En fazla işsiz Marmara'da

  • Giriş : 07.12.2006 / 00:00:00

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırladığı rapora göre, işsiz sayısı sanılanın aksine Güneydoğu'da değil Marmara'da daha fazla.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ne ilişkin raporunda, “kurum tarafından yayımlanan istatistiklerin birbirini tutmadığı, aynı raporda aynı konuyla ilgili olarak çok farklı sayıların verildiği” vurgulandı.

-Raporda, en fazla işsizin Marmara Bölgesi’nde bulunduğu belirtilirken, Türkiye’nin yabancı kaçak işçi akınına uğradığı vurgulanarak, “Kesin sayı bilinmemekle birlikte 1 milyon dolayında yabancı kaçak işçinin iş piyasasında yer aldığı ileri sürülmektedir” saptaması yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK), Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün (İŞKUR) 2003, 2004, 2005 yılları eylem ve işlemlerinin araştırılıp denetlenmesine ilişkin 01.11.2006 tarihli raporu Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinde açıklandı.

GÜNEYDOĞU SON SIRADA

DDK Raporunda, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2005 yılı Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA) sonuçlarına yer verilerek, şöyle devam edildi:
“Doğu Karadeniz yüzde 65,4 ile en yüksek, Güneydoğu Anadolu yüzde 37,2 ile en düşük iş gücüne katılma oranına sahiptir. Kentsel yerlerde iş gücüne katılma oranının en yüksek olduğu yer yüzde 55,6 ile Doğu Karadeniz iken, en düşük olduğu yerler yüzde 37,2 ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'dur. Kırsal alanlarda ise Doğu Karadeniz yüzde 70,6 ile ilk sırada, Güneydoğu Anadolu yüzde 37,1 ile son sırada yer almaktadır.”

ÜCRETLİLERDE KAYITDIŞILIK YÜZDE 24.4

Raporda, kayıt dışılığın milli gelire oranının yüzde 30-60 arasında tahmin edildiği belirtilirken, şu saptamalar yer aldı:
“2005 yılı Kasım ayı Hanehalkı İşgücü Anketlerine göre toplam istihdamda kayıt dışılık oranı yüzde 49.5 tir. Türkiye genelinde ücretli çalışan toplam 10 milyon 763 bin kişinin yüzde 24.4'ü kayıt dışı çalışmaktadır. Kasım 2005 itibarıyla Türkiye genelinde tarım sektöründe çalışan 5.920.000 kişinin yüzde 88'i yaptığı işten dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı değildir. Tarım dışı sektörlerde ise tahmini olarak 16.008.000 kişi çalışmakta, tarım dışı sektörlerde çalışanların yüzde 35.3'ünün kayıt dışı olduğu görülmektedir.”

1 MİLYON YABANCI KAÇAK İŞÇİ

Raporda, yabancı kaçak işçilikle ilgili olarak ise, şunlar kaydedildi:
“Türkiye, ekonomisinin dışa açılma sürecine girdiği 1980'lerden itibaren yabancı iş gücü ile daha çok karşılaşmaya başlamıştır. 1980'li yılların sonunda ise çevre ülkelerde meydana gelen siyasal ve ekonomik çözülme süreçleri ile istikrarsızlıklar, Türkiye'nin, yabancı göçüne ve yabancı kaçak işçi akımına uğramasına yol açmıştır. Kesin sayı bilinmemekle birlikte 1 milyon dolayında yabancı kaçak işçinin iş piyasasında yer aldığı ileri sürülmektedir.”

İŞSİZLER MARMARA’DA

Raporda, işsizlik rakamları ile ilgili bilgi verilirken, vasıfsız işsizlerin oranının yüzde 34.14 olduğu kaydedildi.
Raporda, 2005 yılı itibarıyla Kuruma kayıtlı 881 bin 261 işsizden; 310 bin 241'inin Marmara Bölgesinde (yüzde 35.2) ve 139 bin 965'inin İç Anadolu Bölgesinde (yüzde 15.9) bulunduğu belirtildi.

FON KAYITLARINDA FARKLILIKLAR VAR

Raporda, İŞKUR ile SSK arasında İşsizlik Sigortası Fonu kayıtları arasında farklılıklar olduğuna işaret edilerek, “SSK kayıtlarında yer alan Fon hesabına aktarılan rakamın, Fon kayıtlarında SSK tarafından aktarılmış görünen rakamdan düşük olması dikkat çekicidir. SSK; işsizlik sigortası primleri konusunda Türkiye İş Kurumu’na bilgi aktarımında bulunmamaktadır. Her iki kurumun da sorumluluğu bulunan bu olumsuz durumların düzeltilmesi için gereken çalışmaların bir an önce yapılması; kurumlar arasındaki bilgi akışının sağlanması gerekmektedir” denildi.
Raporda, SSK, “tahsil ettiği işsizlik sigortası primlerini fon hesabına eksik aktarmakla” suçlandı.

Raporda, İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki kaynakların Devlet İç Borçlanma Senedi’ne (DİBS) yatırılması eleştirilerek, “Fon kaynakları, Hazinenin finansmanından çok, sigortalı işsizlerin sorunlarının çözülmesine sarf edilmesi gerekir” dedi.

USULSÜZLÜĞE AÇIK

Raporun, muhasebe sistemine ilişkin değerlendirme bölümünde ise, “Gerçek bir gelir ya da gider bulunmadığında bile gelir ve gider hesapları çalıştırılabilmekte ve bu durum söz konusu kalemlerde sanal artışlara neden olabilmektedir. Kurumda birimler arası uygulama birliği kurulamamıştır. Bu durum Kurumun muhasebe kayıtlarının hatalı ve karışık olması nedeniyle muhasebeden beklenen yararın sağlanmasını ve sağlıklı bir denetim yapılmasını engellemekte, sistemi her türlü usulsüzlüğe açık hale getirmektedir” denildi.

İSTATİSTİKLER FARKLI

Raporda, Kurum tarafından yayımlanan faaliyet raporları, aylık istatistik bültenleri, istatistik yıllıkları, Genel Kurul çalışma raporlarında yer alan istatistiklerin birbirini tutmadığına işaret edildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious