Elektronik ortamda kamu hizmetlerinde ne durumdayız?

Elektronik ortamda kamu hizmetlerinde ne durumdayız?.8708
  • Giriş : 26.11.2007 / 01:39:00
  • Güncelleme : 26.11.2007 / 00:44:32

2008'de e-Devlet Ana Kapısı, pilot hizmetlerle uygulanmaya başlanacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) hazırladığı 2008 yılı Programından derlediği bilgilere göre, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasını amaçlayan e-devlet uygulamalarına dönük çalışmalar gelecek yıl da tüm hızıyla sürecek.

Buna göre, 2008'de e-Devlet Ana Kapısı, pilot hizmetlerle uygulanmaya başlanacak. Ayrıca diğer kamu hizmetlerinin de e-devlet kapısına entegre edilmesi amacıyla yaygınlaştırma çalışmalarına başlanacak. Kamu kurumlarının farklı geniş alan ağ alt yapısı yatırımları yerine kamunun bu yöndeki ihtiyaçlarını ve internet çıkışları için ortak bir güvenli iletişim alt yapısının kurulması ve e-devlet mimarisi omurgasının oluşturulması amacıyla fizibilite çalışması yapılacak. Gelecek yıl Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) de 225 tapu sicil müdürlüğü ve 9 kadastro müdürlüğünde yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda oluşturulan veri tabanının Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, belediyeler ve noterler gibi ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlarla paylaşımı gerçekleştirilecek.

Tapu kadastro kayıtlarının Mernis kayıtları ile entegrasyonu sağlanacak, vatandaşların kendi mülkiyetlerindeki gayrimenkullere ilişkin çeşitli sorgularının çevrim içi yapabilmesi sağlanacak. Vatandaşların vergi, nüfus, vatandaşlık, sağlık, sosyal güvenlik gibi hizmetlerde kullanacakları kamu hizmetlerinde erişimde kimlik doğrulama ve yetkilendirme amacıyla kullanılacak, temel kimlik bilgilerini ve biyometrik unsurları da içeren elektronik vatandaşlık kartı pilot uygulamasının ilk aşaması gerçekleştirilecek.

Kamu İhale Kurumu tarafından kamu satın alımlarının elektronik ortamda gerçekleşmesine yönelik e-ihale sistemi alt yapısı hazırlanarak pilot uygulamalara geçilecek.

VEDOP ÇALIŞMALARI

Öte yandan Vergi Dairesi Otomasyon Projesi üçüncü aşaması çalışmaları sürecek. İnternet tabanlı merkezi vergi dairesi uygulamaları (e-VDO) yaygınlaştırma çalışmalarına vergi daireleri için devam edilecek, tüm mal müdürlükleri ile takdir komisyonları otomasyona dahil edilecek. İş sürekliliği merkezi tamamlanacak. Olağan üstü durum yönetim merkezi kurulmasına ilişkin çalışmalar sürdürülecek. Mükelleflere internet üzerinden verilen hizmetler artırılacak.

Adalet Bakanlığı tarafından da kişisel verilerin temin edecek yasal düzenleme yapılacak. AB müktesebatına uyum gözetilmek suretiyle yapılacak düzenleme ile kişilerin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı ile temel hak ve özgürlüklerin korunması temin ederek, elektronik sistemler aracılığıyla veya diğer yollarla kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önüne geçilecek.

e-DEVLET UYGULAMALARININ AMACI

2003 yılından bu yana yürütülmekte olan e-dönüşüm Türkiye projesi ve 2006 yılında uygulamaya başlanılan Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında benimsenen e-devlet yaklaşımı kullanıcıların elektronik ortamda sunulacak kamu hizmetlerine farklı platformlardan güvenli şekilde ve tek noktadan erişebilecekleri, vatandaş ve iş dünyasının ihtiyaçlarına odaklanmış, birlikte işler ve bütünleşik hizmetlerin sunulacağı, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısının oluşturulmasını amaçlıyor.

Kamu hizmetlerinin elektronik sunumunda, vatandaş ve iş dünyasının yaşam evreleri ve iş süreçleri temel alınacak, kamu iş süreçleri bu anlayış çerçevesinde basitleştirilecek ve iyileştirilecek, kamu hizmetlerinde vatandaş beyanı ve mükerrer bilgi istememe esas olacak.

ELEKTRONİK ORTAMDA KAMU HİZMETLERİNDE NE DURUMDAYIZ?

AB tarafından belirlenen 20 temel kamu hizmetinin tamamen elektronik ortamda sunumunda AB 27 (AB27 ve Türkiye, İzlanda, İsviçre, Norveç) ortalaması yüzde 59 iken, Türkiye için bu oran yüzde 55 seviyesinde bulunuyor. Bu hizmetlerin elektronik ortamda sunumunda ulaşılan olgunluk seviyesi ise Türkiye'de yüzde 69 AB 27 için yüzde 76. Türkiye iş dünyasına sunulan hizmetlerin olgunluk seviyesi açısından ise yüzde 86 ile yüzde 84 olan AB 27 ortalamasının üzerinde bulunuyor. Kullanıcı odaklı hizmet sunumu, AB 27 için yüzde 19, Türkiye için yüzde 12 seviyesinde.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious