Döner sermayelerinin düşürülmesi davalık

Döner sermayelerinin düşürülmesi davalık.9374
  • Giriş : 23.06.2009 / 10:08:00

Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi Döner Sermaye yönetmeliğinin tabip dışı personeli ve ayniyat saymanlarını mağdur eden hükümlerinin iptali için Danıştay’da dava açtı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

1 Mayıs 2009 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan yeni döner sermaye yönetmeliğinde ve yönetmelik hakkında yayınlanan Bakanlık genelgesinde tabip dışı personele ödenen mesai dışı çalışma puanında nöbet sürelerinin dikkate alınmaması yönünde hüküm getirildi. Yönetmelik değişikliğinde ayrıca ayniyat saymanlarının hizmet alanı kadro unvan katsayısı 0.35'ten 0,25'e düşürüldü.

Getirilen bu düzenlemelerle tabip dışı personelin ve ayniyat saymanlarının mağdur edilmesi üzerine Türk Sağlık-Sen Danıştay'da dava açtı.

Açılan davada söz konusu yönetmelikle çalışanların mağdur olduğuna dikkat çekildi. Dilekçede “ Sağlık personeli aylık 80 saate kadar tutulan nöbetlere ilişkin nöbet ücretini de, haftalık 45 saatlik mesai saatinin aşılması durumunda, mesai dışı çalışma puanı karşılığı olan ilave ek ödemeyi de almaktaydı. Ancak, nöbette geçen sürelerin mesai dışı çalışma puanının hesaplanmasında dikkate alınmaması yönünde yapılan dava konusu değişiklikle tabip dışı personel mağdur edilmiştir.” denildi.

Sağlık Bakanlığı uhdesindeki mesai dışı çalışmalar normal nöbet ve icap nöbeti tutmak suretiyle yerine getirildiğinin belirtildiği dilekçede Tabip dışı personelin tutmuş oldukları nöbetlerin mesai dışı çalışma puanının hesaplanmasında dikkate alınmaması yönünde yapılan dava konusu değişiklikle ilgili maddelerin uygulanma kabiliyetleri de ortadan kalktığı ifade edildi.

Dava dilekçesinde ayrıca ayniyat saymanlarının döner sermaye oranlarının düşürülmesinin de hukuksuz olduğu belirtildi. Dilekçede bu uygulamanın tamamen keyif olduğunu ifade edilerek “İlçe ve AÇS/AP merkezleri ayniyat saymanları ile diğer ayniyat saymanları, döner sermaye ek ödemesi bakımından 0.35 hizmet alanı kadro unvan katsayısından faydalanmakta iken dava konusu değişiklikle Genel İdare Hizmetleri sınıfı personeli için öngörülen 0.25 hizmet alanı kadro unvan katsayısından faydalanacaktır.

Söz konusu personellerin hizmet alanı kadro unvan katsayılarının düşürülmesi tamamen keyfi olup somut bir gerekçeye dayanmamaktadır. Nitekim, dava konusu yönetmelik değişikliği yapılmadan önce ayniyat saymanları ile aynı hizmet alanı kadro unvan katsayısından faydalandırılan döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görevli personel ile teknikerler yine aynı katsayıdan faydalanmaya devam etmektedir. Dolayısıyla, söz konusu değişiklik çalışma barışını zedelediği gibi kamu yararı ve hizmet gereklerine de ters düşmektedir.” denildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*