Elektrikte kaçak kullanım azalıyor

  • Giriş : 13.11.2006 / 00:00:00

Elektrikteki kayıp kaçak oranı 2000 yılında yüzde 21.58 iken, geçen yıl bu oran yüzde 17.80'e düştü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Güler, CHP İzmir Milletvekili Erdal Karademir'in soru önergesine verdiği yazılı yanıtta, gelecek 20 yıllık dönemde elektrik üretiminde ekonomik olarak kullanılabilir potansiyelin tamamının devreye alınmasının hedeflendiğini bildirdi.

Bakanlığının yaptığı çalışmaya göre, 2020 yılı sonu itibariyle, linyit santralleri kurulu gücünün 18 bin 661 megavatta (Mw) ulaşmasının, santrallerin linyit tüketiminin 210 milyon ton olmasının hedeflendiğini kaydeden Güler, hidrolik ve yenilenebilir enerji kaynakları üretimlerinin 118 milyar kilovat saat olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Bakan Güler, 2004'te 87.8 milyon ton eşdeğer petrol (MTEP) olan birincil enerji talebinin ancak yüzde 28'inin yerli kaynaklar ile karşılandığını anımsatarak, bu oranın, 2010'da yüzde 29, 2020'de ise yüzde 32'ye ulaşmasının beklendiğini vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Güler'in verdiği bilgiye göre, Türkiye'nin jeotermal enerji potansiyeli 31 bin 500 Mw/ton, doğrudan kapasitesi ise bin 229 Mwt. Bunun, 696 Mwt'lık kısmı konut ısıtmacılığında, 131 Mwt'lık kısmı sera ısıtmasında ve 402 Mwt'lık kısmı termal tesislerde kullanılıyor.

Türkiye'nin elektrik üretimine uygun 13 sahanın görünür hale getirilmiş kapasitesi 105 Mw/enerji. Teorik potansiyel ise yaklaşık 550 Mwe olarak bekleniyor.


''TALEP, GÜVENİLİR BİR YEDEKLE KARŞILANMALI''


Bakan Güler, Türkiye'nin enerji talebinin gelişme ve yaşam kalitesinin iyileşmesine paralel olarak arttığına dikkati çekti.

Bakanlığın gerçekleştirdiği talep projeksiyonlarının, enerji talebinin 2010'da 126 milyon ton eşdeğer petrole, 2020'de ise 222 milyon ton eşdeğer petrole ulaşacağına işaret ettiğini belirten Güler, başta petrol ve kömür olmak üzere, yerli kaynak potansiyelinin ekonomik koşullarda ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik arama ve üretim faaliyetlerine ağırlık verildiğini vurguladı.

Türkiye'nin elektrik enerjisi talebinin yıllık ortama yüzde 7-8 oranında arttığına işaret eden Hilmi Güler, elektrik enerjisinde talebin güvenilir bir yedekle karşılanmasının, büyük önem taşıdığını kaydetti. Güler, elektrik üretiminde kullanılabilir linyit ve hidrolik potansiyelin tamamının gelecek 20 yıllık dönemde değerlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Güler, ''Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve elektrik üretiminde kaynak ve teknoloji çeşitlendirmesine yönelik hedefler kapsamında toplam yaklaşık 5 bin Mw kurulu güce karşılık gelecek nükleer santralların 2020'ye kadar olan dönemde tedrici olarak devreye alınması planlanmaktadır. Konuyla ilgili altyapı çalışmaları devam etmektedir'' dedi.


ELEKTRİKTEKİ KAYIP-KAÇAKLAR-

Türkiye'de kayıp-kaçak oranlarının, gelişmiş ülkeler ortalamasının üzerinde olduğunu bildiren Güler, dağıtım tesislerinin özelleştirilmesiyle, bu tesislerin daha verimli işletilmesi ve böylece kaçağın azalmasının beklendiğini kaydetti. Güler, özelleştirmeler yapılana kadar kayıp-kaçağın önlenmesine yönelik, gerekli yatırım, işletme ve kontrol çalışmalarını, TEDAŞ'ın aksatmadan yürüttüğünü ifade etti.

Bakan Güler'in verdiği bilgiye göre, 2000 yılında kayıp-kaçak oranı yüzde 21.58, 2001'de yüzde 21.43, 2002'de yüzde 20.86, 2003'te yüzde 19.93, 2004'te yüzde 18.58 ve 2005'te yüzde 17.80 oldu.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious