En düşük enflasyon oranı Erdoğan hükümeti döneminde

  • Giriş : 10.07.2007 / 14:15:00

İşte son 20 yılda iktidarda bulunan hükümetlerin ekonomik performanslarını karşılaştıran rapor!

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Araştırmacı ekonomistler Mustafa Rumeli ile Şeref Efe, son 20 yılda iktidarda bulunan hükümetlerin ekonomik performanslarını karşılaştıran rapor hazırladı.

Rapor, 21 Aralık 1987 tarihinde kurulan 46'ncı hükümet (2'nci Özal hükümeti) ile başlarken, 2007 Temmuz ayı itibariyle iktidarda bulunan 59'uncu hükümete (Erdoğan hükümeti) kadar olan hükümetleri kapsıyor.

Hükümetlerin başarılı oldukları alanlar

* Rapora göre, Türkiye'nin enflasyon başta olmak üzere kronik ekonomik sorunlarının çözülmesinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 59'uncu hükümeti yüksek bir performansa sahip bulunuyor.

* Rapora göre milli gelir, enflasyon ve faiz açısından en iyi performans Erdoğan hükümetinde sağlandı.

* En iyi kur istikrarı, 3'üncü Mesut Yılmaz hükümeti döneminde gerçekleştirildi.

* En az işsizlik oranı Necmettin Erbakan hükümeti zamanında yaşandı.

* İhracatın ithalatı karşılama oranı, en çok 5'inci Bülent Ecevit ve 2'nci Turgut Özal hükümetleri dönemlerinde arttı.

* Dış borç yükü, 2'nci Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan hükümeti dönemlerinde azaldı.

* İç borç yükü ve kamu borç yükü, en çok Yıldırım Akbulut'un başbakanlığı döneminde azaldı.

* En düşük bütçe açığı ise 2'nci Turgut Özal hükümeti döneminde gerçekleşti.

Milli gelir

Milli gelir göstergesine göre Türkiye, 1988 - 2006 yıllarını kapsayan dönemde, yıllık ortalama yüzde 4.2 oranında milli gelir artışı sağladı.

En yüksek ortalama milli gelir artış hızı, Erdoğan hükümeti döneminde yüzde 7.6 oranında gerçekleşti. Erdoğan hükümetini ise yüzde 6.9 ile Erbakan hükümeti izledi.

Enflasyon

Enflasyon göstergesine göre, en düşük enflasyon oranı Erdoğan hükümeti döneminde yaşandı. Erdoğan hükümeti, yüzde 13'lük ortalama enflasyonla en iyi performansa sahip iken, ikinci sırada yer alan Ecevit hükümeti dönemindeki ortalama enflasyon yüzde 55 olarak gerçekleşti.

Enflasyon istikrarı yönünden de en başarılı hükümet, TÜFE'de ortalama yıllık yüzde 6.7 dalgalanma ile Erdoğan hükümeti olarak belirtilirken, fiyat istikrarını gösteren dalgalanma açısından ikinci en iyi sonuç Erbakan hükümeti zamanında sağlandı.

Reel kur endeksi

Rapora göre, reel kur değerindeki dalgalanmanın az olması, kur istikrarının göstergesi olarak nitelenirken, reel kurun en istikrarlı olduğu dönem, 9.7 puanlık dalgalanma ile 3'üncü Yılmaz hükümeti döneminde sağlandı.

Reel kurun en istikrarlı olduğu ikinci hükümet ise Erbakan hükümeti oldu.

İstihdam

İstihdam açısından, en düşük işsizlik oranı ortalaması, yüzde 6.2 ile Erbakan döneminde sağlandı. Erbakan hükümetini ise yüzde 6.9 işsizlik oranı ortalamasıyla 3'üncü Yılmaz hükümeti takip etti.

Son yıllarda, istihdam ve ekonominin dönüşümü açısından dikkati çeken bir önemli nokta, tarım kesimindeki istihdamın önemli oranda azalmasıoldu. Son altı yıl içinde, istihdamın yüzde 10'u, tarımdan diğer sektörlere kaydı.

Dış ticaret dengesi

Dış ticaret dengesi içinde önemli yeri olan ihracatın ithalatı karşılama oranında ise yüzde 77 ile Ecevit ve Özal hükümetleri döneminde önemli bir performans sağlandı.

Turizm

Rapora göre turizm gelirlerindeki en yüksek artış, 2'nci Özal hükümeti döneminde sağlandı. Özal hükümeti döneminde, turizm gelirleri ortalama yüzde 36 artış gösterirken, Erbakan döneminde de yüzde 26'lık ortalama ile turizm gelirlerinde en iyi ikinci performans sağlandı.

Dış borç yükü

Dış borç yükü açısından, yani dış borç stokunun GSMH'ye oranı açısından en iyi performans, 2'nci Özal hükümeti sırasında sağlandı. En iyi ikinci performans ise Erdoğan hükümetinin olurken, Akbulut hükümeti de üçüncü iyi performansı gösterdi.

Bu üç hükümet döneminde, dış borç yükü azalış gösterdi. Dış borç yükü, bu üç hükümet dışındaki hükümetler döneminde artış gösterdi.

Kamu borç yükü

Kamu borç yükü olarak tanımlanan kamu borçlarının (iç borç stoku kamu dış borç stoku) GSMH'ye oranında, bu yükün önceki döneme kıyasla değişim oranında en iyi performans Akbulut hükümeti döneminde gerçekleştirildi. Akbulut döneminde, kamu borç stokunun milli gelire oranı ortalama olarak yılda yüzde 16.5 oranında azaldı.

İkinci en iyi sonuç ise Erdoğan hükümeti döneminde sağlandı. Erdoğan hükümeti döneminde de kamu borç stokunun milli gelire oranı ortalama yüzde 8.6 oranında azalma gösterdi.

İç borçlar

İç borçların GSMH'ye oranı itibarıyla, Akbulut hükümeti döneminde iç borç yükü yıllık yüzde 17 oranında azalma gösterdi. En iyi ikinci performans da 2'nci Özal hükümeti döneminde gerçekleştirildi.

Faiz

Faiz göstergesinde en iyi performans ise Erdoğan hükümeti döneminde sağlandı. Erdoğan hükümeti döneminde, yüzde 18.2 oranında faiz yükünde azalma gerçekleşti.

İkinci en iyi performans faiz yükünde yüzde 3.8 azalma eğilimi ile 7'nci Demirel hükümeti döneminde görüldü.

Bütçe

Bütçe dengesi açısından en düşük açık ise ortalama yüzde 3.1 ile 2'nci Özal hükümeti döneminde gerçekleştirildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious