Dopinge ve şikeye hapis geliyor

Dopinge ve şikeye hapis geliyor.9263
  • Giriş : 14.06.2008 / 23:37:00

Sporda şiddetin önlenmesine yönelik yasa değişiyor. Şike yapan sporcu idareci ve hakemlere 5-8 yıl arasında hapis cezası verilecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Doping yapan sporcu, masör, antrenör ve idareciler ise 1-3 yıl hapse mahkum edilecek. Şiddet yaratan ve çirkin tezahurat yapan taraftara da yurt dışına çıkış yasağı geliyor.

Sporda şiddetin önlenmesi amacıyla 28 Nisan 2004 tarihinde çıkarılan yasa yetersiz kalınca, yeni düzenlemelere gidilmesi kararlaştırıldı. Yasada yapılacak değişiklik ile ‘’Şike ve Doping’’ de kanun ile düzenleniyor. Şike yapan sporcu idareci ve hakemlere 5-8 yıl arasında hapis cezası verilecek. Doping yapan ya da buna aracılık eden, sporcu, masör, antrenör ve idareciler ise 1-3 yıl hapse mahkum edilecek.

Bakanlar Kurulu tarafından benimsenen ve TBMM’ye gönderilmesi beklenen tasarı üç önemli değişiklik getiriyor. Buna göre şike ve doping yasa kapsamına alınıp hem hapis hem de para cezası öngörülürken, maçlarda şiddet yaratan ya da çirkin tezahuratta bulunanlara, ‘’Yurt dışı yasağı’’ da geliyor. Bu taraftarlar için bugüne kadar 4 ay spor müsabakalarını izleme yasağı ile 750 YTL para cezası uygulanıyordu. Yeni hüküm ile şiddet yaratan ve çirkin tezahuratta bulunanlar, aynı süre içinde takımlarının yurt dışı maçlarına da gidemeyecek.

EN AĞI CEZA ŞİKE İÇİN

Yasa tasarısı uyarınca kanuna eklenecek ‘’Şike’’ hükmü ile şu yeni düzenleme getiriliyor: "Bireysel veya takım halinde yapılan karşılaşma veya yarışmalara kuruluş veya kişi lehine veya aleyhine hileli ve danışıklı olarak katılan sporcu ve antrenörler ile karşılaşma veya yarışmaların sonucu üzerinde hileli veya danışıklı olarak anlaşan idareciler ve karşılaşma veya yarışmaları kuruluş veya kişi lehine veya aleyhine hileli ve danışıklı olarak yöneten hakemler, 5-8 yıl hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bireysel veya takım halinde yapılan bir karşılaşma veya yarışmanın sonucundan, yarışma veya karşılaşmaya katılan sporcu veya takımlardan başka bir sporcu veya takımın yarar sağlaması için, yarışma veya karşılaşmaya katılan sporculara veya takımlara veya bunların temsilcilerine doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir menfaat temin veya vaat eden ve bu şekilde bir menfaati veya vaadi kabul eden kimse, 3-5 yıl hapis ve temin veya vaat edilen menfaatin beş katı kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

DOPİNGDE MASÖR DE SUÇLU

"Doping’’ maddesi uyarınca da spor müsabakalarında doping yaptığı veya doping analizi için numune verme sürecini ihlal ettiği tespit edilen sporcuların yanı sıra masörler, antrenörler ve idareciler de cezalandırılacak. Bu konudaki yeni yasa maddesi de şöyle düzenlendi:

"Spor müsabakalarında doping yaptığı veya doping analizi için numune verme sürecini ihlal ettiği tespit edilen sporcular ile yasaklı maddeleri kullandıran veya numune verme sürecini ihlal eden masör, antrenör veya idareciler, 1-3 yıl hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Doping suçunun uluslararası müsabakalarda işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır."

Yeni tasarının gerekçesinde ‘’Sportif alanlarda ortaya çıkan düzensizlik ve şiddet olayları, basit bir asayiş sorununun ötesinde, kamusal düzen bağlamında ele alınması gereken konulardır. Mevcut yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana geçen yaklaşık dört yıl içerisinde Kanunun uygulamasında ortaya çıkan birtakım sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu nedenlerle, özellikle sporda doping konusunun sadece ulusal bazda değil, uluslararası alanda da sporun önemli bir sorunu olarak algılandığı bir vakadır. Yürürlükteki mevzuatta doping, teşvik primi ve şikenin hüküm altına alınmamış olması, bu konularda düzenleme yapılmasını zorunlu kılmaktadır" denildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious