Eklerde, günlükleri doğrulayan belgeler çıktı

Eklerde, günlükleri doğrulayan belgeler çıktı.15173
  • Giriş : 04.08.2008 / 08:15:00

Örnek'e ait olduğu ileri sürülen 'darbe günlükleri' Ergenekon iddianamesinde yer almadı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Terör örgütü liderliğinden yargılanacak Muzaffer Tekin'in arşivinde bulunan bir belgede dönemin komutanlarının konuşmaları tek tek not edilmiş. "MUZO ASK.İST" isimli dosya içinde, 15-16 Temmuz 2003 tarihine ait bir toplantı dökümü yer alıyor. Genelkurmay Başkanı refakatinde olduğu ileri sürülen toplantıya dönemin Donanma Komutanı Özden Örnek ve Ege Ordu Komutanı Hurşit Tolon'un (Ergenekon davasında tutuklu) yanı sıra Harp Akademileri Komutanı, 1., 2. ve 3. Ordu komutanlarının katıldığı belirtiliyor. Komutanların konuşmalarının Örnek'in günlüklerinde anlatılanlarla örtüştüğü görülüyor. Tekin'de ele geçirilen CD'nin içindeki 10 sayfalık "Sıkıntılı Temalar" başlıklı gizli ibareli belgede yer alan konuşmalarda, "Cumhurbaşkanı, Meclis üyeleri, bakanlıklar ve yüksek yargı organları" ile ilişkilerin yeterli düzeyde olması gerektiği dile getiriliyor. Cumhurbaşkanı'nın (Ahmet Necdet Sezer) zamanında ve yeterince bilgilendirilerek, problemli konularda desteğinin sağlanmasının önemi üzerinde duruluyor. Topluma Kazandırma Yasası kapsamına girmek isteyenlerin sayısını azaltmak için psikolojik baskının devam ettirileceği ifade ediliyor. Ayrıca, "Önümüzdeki 1-1,5 sene içinde çok radikal kararlar almak veya kadere razı olmak mecburiyetindeyiz(F)", "Hükümet yol almaktadır. Değiştirme şartlarını bulmamız lazımdır. Bu hükümetten halkın ümidinin kalmaması lazımdır.(F)" cümleleri dikkat çekiyor. CD içinde, komutanların 2 günlük toplantıda dile getirdikleri görüşler yer alırken, cümlelerin karşısında söyleyen komutanın isminin ya da soyadının baş harfi bulunuyor.

Komutanlar da 'Darbe Günlükleri'ni doğruluyor

Ergenekon dava dosyasına konulan 'MUZO ASK.İST' isimli CD içinde, 'AKP.YASA' isimli, gizli ibareli belgede, AKP hükümeti tarafından gerçekleştirilen irticai nitelikli yasal düzenlemelerin yer aldığı anlatılıyor. 7 sayfalık gizli ibareli 'Kalkınma ve Demokratikleşme Programının Değerlendirilmesi' belgesi içinde; "TSK'nın birlik ve bütünlüğüne yönelik faaliyetlere karşı, kesin ve kararlı gerekli tedbirler alınmalı. 28 Şubat döneminin gündeme getirilerek TSK'yı yıpratma kampanyasında kullanılmasına karşı siyasi kadro ve kişilerle polemiklere girmeden, mümkünse ve öncelikle bu mücadelenin içine Cumhurbaşkanı'nın dahil edilmesine çalışılmalıdır." ifadeleri yer alıyor. 'Sıkıntılı Temalar' başlıklı 10 sayfadan ibaret gizli ibareli belgede 15-16 Temmuz 2003 tarihlerinde yapılan bir toplantıdan bahsediliyor. Söz konusu toplantıda yapılan bazı konuşmalar dava dosyasında yer alıyor. Belgede, "Sayın Genelkurmay Başkanlığı'nın refakatlerinde 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve Ege Ordu komutanları ile NATO Güneydoğu Müşterek K., Harp Akademileri K. ve Donanma Komutanı ile yapılan görüşmelerde ülke sorunları ile ilgili vurgulanan hususlar" denilerek şu konuşmalar dava dosyasında yer alıyor: Buna göre;

Fevzi Türkeri: Hükümet şimdilik TSK'yı açıkça karşısına alma cesaretini gösterememektedir.

İbrahim Fırtına: Önümüzdeki 1-1,5 sene içinde çok radikal kararlar almak veya kadere razı olmak mecburiyetindeyiz. Hükümet yol almaktadır. Değiştirme şartlarını bulmamız lazımdır. Bu hükümetten halkın ümidinin kalmaması lazımdır. Medya patronları denetim altına alınmalıdır.

Özden Örnek: Bu hükümetin düşünceleri eski düşüncelerinin devamıdır. Şeriata dayalı bir devlet düşüncesindeler.

Çetin Doğan: Bunlarla bir yere varamayız. Ayrıca YÖK başkanı, İstanbul Üniversitesi rektörü gibi laik kesimin önde gelenleri desteklenmeli, ziyaret edilmelidir. Basının içinde iyi olanları kullanmamız lazımdır.

Tamer Akbaş: Bölgede KDP ve KYB liderleri ile görüşmeler sürdürülmelidir.

MİT, Ergenekon'un varlığını 2001'de öğrenmiş

MİT'in, Ergenekon'un varlığından ilk olarak 2001 yılında haberdar olduğu ortaya çıktı. Radikal gazetesinin, dün manşetten verdiği habere göre, 'MİT'i Ergenekon'a ikna eden gelişmeler' arasında medyadaki haber ve yorumlar yer aldı. Bunlar "Yeni Şafak yazarı Fehmi Koru'nun 30 Nisan 2001'deki 'Hayaller Gerçek Galiba' ve 1 Mayıs 2001'deki 'Deli Saçması Sanmayın' başlıklı iki yazısı, Aksiyon dergisinin 12 Mayıs 2001'deki Ergenekon kapağı" olarak sıralandı. MİT, bilgilerin birbirini teyit etmesi üzerine, bunu 2003 ve 2006'da hükümete bildirdi. 27 Mart 2007'de, 'İşçi Partisi-Karargah Evleri' adlı belgeye ulaşan teşkilat, 17 Nisan 2007'de bir subay tarafından gönderilen CD'yi değerlendirdi. Darbe günlüklerinin yer aldığı CD'yi de inceleyen MİT, durumu Genelkurmay Başkanlığı ve Başbakanlık'a iletti.

Radikal Gazetesi'nin 'İşte MİT'i Ergenekon'a ikna eden dört gelişme' başlıklı haberine göre, ilk aşama Aksiyon dergisinin 2001 yılının Mayıs sayısında. Derginin kapağında 'Yeniden yapılanmanın aktörü Ergenekon' başlığı yer alıyordu. Gazeteci Fehmi Koru'nun aynı yıl 30 Nisan'da 'Hayaller gerçek galiba' ve 1 Mayıs'ta 'Deli saçması sanmayın' isimli yazısı ile Aydınlık dergisinin 1 Nisan'da yayımlanan nüshasında Ergenekon konusunun ele alınması MİT'in örgüte ilişkin ilk kaydının tutulmasını sağladı.

2001-2007 arasında ortaya çıkan diğer 3 gelişmede de Ergenekon'a ait bilgilerin ehemmiyet kazanmasıyla ilk incelemeler başladı. MİT'e 3 Temmuz 2002'de ismini belirtmeyen bir polis tarafından gönderilen 2 sayfalık mektup ve CD'de Ergenekon'un Lobi bilgileri yer alıyordu. CD içerisinde ayrıca bir bölümü Güney'in çıkardığı Strateji dergisinden ve Aydınlık ile Doğu Perinçek'ten alınmış yazı ve haberler, bir bölümü de kimi kurum ve kuruluşlara ait dokümanlar yer alıyordu. MİT'in eline geçen bir başka bilgi ise 'Karargâh evleri' dokümanıydı. Son olarak 17 Nisan 2007'de MİT'e gönderilen bir isimsiz mektupta TSK'da subay olduğunu belirten kişi, Oramiral Özden Örnek'e ait olan 'Darbe Günlükleri'ni bir CD'de MİT'e ulaştırdı.

ZAMAN

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*