Ekonomiyi neler bekliyor?

Ekonomiyi neler bekliyor?.38880
  • Giriş : 15.12.2007 / 15:25:00

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından Avrupa Birliği'ne (AB) katılım öncesi mali izleme süreci kapsamında her yıl hazırlanan Katılım Öncesi Ekonomik Program (KEP) Yüksek Planlama Kurulundan (YPK) çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Makro ekonomik göstergeleri kapsayacak şekilde hazırlanan programa göre, yüksek oranda faiz dışı fazla verme politikasına ve dalgalı kura devam edilecek.

Programa göre bir taraftan kamu dengelerini iyileştirecek borç stokunun azaltılması gözetilirken diğer taraftan da dezenflasyon süreci desteklenecek. Bu çerçevede maliye politikasının temel hedefleri, “kamu borç stokunun milli gelire oranını ve kamu açıklarını kalıcı bir biçimde azaltmak, dengeli bir bütçe yapısına ulaşmak ve enflasyonla mücadeleyi desteklemek” olacak.

Bu hedeflere ulaşmak üzere yüksek oranda faiz dışı fazla verme politikasına devam edilecek.

Para politikası 2006 yılı başında Merkez Bankası'nın uygulamaya koyduğu açık enflasyon hedeflemesi çerçevesinde yürütülecek.

DALGALI KURA DEVAM

2001 yılından bu yana uygulanan olan dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasına 2007 yılı KEP döneminde de devam edilecek. Önceki yıllarda olduğu gibi döviz kurları, piyasadaki arz ve talep koşullarınca belirlenecek, ancak Merkez Bankası kurlarda görülen ya da görülmesi muhtemel aşırı dalgalanmaları önlemek amacıyla döviz piyasasına müdahale edebilecek.

KEP NEDİR?

Katılım Öncesi Ekonomik Program (KEP), aday ülkelerin Kopenhag ekonomik kriterlerini sağlamak üzere, uygulayacakları ekonomi politikası ve yapısal reformları içeriyor. Katılım öncesi mali izleme süreci kapsamında, aday ülkeler her yıl Katılım Öncesi Ekonomik Program hazırlıyor.Bu doküman cari yıla ilave olarak, ileriye yönelik 3 yıllık bir perspektif ile hazırlanıyor ve her yıl da güncelleştiriliyor.

Programda, öncelikle büyüme, istihdam, ödemeler dengesi, para ve kur politikası, mali sektör, enflasyon ve kamu maliyesi alanındaki mevcut durum ortaya konuyor. Ardından, makro ekonomik çerçeve altında, istihdam, büyüme, enflasyon, para ve kur politikası ile ödemeler dengesi alanında öngörüler belirtiliyor.

Yapısal reformlara, 2008-2010 döneminde de devam edilecek. Bu yapısal reformlar; piyasa mekanizmasının güçlendirilmesine, rekabet gücünün artırılmasına, kamunun ekonomideki ağırlığının özelleştirme yoluyla azaltılmasına, düzenleyici ve denetleyici kurumların işlevlerinin güçlendirilmesine, mali sektörün aracılık kapasitesinin reel sektörün kaynak ihtiyacını karşılayacak şekilde geliştirilmesine, işgücünün niteliklerinin günümüz koşullarının gerektirdiği şekilde artırılmasına, işgücü piyasası ile eğitim sistemi arasındaki ilişkinin kuvvetlendirilmesine, kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılmasına, sağlık-sosyal güvenlik alanındaki eksikliklerin giderilmesine, Ar-Ge faaliyetlerinin ve yenilikçiliğin artırılmasına,ulaştırma ve enerji altyapılarının iyileştirilmesine, bölgesel gelişmenin sağlanmasına ve tarım sektöründe verimliliğin artırılmasına hizmet edecek.

VERGİ YÜKÜ AZALACAK

KEP'e göre, vergi yükü 2010 yılına kadar azalacak. Gelecek yıl yüzde 31,3'ten yüzde 32'ye yükselecek vergi yükünün, 2009 yılında yüzde 31,4'e, 2010'da da yüzde 30,4'e düşmesi öngörülüyor.

Daha önce Orta Vadeli Programda belirlenen ve gelecek yıl yüzde 5,5, 2009 ve 2010'da ise 5,7 olarak ifade edilen büyüme rakamlarında bir değişikliğe gidilmedi.

KEP'e göre, Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) önümüzdeki 2 yıl için yüzde 4 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Orta Vadeli Programda tahminde bulunulmayan 2010 yılı TÜFE rakamı ise KEP'e göre yüzde 4 olacak.

İŞSİZLİK ORANI AYNI

Türkiye'nin en önemli sorunları arasında yer alan işsizlik oranı ise önümüzdeki 3 yılda düşüş göstermeyecek. Buna göre, 2007 yılında yüzde 9,7 olan işsizlik oranı önümüzdeki 3 yılda da aynı kalacak.

Türkiye'nin dış ticaret dengesinin GSYİH içindeki payı ise gelecek yıl yüzde 9, 2009 yılında yüzde 8,5 ve 2010 yılında yüzde 7,8 olacak. Cari açığın payı ise aynı dönemlerde sırasıyla yüzde 7.8, 7.2 ve 6.8 olacak.

Öte yandan genel devlet borçlanma gereğinin GSYİH'ye oranı 2008'de bu yıl olduğu gibi yüzde 0 olarak belirlenirken, 2009'da yüzde eksi 0,7, 2010 yılında ise yüzde eksi 1'i bulacak.

KEP'e göre personel giderleri önümüzde 3 yılda azalacak. Söz konusu yıllarda personel giderleri sırasıyla yüzde 9,5, yüzde 9,3 ve yüzde 9 olacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious