''Ekonomideki yavaşlama ticaret rakamlarına da yansıyacak"

''Ekonomideki yavaşlama ticaret rakamlarına da yansıyacak
  • Giriş : 01.05.2008 / 13:05:00
  • Güncelleme : 01.05.2008 / 13:11:44

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, ''Küresel ekonomideki yavaşlama ve belirsizlik, girişimciler olarak önümüzü görmemizi, cesur ekonomik kararları almamızı zorlaştırmaktadır'' dedi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Yalçındağ, Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen "11'inci Avrasya Ekonomi Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, Avrasya bölgesinin dünyanın değişen ekonomik ve stratejik dengelerinde çok önemli bir yer haline gelmeye, küresel dengeler üzerinde doğrudan etki yaratmaya başladığını vurguladı.

Türkiye'nin bölgesindeki ülkelerin doğu ile batı arasında çok stratejik bir kavşakta yer aldığına değinen Yalçındağ, bu ülkelerin sahip oldukları yüksek büyüme potansiyelleri, henüz doymamış ve birbirini tamamlayıcı pazar yapıları, enerji, ulaşım, imalat, ticaret ve hizmet sektörlerinde sundukları yüksek potansiyel ile küresel iş çevrelerine yeni ve çok önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Yalçındağ, 2007 yılı ortalarından itibaren dünya ekonomisini etkileyen gelişmelerin, Avrasya bölgesini oluşturan ülkelerin ekonomik potansiyelleri açısından da önem taşıdığına dikkat çekti.

"Dünyadaki yavaşlama ticaret rakamlarına yansıyacak"

Dünya ekonomisindeki yavaşlamanın ticaret rakamlarına da yansıyacağını ve dünya ticaret hacminin büyüme hızının yüzde 5.8'e ineceğinin hesaplandığını belirten Yalçındağ, şöyle devam etti:

"Dünya ekonomisindeki bu yavaşlamanın tüm ülkeler üzerinde etkisi olması kaçınılmazdır. Avrasya ülkelerinin ekonomileri de, bu süreçten olumsuz etkilenecektir. Küresel ekonomideki yavaşlama ve belirsizlik, iş insanları, girişimciler olarak önümüzü görmemizi, cesur ekonomik kararları almamızı zorlaştırmaktadır.

Bu ortamda, ülkelerin iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi her zamankinden daha fazla önemli hale gelmektedir. Özel sektörün iş ve yatırım ortamıyla ilgili problemlerini çözmek, gerek beşeri sermaye gerek doğal kaynaklar bakımından zengin bir Avrasya bölgesinin küresel ekonomide meydana gelen dalgalanmalara karşı güçlenmesini sağlayacak ve kalkınmasını hızlandıracak en önemli adım olacaktır."

Ekonomik reformların hayata geçirilmesinde iş dünyasını temsil eden sivil toplum örgütlerinin önemli rol oynadığını vurgulayan Yalçındağ, kamuoyunun da desteğini alan iş çevrelerinin hükümet üzerinde kuracağı değişim baskısıyla kısa zamanda bölge ülkelerinde yatırım ortamının iyileşmesi ve ülkeler arası entegrasyonun artmasının mümkün olacağını ifade etti.

Arzuhan Doğan Yalçındağ, bugün ülkelerin en önemli hedeflerinden birinin enerji arz güvenliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğuna işaret ederek, gelecek 25 yıl içinde dünya enerji tüketiminin yüzde 50'nin üzerinde artacağının tahmin edildiğini, bu tahminin, sürdürülebilir, rekabetçi ve güvenilir enerjinin sağlanmasını tüm ülkeler için çok önemli kıldığını söyledi.

Başlıca enerji üreticisi ve tüketicisi bölgelerin ortasında yer alan Türkiye'nin enerji ithalatçısı bir ülke olduğunu ve enerji ihtiyacının yüzde 70'ini ithal ederek karşıladığını aktaran Yalçındağ, bu oranın hem Türkiye hem de AB için önümüzdeki yıllarda daha da artacağının tahmin edildiğini anlattı.

Enerji piyasasının gelişiminin, özel sektörün rolünün artması ve yatırım ortamının oluşmasını gerektirdiğini belirten Yalçındağ, enerji sektöründe yatırımın önündeki teknik ve idari engellerin belirlenerek giderilmesini sağlayacak önlemlerin alınması için özel sektör ve kamu sektörü arasında bir diyalog mekanizmasının tesis edilmesinin yararlı olacağını vurguladı.

TÜSİAD olarak Avrasya bölgesinin artan önemini dikkate alarak Karadeniz ve Hazar bölgesinin bağımsız iş dünyası kuruluşlarını bir araya getirmek amacıyla 2006 Kasım ayında Karadeniz ve Hazar Denizi Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonları Uluslararası Birliği'nin (UBCCE) temellerini attıklarını hatırlatan Yalçındağ, Avrasya ülkelerini uluslararası platformlarda bir araya getiren tüm girişimlerin, bölge ülkelerinin her birinde ekonomik gelişmenin hızlanmasına yardımcı olacağını söyledi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious