Ekonomideki kaçak 5 milyar dolar

  • Giriş : 02.11.2006 / 00:00:00

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, getirilen yüksek vergilerden dolayı çeşitli sektörlerdeki kaçağın boyutunun 5 milyar dolara ulaştığının tahmin edildiğini vurguladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

“Kayıtlı Ekonomiye Geçiş Sempozyumu”nda konuşan Hisarcıklıoğlu, kayıt dışılıkla mücadelenin, sadece kamu idaresinin değil, özel sektörün de en çok önem verdiği bir konu olduğunu belirterek, “Kamu için genelde vergi tahsilatının miktarıyla ilgili olan kayıt dışılık, bizler için haksız rekabete karşı ayakta kalma mücadelesi demektir. Bu yüzden kayıt dışılıktan en çok rahatsız olanlar, Türk özel sektörüdür” dedi.
Kayıt içindekilerin, kayıt dışındakilerle rekabet etmesinin mümkün olmadığını vurgulayan TOBB Başkanı, rekabet edemedikçe, kayıt içindekilerin de kayıt dışına çıkmanın yollarını aramaya başladıklarını dile getirdi.
Hisarcıklıoğlu, OECD'nin yaptığı bir araştırmaya göre, kayıt altında çalışan bir şirkette, kişi başına verimliliğin kayıt dışına göre 10 bin dolar daha fazla olduğunu belirterek şunları söyledi:
“2 milyon kişinin kayıt dışında çalıştığı tahmin edildiğine göre, demek ki 120 milyar dolarlık yıllık üretim artışı potansiyeline sahibiz. Öte yandan, istihdamın yarıya yakınının kayıt dışı kalmasından dolayı alınamayan vergi ve sigorta primi nedeniyle devletin yıllık kaybı yaklaşık 25 milyar YTL'dir. Zira 23
milyon çalışandan sadece 12 milyonu, sosyal güvenlik kurumlarına kayıtlıdır.”
Kayıt dışını kayıt içine almanın başlangıçta göze alınması gereken riskler ve maliyetleri olduğunu, bunların büyük çoğunluğunun vergi ve istihdam yükleriyle ilişkili olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, “Kısacası yapılması gereken çok zor bir ev ödevi önümüzde duruyor. Ama bunun sonucunda mükafatta o derece büyük olacak” dedi.

-“YÜKSEK VERGİLERLE KAÇAKÇILIK MI TEŞVİK EDİLİYOR?”-

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kayıt dışılığı önlemenin hedefinin, yalnızca devletin vergi gelirlerini artırmak olmaması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
“Sağlıklı bir ekonomik büyümenin, kayıtlı ekonominin büyümesiyle doğrudan bağlantılıdır. Ne yazık ki kamu idaremiz, kendi harcamalarında tasarruf yerine, işin kolayına gitmektedir. Getirilen yüksek vergilerden dolayı petrol başta olmak üzere çeşitli sektörlerdeki kaçağın boyutunun 5 milyar dolar ulaştığı tahmin edilmektedir. Bu durum bu kadar açıkken, düşünmeden edemiyoruz, acaba yüksek oranda vergi koyarak, kaçakçılık teşvik mi edilmektedir?”
Petroldeki yüksek vergi ise başka bir ilginç sonuca yol açmıştır. 2003'ten bu yana Türkiye'nin ham petrol ithalatı, resmi kayıtlara göre azalmaktadır. Trafiğe yeni çıkan araç sayısının yüzde 65 arttığı 2005 yılında benzin, motorin ve LPG kullanımı, yüzde 2 ila 7 arasında azalmış gözükmektedir.”

-“KAYIT DIŞI CANAVARINI DA MAĞLUP ETMELİYİZ”-

Kayıt dışı ile mücadelenin genellikle vergi gelirlerinin yetmediği dönemlerde dile getirildiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Sonra da, zaten kayıt içinde olanların üstündeki yük artırılır ve sorun çözülmüş gibi görününce de konu unutulur. Vergi gelirleri kaybının yanında, kayıt dışılık, rekabeti bozan en önemli unsurlardan biridir” dedi.
Rifat Hisarcıklıoğlu, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin pek çoğunun aslında gizli yapılmadığını, alışverişlerin herkesin gözü önünde gerçekleştiğini ama fatura kesilmediğini, bankaların bu şirketlere patronların mal varlığının teminat kabul edilmesi nedeniyle trilyonlarca kredi verdiğini belirterek, “Böylece dünyada sadece ülkemizde bulunan benzersiz bir durum yaratılır. Fakir şirket, zengin patron” dedi.
Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması sürecinde toplumsal mutabakat sağlanmasının önemini vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yaşanan yolsuzluklarla etkin bir şekilde mücadele edileceğine, toplum kesimleri inanmalı, buna yönelik uygulama örnekleri toplumun önüne konulmalıdır. Vatandaşlar devlete ödedikleri vergilerin gereken yerlere harcandığı hususunda şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla ikna edilmeli, ödenen vergilerin kendilerine kamu hizmeti olarak döndüğü gösterilmelidir” diye konuştu.
Ülkede bundan sonra da yüksek büyümenin yakalanmasının, sadece özel sektörün değil, kamu idaresinin de kurumsal yapısını yenilemesine bağlı olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Enflasyon canavarından sonra kayıt dışı canavarını da mağlup ettiğimizi görmeyi temenni ediyoruz” dedi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious