Doktorlar; muayenehane yada hastaneden birini seçecek

  • Giriş : 12.09.2007 / 16:41:00

Akdağ, Hekimevi'ndeki toplantıda sağlık muhabirleriyle bir araya geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yapacakları yeni düzenlemeyle, ''Benim muayenehanem olsun aynı zamanda kamuda çalışayım anlayışını artık bu ülkeden kaldıracağız'' dedi.

Akdağ, Hekimevi'ndeki toplantıda sağlık muhabirleriyle bir araya geldi.

Yeni yasama döneminde yapılacak bazı düzenlemelere ilişkin bilgi veren Akdağ, hastane birlikleri kurulmasına ilişkin yasa tasarısının sadece Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneleri kapsadığını, uygulamanın öncelikle 3 pilot ilde başlatılmasının planlandığını söyledi.

Söz konusu tasarıda kamudaki hekimlerin tam gün çalışmasıyla ilgili herhangi bir hüküm bulunmadığını, bunun ayrı bir kanun maddesiyle hayata geçirilmesini düşündüklerini anlatan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Şu anda kamudaki hekimlerin yüzde 62'si tam gün çalışmaya başladı. Göreve geldiğimizde bu oran yüzde 11'di. Şimdi yüzde 62'ye çıktı. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile uzman hekimlere ciddi ek ödemeler vermeye başladık. Büyük çoğunluğu gönüllü olarak muayenehanelerini kapattılar. Yüzde 38'lik bir grup yarı zamanlı çalışmayı tercih ediyor. Yapacağımız yeni düzenlemeyle, ki bu ilgili kanunda bir maddenin değiştirilmesini gerektiriyor, Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler de dahil kamuda çalışan doktorların yarı zamanlı çalışmalarını artık kaldırmış olacağız. doktor arkadaşlarımıza, 'kamuda çalışırsanız maaşlarınızla birlikte ek ödemeler de veriyoruz, bunları daha da iyileştirerek vereceğiz' diyeceğiz. 'Dışarıda çalışacağım' diyen arkadaşlarımıza da zaten iyi bir ortam hazırlamış olduk. Sosyal Güvenlik Kurumu artık ayrım yapmadan özel sektörden de hizmet alıyor. Onlar da arzu ediyorlarsa gidip orada çalışacaklar ama 'benim muayenehanem olsun, aynı zamanda kamuda çalışayım' anlayışını artık bu ülkeden kaldıracağız. Sayın Başbakan'ın da bu hususta talimatı var.''

Akdağ, ''Bunun için hangi yasada değişiklik yapılacak?'' sorusu üzerine, ''Zannediyorum 1219 sayılı kanun... Bir madde veya belki özlük haklarıyla ilgili 1-2 madde de değiştirebiliriz'' dedi.

''Kamudaki hekimlere bir tercihte mi bulunmaları istenecek?'' sorusuna, Akdağ, ''Nasıl ki 100 hekimin 62'si şu anda gönüllü olarak 'ben kamuda çalışacağım' demeyi teşvik edici unsurlardan dolayı tercih etmişse, geri kalan yüzde 38'lik gruba da 'Artık çoğunluk böyle bir noktaya geldiğine göre siz de tercihinizi yapın, arzu ederseniz kamuda çalışın size ek ödeme verelim, arzu ederseniz kamudan ayrılın dışarıda çalışın' diyoruz'' karşılığını verdi.

Akdağ, uzman hekimlerin ortalama 4 bin YTL ek ödeme aldığını, bunun branşa göre daha da artabildiğini dile getirdi.

Bir soru üzerine, muayenehanesi olan doktorların hastalarını buraya yönledirmesine yönelik davranış biçiminin çok zayıfladığını anlatan Akdağ, ''Muayenehanenin yolunu tutma'' zaruretinin kendi dönemlerinde çok azaldığını, yeni düzenlemeyle de tamamen ortadan kalkacağını söyledi.

Akdağ, başka bir soruya karşılık, düzenlemenin üniversite hastanelerinde görevli hekimleri de kapsayacağını belirterek, ''Üniversitelerimizin döner sermaye kanunları veya ilgili mevzuatında da yeni düzenlemeler yapmamız lazım. Oranları biraz daha yükseltmek gerekebilir. Üniversite öğretim üyelerinin gelirlerinin tam güne geçilince kazançlı olması için yeni ikincil mevzuatları da hazırlayacağız'' diye konuştu.

YABANCI HEKİMLERİN TÜRKİYE'DE ÇALIŞMASI

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''Yabancı hekimlerin Türkiye'de çalışmasına imkan tanıyan yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağı''na ilişkin soru üzerine, Türk vatandaşı olmayan hekimlerin Türkiye'de çalışması durumunda hekim eksiğinin ortadan kalkmayacağını söyledi.

Buna ''Yabancı hekimlerin hekimlik kalitesi açısından iyi bir eğitim almış olmaları ve Türkçeyi hastasıyla anlaşabilecek kadar iyi bilmeleri ve iş piyasasını engellememeleri'' gibi makul sayılabilecek itirazlarda bulunulabileceğini kaydeden Akdağ, denklik ve benzeri hususların YÖK'ün kontrolünde olmaya devam edeceğini kaydetti. Akdağ, ''İkinci konudaki itiraza gelince, O kadar çok hekim ihtiyacımız var ki, Türkiye'ye 5 bin Türk vatandaşı olmayan hekim getirebilsek bile bizim hekimlerimizin iş alanlarında en ufak bir daralma olmayacak'' dedi.

Halen ülke genelinde 100 bin hekim bulunduğunu ifade eden Akdağ, ''2023'de, Cumhuriyetin 100. yılında en az 200 bin hekim olmazsa bu ülkede sağlık hizmeti yürütülemez hale gelir. Çünkü hem nüfus hem de vatandaşın sağlık bilinci artıyor'' diye konuştu.

''YÖK BU KONUDA HİÇBİR İŞBİRLİĞİNE YANAŞMIYOR''

Tıp fakültelerindeki öğrenci sayısının artırılması gerektiğini yineleyen Akdağ, ''YÖK bu konuda hiçbir işbirliğine yanaşmıyor'' diyerek, ''Aralık'ta yeni YÖK Başkanı'nın göreve gelmesiyle konunun çözüme kavuşmasını umduklarını'' belirtti.

Yaptığı görüşmelerde, ''YÖK yetkililerinin 'böyle bir ihtiyacın olmadığı' kanaatine sahip oldukları intibasını edindiğini'' anlatan Akdağ, Türk Tabipleri Birliği yetkililerinin de aynı görüşte olduğunu hatırlattı. ''Türkiye'de hekim dağılımında dengesizlik olduğu'' iddialarının da ''Tarihe karıştığını'' ifade eden Akdağ, hekim sayısının mutlaka yeterli düzeye gelmesi gerektiğini söyledi.

Akdağ, ''Hekimlerin tam gün çalışmasıyla ilgili yasa değişikliğinde yabancı doktorların Türkiye çalışmasına imkan tanıyan düzenlemenin de olup olmayacağı'' sorusu üzerine, ''O konuyu sayın Başbakanımızla tekrar mütalaa edeceğiz. Sayın Başbakanımız uygun görürse, o da olur onun içinde'' diye konuştu.

Tam gün çalışmayla ilgili tasarıda klinik şeflerinin atanmasıyla ilgili hükmün de yer alacağını anlatan Akdağ, ''Üniversitelerin doçent atamasıyla ilgili hükümlerin aynısı getireceğiz. Bakalım buna da Danıştay veya Anayasa Mahkemesi ne diyecek?'' dedi.

Gelecek 5 yıl sonunda Sağlıkta Dönüşüm Programının tamamlanmasını hedeflediklerini belirten Akdağ, bu süre sonunda ülkenin yepyeni bir sağlık sistemine sahip olacağını kaydetti. Akdağ, programla bireylere sağlıkla ilgili bilgilerin aktarılacağını, bilgiyle birlikte bilinçlendirmenin sağlanacağını ve sağlıklı yaşama üzerine davranış değişikliği gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini anlattı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious