Ekonomik büyümenin motoru özel sektör olacak

  • Giriş : 02.03.2006 / 00:00:00

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de son 4 yılda izlenen ekonomik politikanın çok önemli olduğunu belirterek, "Bundan böyle Türkiye'de büyümenin motoru Türk özel sektörü olacaktır" dedi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Türkiye 5. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu (MERSEM) Afyonkarahisar'da yapıldı. Sempozyuma TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, akademisyenler, yerli ve yabancı iş adamları katıldı. Doğalgazı, kamu eliyle kullanan Ankara'da doğalgazın metreküp fiyatının 450 bin lira olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, buna karşılık doğalgaz dağıtımını özel sektöre devretmiş Çorlu'da, bu fiyatın 350 bin lira olduğuna dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, aradaki bu 100 bin liralık farkın, kayıp-kaçak, yolsuzluk ve israftan kaynaklandığı ifade etti. Enerji piyasalarında, serbestleşme tam olarak sağladığı takdirde kayıp-kaçak oranının azalacağına değinen Hisarcıklıoğlu, bunun da fiyatlara doğrudan yansıyacağına işaret etti.

Türkiye'de altyapının oluşması ve insanların doğru yöne sevk edilmesi durumunda çok daha fazla gelişme kat edileceğini aktaran Hisarcıklıoğlu, "Bugün Almanya'da yaşayan 2 buçuk milyon soydaşımız, tam 42 milyar dolarlık üretim yapıyorlar. Demek ki 72 milyon insanımız, Almanya'da sunulan iş ve ticaret ortamına sahip olsa kişi başına milli gelirimiz de 17 bin dolar seviyesinde olacak" şeklinde konuştu. Bunun da Türkiye'yi dünyanın 7'nci büyük ekonomisi haline getireceğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Şu an 17'inci sırada bulunmamız, bizleri ümitsizliğe sevk etmesin. Nasıl ki dün 35'inci sıradayken, milletçe dünyanın ilk 20 ekonomisi arasına girme hedefine inandık ve neticede bunu başardıysak. Bugün de, dünyanın ilk 10 ekonomisine girecek atılımı gerçekleştirmemiz, işten bile değildir." değerlendirmesini yaptı. Bunun sadece bir zaman meselesi olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Gönül ister ki bu başarıya, Cumhuriyet'imizin 100. yılından önce kavuşalım" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin son 4 senede, toplam yüzde 32 oranında büyüdüğünü ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu büyümenin, tarihte ilk kez, Türk özel sektörü eliyle olduğunu vurguladı. Daha önce kamu eliyle büyüme politikasını tercih eden Türkiye'nin, sık aralıklarla krizler yaşadığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Bir taraftan, kamu harcamalarını finanse etmek için başvurulan para basma yöntemi enflasyona yol açmış. Diğer taraftan da kamunun borçlanma yolunu tercih etmesi, bütçe açıklarına sebebiyet vermiştir. Neticede kaybeden taraf, hep Türk özel sektörü olmuştur" dedi.

Yüksek enflasyon ve kamu borçlarının, siyasi çalkantılarla birleşince, yatırımların sekteye uğradığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Bütçe açıkları ve cari açık kaynaklı ekonomik krizler, reel sektörü alaşağı etmiştir. Gelinen noktada Türk ekonomisi, mehter takımı gibi, 2 ileri bir geri gitmiştir. Bu nedenle son 4 senede, izlenen politikanın önemi çok büyüktür. Bundan böyle ülkemizde, büyümenin motoru Türk özel sektörü olacaktır" şeklinde konuştu. Hisarcıklıoğlu, söz konusu dönemde, yaşanan yüzde 32 büyümenin, yaklaşık yüzde 90'ı, özel sektörün yaptığı ihracat, özel sektör yatırımı ve özel kesim tüketimi kaynaklı olduğuna dikkat çekti.

Bütçede göze çarpan en önemli gelişmenin, 2005'de bütçe açığının yüzde 66 azalarak, 10 katrilyon liraya düşmesi olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bütçe açığının, GSMH'ya oranı, yüzde 3 seviyesinin altına düşmüştür. Bugün, ABD, Japonya, Almanya gibi gelişmiş ülkelerde bile, bu oran tutmamaktadır. Bütçe açığındaki bu olumlu gelişmenin neticesinde, kamu iç borcu yüzde 8 artmış, dış borç ise yüzde 5 oranında azalmıştır. Yani, reel olarak, cüzi de olsa, kamu borçları azalmıştır" değerlendirmesini yaptı. Bunun yanında vergi gelirlerinin, yüzde 18 oranında artığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, bu noktanın, büyümenin tam olarak hissedilmemesinin de en önemli sebeplerinden olduğunu ifade etti.

Türkiye'de enerji maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu rakamlarına göre Türkiye'nin, OECD ülkeleri içinde, sanayide kullanılan elektrik fiyatında, en pahalı ikinci ülke olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, Avrupa'da rakiplerin elektriği ortalama 5 sente kullanırken, Türkiye'de yaklaşık olarak 10 sente tüketildiğini ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, bunun sebebinin de ülke kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmadan, elektrik üretmeye kalkması şeklinde değerlendirdi. İleriki dönemde, uluslararası rekabet ve sermaye fırtınası, küçük üreticileri çok zor durumda bırakacağını kaydeden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Aramızda birliktelik kültürünü geliştirmez ve küçük olsun benim olsun anlayışıyla hareket edersek, bu fırtınanın karşısında savrulur gideriz. İşadamları olarak bizlere düşen, işyerlerimizi kurumsallaştırmak, güçlerimizi birleştirmek ve büyük çaplı üretim yapmaktır. Birlikten kuvvet doğar. Türkiye, sadece bu birlikteliği sağlayabilirse, geleceğe güvenle bakabilir."

Türkiye'nin sadece bu birliktelikle 10 yıl içinde dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Avrupa Birliği'nin saygın bir üyesi, bölgesinde huzur, refah ve istikrar modeli, güçlü bir ülke olur" değerlendirmesini yaptı.


Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious