e-devlet bilgi toplumuna geçişi hızlandıracak

e-devlet bilgi toplumuna geçişi hızlandıracak.4325
  • Giriş : 22.11.2007 / 14:58:00

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, kamuda bilişim teknolojilerinin kullanımının önemine işaret etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından e-devlet çalışmaları doğrultusunda en iyi kamu uygulamalarının ödüllendirildiği “5. eTR Ödülleri” kapsamında Hilton Oteli'nde bir kongre düzenlendi.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, e-devlet olarak ifade edilen kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunumu konusundaki gelişmelerin, ekonomik, sosyal, hatta kültürel yaşamı önemli ölçüde etkilediğini söyledi.

Geçtiğimiz 4 yılda bilgi toplumu dönüşümünde önemli adımlar atıldığına işaret eden Ekren, “e-dönüşüm Türkiye Projesi”nin, Türkiye'nin bilgi toplumu dönüşüm sürecinde önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

2007 yılı sonu itibariyle telekomünikasyon sektörünün pazar büyüklüğünün 2006 yılına göre yüzde 12 büyüyerek 15,5 milyar dolar seviyesine ulaşacağını kaydeden Ekren, bilgi teknolojileri sektöründe ise yüzde 17 büyüyerek 4,8 milyar dolar seviyesine ulaşılacağının tahmin edildiğini söyledi.

E-devlet'e geçiş çalışmasında önemli başarılar sağlandığını anlatan Ekren, vergi dairesi otomasyon projesi kapsamında geliştirilen e-beyanname ile ortalama vergi tahsilat maliyetinin 2 dolardan 0,35 dolara düştüğünü belirtti. Ekren, sosyal sigorta primleri ile ilgili geliştirilen e-bildirge ile de önemli bir kaynak tasarrufu sağlandığını kaydetti. Nazım Ekren, OECD tarafından 2007 yılında yayımlanan “e-devlet Türkiye Raporu”nda Türkiye'nin e-devlet uygulamasında önemli gelişmeler sağlandığının vurgulandığını kaydetti. Brown Üniversitesi tarafından yayımlanan “Küresel e-Devlet Araştırması” sonuçlarında da Türkiye'nin araştırmaya dahil olan 198 ülke arasında 8. sırada yer aldığını belirten Ekren, 2006 yılında Türkiye'nin 27. sırada bulunduğunu belirtti.

“KAMUDAKİ ÖRNEK UYGULAMALARA DİKKAT ÇEKİYORUZ”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ da, burada yaptığı konuşmada, 2003 yılından itibaren düzenledikleri eTR ödülleri ile devlette örnek uygulamalara dikkat çekmeyi, başarılı uygulamaları özendirmeyi ve bu yöndeki uygulamaların yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

ETR ödülleri için 5 yılda toplam 131 projenin başvuruda bulunduğunu, bunlar arasından 63'ünün finale kaldığını anlatan Yalçındağ, kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından ödüle gösterilen ilginin e-devlet uygulamalarının gelişmesi konusunda kendilerine umut ve cesaret verdiğini ifade etti.

Küresel dünyada sosyal ve ekonomik yapıda hızlı yaşanan değişimler ile bilgi toplumuna geçiş süreci yaşandığına işaret eden Yalçındağ, bilgi toplumuna dönüşümün en önemli kavramlarından birinin de e-devlet olduğunu vurguladı.

Avrupa'nın e-devlet imkanlarından daha fazla yararlanmak için uyguladığı politika ve önceliklere de değinen Yalçındağ, Türkiye'nin de bu öncelikleri dikkate alarak gerekli ekonomik ve sosyal yatırımları yapmasının bilgi toplumuna ulaşma sürecini hızlandıracağını söyledi. Türkiye'de “e-dönüşüm Türkiye Projesi” ile çeşitli eylem planlarının hazırlandığını ve 2010 yılı itibariyle devlet hizmetlerinin yüzde 70'inin elektronik ortama aktarılmasını öngören “bilgi toplumu stratejisi” hedefini koyduğunu anlatan Yalçındağ, şunları kaydetti:

“Bu yatırımın ülkeye işgücü verimliliği, istihdam ve büyüme açılarından sağlayacağı katkı gözönüne alındığında bilgi toplumu hedeflerine hem kamu hem de özel sektörün sahip çıkması büyük önem taşıyor. Bu ise sosyal dönüşümü sağlamak için gerekli eğitim reformuna yaygın iletişim altyapısına, bilişim sektörünün gelişiminden Ar-Ge ve yenilikçiliğe kadar geniş bir yelpazede güçlü bir liderlik ve işbirliği sergilemesini gerektiriyor.”

“E-DÖNÜŞÜM, VERİMLİLİK YÖNÜNDE İLERLEME DEMEK”

Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise konuşmasında, Türkiye'nin e-devlet konusunda mevcut durumuna değinirken, Türkiye'nin e-devlet konusunda daha iyi pozisyona geldiğini, bunun da kendilerinde büyük bir iyimserlik yarattığını söyledi.

Bürokraside, verimlilik ne kadar hızlı artarsa ve bu artış ne kadar kapsamlı bir kamu reformuna dönüşürse ekonominin yanı sıra bunun, uluslararası rekabet gücüne önemli bir etkisi olacağına işaret eden Eczacıbaşı, kendilerinin e-Türkiye ödülleri ile yapmaya çalıştıklarının da bu sürece hız kazandırmak, kamu kuruluşlarını çağın nimeti olan internetten yararlanarak verimliliğe teşvik etmek, böylelikle e-devleti gerçekleştirmek olduğunu kaydetti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious