Erdoğan, 9. Kalkınma Planı'nı açıkladı

  • Giriş : 01.06.2006 / 00:00:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 9. Kalkınma Planı'nı açıkladı. Buna göre; milli gelir 2013'ün sonunda 690 milyar dolara çıkacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

9. Kalkınma Planı'nın ele alındığı Yüksek Planlama Kurulu(YPK) toplantısı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Başbakanlık yeni binada yapıldı. Toplantıya; Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Devlet Bakanı Ali Babacan, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Sanayii ve Ticaret Bakanı Ali Çoşkun, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji Bakanı Hilmi Güler, Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer ve ilgili bürokratlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başbakan Erdoğan, planı tanıttı. "Adaletle, refahla, üretimle, rakebetle, kaliteyle kalkınan bir Türkiye istiyoruz" diyen Erdoğan, 2007 ve 2013 arasındaki 7 yılı kapsayan 9. Kalkınma Planı'nın taslağının Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda 1 yıllık bir sürede hazırlandığını YPK ve Bakanlar Kurulu'nun onayından sonra ise TBMM'ye sunulacağını kaydetti. 8. 5 Yıllık Kalkınma Planı'nın 2005 yılı itibariyle sona erdiğini hatırlatan Erdoğan, 2006 yılının iki plan arasında bir geçiş süreci olduğunu söyledi. Yeni planın Türkiye'nin Ab üyeliğinin ivme kazandığı bör dönemde hazırlandığını belirten Erdoğan, "Böyle bir dönemde, yeni planı Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gerçekleştireceği dönüşümleri, bütüncül bir yaklaşımla ortaya koyacak temel sterteji dökümanı olarak görüyoruz" dedi.

Dünyanın hızla değiştiğine dikkat çeken Başbakan Erdoğan, bu değişime ayak uydurabilmek için ülkenin kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti. Kalkınma planının, yeni ortamın getirdiği belirsizliklerin giderilmesi ve gerekli reformların gerçekleştirilmesini sağlayacağını anlatan Erdoğan, plan hazırlanırken makro dengelerin de gözetildiğini söyledi. Erdoğan, planın uygulanmasında etkinlik ve şeffaflığın sağlanmasının, böylece hesap verebilirliğe zemin oluşturulmasının sağlanması amacıyla etkili bir izleme ve değerlendirme mekanizmasına yer verildiğini vurguladı. Başbakan Erdoğan, 9. Kalkınma Planı'nın vizyonunun "İstikrar içinde büyüyen, gelirini adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye" olarak belirlendiğini açıkladı. Erdoğan, konuşmasının sonunda yeni planın ülkeye hayırlı olmasını diledi.

9. KALKINMA PLANI

Başbakan Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre 9. Kalkınma Planında, ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmanın istikrarlı bir yapıda sürdürülebilmesi amacıyla temel sorun alanlarına odaklanan beş gelişme ekseni var.


1-Rekabet gücünün artırılması: Ekonomi, yüksek teknoloji kabiliyetine ve nitelikli iş gücüne sahip , değişen şartlara uyum sağlayan, uluslararası pazarda rekabet gücü olan, istikrarlı ve verimlilik gücü yüksek bir yapıya kavuşturulacak.


2- İstihdamın artılıması: Bilgi toplumu ve rekabetçi bir ekonominin getirdiği doğrultuda iş gücünün niteliğinin artırılması, istihdamın imkanlarının geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve işgücü piyasasının etkinleştirilmesi sağlanacak.


3- Beşeri gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi: Başta kadınlar, çocuklar, özürlüler ve yoksullar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin eğitim ve sağlık gibi temel hizmetler ile çok boyutlu bir sosyal koruma ağından faydalanmaları sağlanarak, yaşam kalitesi yükseltilecek.


4- Bölgesel gelişmenin sağlanması: Bölgelerin potansiyelleri harekete geçirilerek bölgeler ve kır-kent arasındaki gelişmişlik farkı azaltılacak.


5- Kamu hizmetlerinde kalitenin ve etkinliğin artırılması: Kamu yönetimi, hukukun üstünlüğü, esneklik, şeffaflık, katılımcılık ve hasap verme sorumluluğu çerçevesinde , insan hak ve özgürlüklerini gözeten, vatandaş odaklı, kaliteli ve hızlı hizmet sunabilen bir yapıya kavuşturulacak.


TÜRKİYE'DE NE DEĞİŞECEK?


Planın uygulanmasıyla gerçekleşmesi beklenen gelişmeler:

1- Ekonomi yıllık ortalama yüzde 6.5 büyüyecek ve her yıl ortalama 620 bin kişiye yeni iş imkanı sağlanacak

2- Tarımda çalışanların toplam çalışanlara oranı yüzde 29'dan yüzde 19'a gerileyecek

3- Milli Gelir 2013'de 690 milyar dolara ulaşacak. Kişi başına düşen milli gelir ise 8 bin 723 dolara çıkacak.

4- Enflaslon yüzde 3'e inecek. İhracat 214 milyar dolara çıkacak, turizm gelirleri ise 36 milyar dolara ulaşacak.

5- 2013'e kadar 450 bin hektar ilave arazi sulamaya açılmış olacak.

6- 740 km'lik yeni demiryolu ile 7 bin km'lik kaplama yol yapılacak.

7- Hava ulaşımında yolcu trafiği 60 milyondan 95 milyona çıkacak.

8- Okullaşma oranları okul öncesinde yüzde 50'ye yükseköğrenimde ise yüzde 487e yükselecek.

9- Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 44'den, ortaöğretimde de 38'den 30'a inecek.

10- Tıp fakültelerine kayıt yaptıran öğrenci sayısı 4 bin 800'den 7 bine çıkacak.

11- Ar-ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 2'ye çıkacak. Araştırmacı sayısı ise 28 binden 80 bine çıkacak.

12- İnternet kullanıcısı oranı yüzde 20'den yüzde 60'a yükselecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious