Dünyada her gün 70 bin kız çocuğu zorla evlendiriliyor

  • Giriş : 13.03.2006 / 00:00:00

Kız çocuklarının eğitimden ve sağlıklı bir yaşamdan mahrum kalmaları, onların kişisel yaşamlarını olduğu kadar içinde yaşadıkları toplumu da zarara uğrattığı belirtildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Türkiye genelinde yapılan bir araştırmada 15-25 yaşları arasında yapılan doğumlarda anne ölüm oranlarının ileri yaşlara göre 4 kat daha fazla olduğunun tespit edildiği belirtildi. Kız çocuklarını erken yaşta evlendirerek eğitimlerine engel olmanın, yoksulluk, cahillik ve sağlıksız bir toplum oluşması gibi çok ciddi sorunları beraberinde getirdiği ifade edilirken, toplumda bilinçli bireylerin yetişebilmesi için kız çocuklarının eğitimine önem verilmesi gerektiği açıklandı. Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu Proje Koordinatörü Meltem Ağduk, eğitim imkanlarından ve sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamamış fakir annelerin ölüm riskinin yüksek gelirli olanlardan daha fazla olduğunu söyledi.

Bunların yanına bir de annelik yaşının 20'nin altına doğru çekilmesinin riski daha da artırdığına ve neredeyse 4 katına çıkardığına işaret eden Ağduk, "Gayri safi milli gelir düzeyi azaldıkça gebelik, doğum ve doğum sonrası problemlerden kaynaklanan anne bebek ölümleri artmaktadır. Her yıl hemen hemen tamamı gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere 514 bin kadın gebeliğe bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetmektedir. Yani her dakika bir kadın gebelik ya da doğum sırasında çıkan sorunlar dolayısıyla hayatını kaybediyor. Ülkemizde ise her 12 dakikada bir bebek ve her 12 saatte bir de bir anne önlenebilir sebeplerden dolayı hayatını kaybetmektedir." diye konuştu.

Topluma verilecek eğitimler ve danışmanlık hizmetleri, etkili bir doğum öncesi bakım, sağlıklı doğum ve doğum sonrası bakım hizmetleri, bunları takiben kaliteli bir aile planlaması hizmeti verildiğinde bebek ve anne ölümlerinin büyük oranda azaltılabileceğinin altını çizen Ağduk, kadınlar ve gençlerin kalkınmanın vazgeçilmez unsurları olduğuna dikkat çekti. "Kadınlar ve gençler, daha iyi eğitim ve sağlık olanaklarına sahip bireyler olarak kalkınmanın parçası olduklarında ülkeler ekonomik, sosyal ve kültürel olarak daha sağlam bir yapıya sahip olacaktır." diyen Ağduk, hal böyle olmasına rağmen Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede kız çocuklarının daha az eğitim aldığını, daha kötü beslendiğini, sağlık hizmetlerinden daha az yararlandığını ve daha düşük ücretlerde çalıştırıldıklarını vurguladı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious