Ehliyeti olan herkes şoför olamayacak

Ehliyeti olan herkes şoför olamayacak.11968
  • Giriş : 25.02.2009 / 13:59:00

Yıllardır çözüm bekleyen taksilerle ilgili sorunlarda çözüm arayışları hızlandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İstanbul Şoförler Esnaf Odası ile yaptığımız görüşmelerde sorunların çözümü için mülki amirlik, belediye ve esnaf odasının müştereken yapacağı tespit ve çalışmalarla sonlanacağını belirtti.

Şoförlük mesleğinin saygın bir hizmet birimi olduğunu ve ''mesleksizlerin mesleği'' haline gelmemesi gerektiğini belirten İstanbul Şoförler ve Esnaf Odası Genel Sekreteri Ergün Öcal, aksi halde günümüzde olumsuzlukların daha da katlanarak dünya kenti olarak tanımlanan şehrimize zarar getireceğini vurguluyor. Şoförler ve Esnaf Odası bazı önlemlerin alınması ve takibi sonunda konunun bir disiplin altına alınmasını istiyor.

Şoförlüğün bir meslek olarak sayılması için bazı kurallara göre çalışılması gerektiğinin altını çizen İstanbul Şoförler ve Esnaflar Odası Başkan Vekili Cem Sert ise bir dizi önlemlerle bu sorunun altından kalkınacağını ifade etti.

Şoförlük mesleğine giriş koşulları

Şoför adaylarının eğitimler sonrasında yapılacak sınavlarda (yazılı ve mülakat) başarılı olanlar şoför adayı olmaya hak kazanmış olacaklar.

1- Trafik mevzuatları ve kuralları
2- Çevre Bilgisi
3- Halkla İlişkiler
4- İlk yardım
5- Turizm
6- Motor Bilgisi

-Şoför adaylığı konumunda olanlar daha sonra mesleğe başlamadan Psiko-Teknik ölçümlerden geçirilecektir. (Karayolu Taşıma Yönetmeliği 60-e maddesi )
-Adli sicil kaydına (GBT) göre mesleğini yapmaya mani bir suç işlememiş olması istenecek.

Tüm bu elemelerde başarılı olanlar Taksi ve Dolmuş şoförlüğüne başladıklarında çalıştıkları araç sahibini ve kendilerini kapsayan tanıtma kartını meslek odalarından alacaklar ve bu “Tanıtma Kartı” oda ve trafik denetleme birimlerince tasdik edilecektir.
Tanıtma Kartı:
1- Taşıtın Plakası, Marka ve Modeli
2- Motor-Şase numarası
3- Taşıtın sahibi ve kimlik bilgileri
4- Şoförün Adı-Soyadı, Adres, Telefon

Bu bilgilerinin yazıldığı Tanıtma Kartının Esnaf Odası ve ilgili birim tarafından
(Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü) mühürlenerek tasdik edilecek ve müşterilerin kolaylıkla okuyabileceği bir yere asılacaktır. Ayrıca tüm şoförlerin sicil, sınav ve donanım işlemleri esnaf odası tarafından bilgisayar ortamında takip ve değerlendirilecek, işlenen her türlü trafik ve adli suçu kayıt altına alacaktır.


Taksilerde denetimler sıkılaştırılacak

1- Durak sistemlerinde çalışanlar;

a) İlgili yasalardaki tüm şartları yerine getirilip-getirilmediği ve Tanıtma Kartı şartlarına uyulup uyulmadığı tespit edilecek ve en kısa zamanda eksiklikler giderilecek.
b) Tüm durakların listeleri bilgisayar ortamında düzenlenecek. (eğitim, sınav, psiko-teknik, GBT kayıtları)
c) Çalışan şoförlerin listeleri ve tüm kimlik bilgileri, adres ve telefonları listelenecek.
d) Trafik ceza kayıtları oda tarafından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden alınacak bilgilerine göre her ay bilgisayar ortamında takip edilecek.
e) Her şoförün tutulan bu kayıtları; esnaf odası tarafından belirli aralıklarla değerlendirilip meslek ahlakına ve hukukuna aykırılık teşkil edenler Disiplin Kuruluna sevk edilecek. Yine aynı şahıslar Trafik denetleme müdürlüğüne veya Belediye Başkanlığı ilgili birimlerine bildirilecek.

2- Durak sistemi dışında çalışanlar;

a) İstanbul ili Mülki Amirliği ile Belediye Başkanlığının ilgili birimleri ile esnaf odası tarafından müştereken veya ayrı ayrı yapılacak bir saha çalışmasıyla tüm şoförlerin Tanıtma Kartı uygulaması kapsamına alınması sağlanacaktır.
b) “Tanıtma Kartı” uygulaması süresi içerisinde toplanan tüm bilgiler esnaf odasının bilgisayar ortamında değerlendirilip şoförlerin eksiklikleri tespit edilecektir.
c) Kayda alınan tüm şoförlerin eğitim işlemleri tamamlanacak.
d) Psiko-Teknik ölçümleri yaptırılarak GBT kayıtlarına işlenecek.
e) Tüm kayıtlar bilgisayar ortamında güncellenerek “Durak Sistemi”nde çalışanlar gibi takip altına alınacaklar.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*