Emekli hakimlere zam umudu

Emekli hakimlere zam umudu.6894
  • Giriş : 20.02.2008 / 11:44:00

Anayasa Mahkemesi, geçici maddeyi iptal ederse maaşlar artacak...

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Emekli Yargıtay üyesi Öztürk, Hakimler ve Savcılar Kanunu’na eklenen geçici 16. maddede yer alan düzenlemenin Anayasa’nın ‘eşitlik’ ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla Dava açtı. Danıştay, davayı Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi. Anayasa Mahkemesi, ilgili maddeyi iptal ederse emekli hakim ve savcıların maaşları artacak.

Anayasa Mahkemesi, önümüzdeki günlerde emekli hakim ve savcıları yakından ilgilendirecek bir karara imza atacak. Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun geçici 16. maddesinin iptali istemiyle açılan davada, ilgili madde iptal edilirse emekli hakim ve savcıların maaşı artacak.


Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emekli üyesi Utku Öztürk, Ankara 2. İdare Mahkemesi’ne dava açarak emekli hakim ve savcıların maaş ve ikramiyelerini
düzenleyen Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun geçici 16. maddesinde yer alan
idari işlemin iptalini ve mahrum kaldığı parasal hakların yasal faiziyle
birlikte tazminini talep etti. Sosyal Güvenlik Kurulu Başkanlığı aleyhine dava açan Öztürk’ün talebi Ankara 2. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.


Öztürk, söz konusu yasal düzenlemenin anayasanın ‘eşitlik’ ilkesine aykırı olduğunu ileri sürerek davayı temyiz etti. Davanın temyiz incelemesini yapan Danıştay 11. Dairesi, Anayasa’ya aykırılık iddiasını ciddi olduğuna karar vererek dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

Danıştay 11. Dairesi, Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun ilgili maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun emekli aylık ve ikramiyelerini düzenleyen maddeleri ile çeliştiği ve anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiğine dikkat çekti.

EMEKLİ HAKİM VE SAVCIYA DÜŞÜK MAAŞ EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Kararda şöyle denildi: “Anayasa’nın 10. maddesinde belirtilen eşitlik ilkesi, birbirleriyle aynı durumda olanlara aynı kuralların uygulanmasını ve ayrıcalıklı kişi ve toplulukların yaratılmasını engellemek amacına hizmet eder. Bu itibarla hukuksal durumda olanlar için farklı düzenlemeler Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturur. 2802 sayılı Hakimler Savcılar Kanunu’nun 111. maddesinde bulunan atıf uyarınca, devlet memurlarına tanınan sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümlerden faydalanacaklarının öngörülmesi nedeniyle, emekli aylığı ve ikramiyesi yönünden diğer devlet memurlarıyla aynı hukuki durumda bulunan hakim vesavcılara, şu anda yürürlükte olmayan bir ücret rejimine göre ve görevden ayrıldıkları tarih değil, Haziran 2006 dönemi aylık ve ödemeleri dikkate alınmak suretiyle emekli aylığı bağlanması ve ikramiye ödenmesi, kazanılmış hakların korunması ve eşitlik ilkesine aykırı bulunmaktadır.2802 sayılı ‘Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık sigortası Kanunu yürürlüğe girinceye kadar, 103. maddede unvanları belirtilenlerin emekli kesenek ve karşılıkları ile emekli aylıkları ve ikramiyelerinin hesaplanmasında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki bu hususlara dair hükümlerin uygulanmasına devam olunur’ şeklindeki düzenlemenin Anayasa’nın 2.-10.-60- ve 153. maddelerine aykırı olduğu kanısına varıldığından, anılan madde hükmünün iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına oybirilği ile karar verildi”

ÖZTÜRK’ÜN MAAŞI EMEKLİ OLUNCA BİN 700 YTL DÜŞTÜ

Yargıtay da çalıştığı zaman 4 bin 700 YTL aylık alan Öztürk, emekli olduktan sonra maaşı 3 bin YTL’ye düştü. 657 sayılı devlet personel kanunu’na göre emekli maaşı ve ikramiyesi hesaplanmış olsaydı Öztürk daha yüksek emekli ikramiyesi ve maaşı alacaktı.

Anayasa Mahkemesi, yasanın ilgili maddesinin iptaline ilişkin başvuruyu esastan inceleyip incelemeyeceğine önümüzdeki günlerde karar verecek. İlgili madde iptal edilirse emekli hakim ve savcıların maaşlarında
büyük bir artış yapılacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious