Dokunulmazlığa da dokunulacak

Dokunulmazlığa da dokunulacak .7245
  • Giriş : 23.08.2007 / 00:11:00

AK Parti sivil anayasa çalışmalarını hızlandırdı

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

AK Parti sivil anayasa çalışmalarını hızlandırdı. Alternatifli olarak hazırlanan taslak, milletvekili dokunulmazlığının sınırlandırılmasını öngörüyor. Kamu görevlilerinin yargılanmalarının önündeki engeller de kaldırılıyor. Taslakta, egemenlik ve vatandaşlık kavramları da yeniden tanımlanıyor. AK Parti'nin akademisyenlere alternatifli olarak hazırlattığı sivil anayasa taslağı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde.
Yasama dönemi başlar başlamaz gündeme getirilmesi öngörülen taslak, AK Parti'nin en fazla eleştiri aldığı milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili yeni düzenlemeler getiriyor. Dokunulmazlıklar sınırlandırılıyor. Ekonomik içerikli suçlar, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı suçlar, devlet sırını açığa vurma ve terör eylemlerine karışanlarların dokunulmazlık zırhı kaldırılıyor. Buna göre, bu suçları işleyen milletvekilleri, gözaltına alınamayacak ama yargılanabilecek.
Suç işleyen kamu görevlilerinin yargılanması için amirden izin alınması şartı da kaldırılıyor. Cumhuriyet savcılarına doğrudan kovuşturma yapma yetkisi tanınıyor.
Taslakta, mevcut Anayasa'daki ilk dört madde aynen korunuyor. Ancak diğer bölümlerde önemli değişiklikler var.
Devlet yönetiminde yetkilerin kullanılmasında siyasi iradeyi öne çıkaran düzenlemeye gidiliyor. Halk adına kimlerin yetki kullanacağı berraklaştırılıyor, egemenlik tanımı yeniden yapılıyor.
Mevcut Anayasa'daki, "Millet, egemenliği yetkili organlar eliyle kullanır" ifadesi yerine, "Türk milleti, egemenliğini, yasama, yürütme ve yargı organları eliyle kullanır" hükmü getiriliyor.
Sadece egemenlik değil, etnik tartışmaları bertaraf etmek için vatandaşlık tanımının da değiştirilmesi öngörülüyor.
Mevcut Anayasa'daki "Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür" ifadesi yerine 1924 Anayasası'ndaki "Türkiye'de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk denir" hükmü getiriliyor.
Taslakta, cumhurbaşkanının yetkilerinin de kısıtlanması öngörülüyor. Buna göre cumhurbaşkanının atama yetkisi vali ve büyükelçilerle sınırlandırılacak.
Taslakta, Yüksek Askeri Şura ile Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu kararlarının yargı denetimine açılması, din derslerinin seçmeli hale getirilmesi gibi düzenlemeler de bulunuyor.
YÖK'ün de anayasal bir kurum olmaya devam edeceği ama yetkileri ve yapısının değiştirileceği kaydediliyor.
AKP, ilgili kuruluşların da görüşünü aldıktan sonra yeni anayasayı halkoyuna sunmayı planlıyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious