Dopinge karşı uluslararası sözleşme

  • Giriş : 05.02.2007 / 00:00:00

Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşmenin onaylanmasına ilişkin kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Türkiye, UNESCO'nun beden eğitimi ve spor alanında faaliyetlerinin program ve stratejisi çerçevesinde, sporda dopingin yok edilmesine yönelik, dopingle mücadeleye ve önlenmesine katkı sağlamayı amaçlayan sözleşmenin ''özel değişiklik prosedürü'' başlıklı 34. maddenin birinci fıkrasını çekinceli olarak kabul ediyor.

Adı geçen madde, Dünya Anti-Doping Ajansı'nın yasaklı listeyi ya da tedavi amaçlı kullanım ayrıcalığı verme standartlarını değiştirmesi durumunda, bunu UNESCO Genel Direktörüne yazılı olarak bildirmeyi öngörüyor. Maddede, genel direktör bu değişiklikleri, sözleşmenin ilgili eki (Annex) için önerilen teklifi taraf devletlere derhal bildiriyor. Ek'e (Annex) ilişkin değişiklikler, ya taraflar kongresinin bir oturumunda, ya da yazılı istişare ile onaylanıyor.

Türkiye adına konulan çekincede ise ''Özel değişiklik prosedürü'' kapsamında bildirilecek değişikliklere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına itiraz etmeye veya onay vermeye Bakanlar Kurulunun yetkili olması öngörülüyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious