Dört adımda Alevi çözümü

Dört adımda Alevi çözümü.9719
  • Giriş : 24.11.2008 / 12:31:00

Alevi sorununun çözümü konusunda çok ciddi gelişmeler yaşanıyor. Sancılı konuya Bulaç'ın çarpıcı önerileri var.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

AK Parti Sünni kesimden tepki alabilecek bir adım atmanın hazırlığında.. Alevi sorununa ilişkin Reha Çamuroğlu'nun çalışmaları çok yakında somut adımlara dönüşmek üzere..

Zaman yazarı Ali Bulaç'ın da Alevi talepleri konusunda önerileri var. Bulaç daha çok Sünni kesimi "zihniyet devrimine" davet ediyor. Önerilerinin 1. maddesi belki de en önemlisi..

Yazar bir nevi tartışmaların bam teline basıyor. Bugünkü köşesinde çözüm yolunda önemli bulduğu çözüm önerilerini şöyle sıralıyor:

1) Aleviliği şu veya bu kavramsal çerçevede tanımlamaktan vazgeçmeliyiz. Sivil olarak biz Sünniler, laik olarak devlet. Aleviler kendilerini nasıl tanımlıyorlarsa (din, mezhep, inanç grubu, din dışı kültür vs.) biz onları kendi tanımlarıyla öylece kabul etmek zorundayız. Çünkü insanları kendi tanımları ve konumlarında kabul etmedikçe onlara müdahale etmiş oluruz, bu durumda onların da tanımlama yoluyla bize müdahale etmelerine karşı çıkmak tutarlılık olmaz.

2) Benim toplum tasavvurum açısından ideal olan Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB)'nın lağvedilip bugün adına "diyanet" denen ibadet hizmetlerinin sivil cemaatlere, meskun yerlere bırakılmasıdır. Devlet sadece hizmetin teknik standartlarını tespit eder, denetler; bu arada bir dinî grubun başkaları üzerinde tahakküm kurmasının önüne geçer. Ancak mademki mevcut durumda DİB'in ilgası mümkün görünmüyor, bu durumda Alevilerin de Diyanet içinde temsil edilmeleri gerekir.

3) Cemevleri yasal statüye kavuşturulmalı, dedelere ve zakirlere müftü, vaiz, imam, müezzinler gibi kamu bütçesinden maaş bağlanmalıdır. Nasıl belediyeler camilere bazı yardımlarda bulunuyorsa, cemevlerine de benzer yardımlarda bulunmalıdır. Bu arada camiye giden cemevine gidebilmeli veya tersi, cemevine giden camiye gidebilmeli, buna engel olunmamalı.

4) Yine ideal olan "laik devlet"in din dersi öğretmekten vazgeçmesi olup, bu işi de sivil inisiyatiflere ve kuruluşlara bırakmasıdır. Yine mevcut durumda bir Anayasa Değişikliği söz konusu olmadığına göre -oluncaya kadar- Alevilik de din dersine eklenmeli, bu bölümü Alevilerin yetkin gördüğü kimseler yazmalıdır.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*