönüllülük’ esasına göre doktorların hastanelerde ‘tam gün’ çalışmalarını teşvik etmek için döner sermayeden pay alma hakları geliştirildi. Yeni uygulamayla, ayda ortalama bin 300 YTL maaş alan bir uzman doktor, ek olarak 4 bin YTL döner sermayeden pay almaya başladı.

MAAŞ BEŞ BİN YTL’YE ÇIKIYOR

BÖYLECE maaşları 5 bin YTL’nin üzerine çıkan doktor hastanede tam gün çalışmayı tercih etti. Hastanelerde tam gün çalışan doktor oranı yüzde 62’ye çıktı. Türk Sağlık-Sen’in yaptığı araştırmaya göre, 105 bin doktor görev yapıyor. Bu doktorlardan 53 bin 82’si Sağlık Bakanlığı’nda görev yapıyor. Çıkarılması planlanan Tam Gün Yasası üzerindeki hazırlıklar sürüyor. Şu anda doktorların yüzde 62’si gönüllü olarak tam gün çalıştığı için yeni kanun, yüzde 38’lik kesimi tercihe zorlayacak. Kanunla, hem özel muayenehane açmak hem kamuda görev yapmak mümkün olmayacak.

Özelde tedavİ farkI kalkIyor

SaĞlIk Bakanlığı, sigortalılar ile özel sağlık kuruluşları arasındaki çatışmaları önlemek ve hizmet maliyetini asgari düzeye indirmek için yeni bir uygulama daha başlatıyor. Alınacak yeni bir kararla, özel sağlık kuruluşlarının Emekli Sandığı, Bağ-kur ve SSK’lılardan aldığı tedavi ücret farkı ortadan kaldırılacak. Bu uygulamanın getirilmesinden sonra hiçbir sigortalı özel sağlık kuruluşlarında tedavi gördüğü zaman ek ödeme yapmayacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious