Erdoğan 'ilk' Meclis'ten mesaj verdi

Erdoğan 'ilk' Meclis'ten mesaj verdi.13253
  • Giriş : 29.10.2008 / 18:15:00

Onarımı tamamlanan Birinci ve İkinci Meclis binalarını açan Başbakan Erdoğan, millet iradesinin yerine getirilmesi ve demokrasi konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in her kararı gibi Cumhuriyetin ilanının da konuşularak, tartışılarak, her türlü görüşün ifade edilebilmesine imkan sağlanarak, katılımcı ve müzakereci bir anlayışla alındığını ifade ederek, ''Cumhuriyetin ilanı toplumun her kesimini ve ülkenin her bölgesini temsil edenlerin uzlaşmasıyla ortaya çıkan bir milli irade beyanıydı'' dedi.

Başbakan Erdoğan, Birinci ve İkinci Meclis binaları olarak hizmet veren ve onarım, teşhir ve tanzim çalışmaları tamamlanan Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet müzelerinin açılışlarına katıldı.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitleri ve cumhuriyetin kuruluşuna hizmetleri geçen şahsiyetleri şükran ve rahmetle andığını belirtti.

Cumhuriyeti her geçen gün artan bir coşku ile kutladıklarını anlatan Erdoğan, Cumhuriyet kavramında sembolleşen kazanımların değerini millet olarak her yıl daha farklı, daha derinliğine inerek idrak etmenin memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

TBMM'nin, milli iradenin tecelligahı olduğunu, milli iradenin nereden başlayıp, nereye geldiğini göstermesi bakımından çok farklı ibret dersleri verdiğini ifade eden Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:

''Siyasi hayatımızda fevkalade önemli yeri olan kurumlarımızın başında TBMM geliyor. Atatürk'ün, 'Millet ve memleket, nam ve hesabına yegane müracaatgah burasıdır, yani Meclis'i Aliniz'dir' sözü, bu kurumun Cumhuriyet sistemindeki yerinin veciz ifadesidir.

Esasen, Cumhuriyetimizin geçirdiği safhalar ile Meclis binalarımız arasında yakın bir ilişki var. Birinci ve İkinci Meclis binalarının, bu milletin Cumhuriyeti hangi şartlarda kurduğunun ve bugünlere ulaştırdığının somut ifadeleri olan ibret yapıları olarak görüyorum.

Birinci Meclis binası, 1920'den 1924 yılına kadar ülkenin en sıkıntılı döneminde hizmet vermiştir. Bu bina, sadece ülkemiz değil, dünya tarihinin en önemli dönemlerinden birine tanıklık etmiştir.

Kurtuluş Savaşı gibi aziz milletimizin 1000 yıllık hükümranlığının sonunda gelinen varlık-yokluk mücadelesinde dahi, her kararın milli irade süzgecinden geçirilerek alınması ilkesinden asla taviz verilmemiştir.''

-''KÜLLERİNDEN DOĞUŞ''-

Kuruluş yıl dönümünün şanla, şerefle, sevinçle kutlandığı Cumhuriyetin, Birinci Meclis Binası'nda ilan edildiğini anımsatan Başbakan Erdoğan, ''Meclis'in her kararı gibi Cumhuriyetin ilanı da konuşularak, tartışılarak, her türlü görüşün ifade edilebilmesine imkan sağlanarak, katılımcı ve müzakereci bir anlayışla alınmıştır'' diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:

''Cumhuriyetin ilanı toplumun her kesimini ve ülkenin her bölgesini temsil edenlerin uzlaşmasıyla ortaya çıkan bir milli irade beyanıydı.

Bunun için Birinci Meclis dönemini, bugün milli iradeyi, demokrasiyi vazgeçilmez unsur olarak görenlerin dikkatle incelemesini tavsiye ediyorum. Bu incelemenin de bizatihi bu taş binada yapılması, dönemin ruhunun anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. İkinci Meclis binası ise Cumhuriyetin 3 kıtada hüküm sürmüş 600 yıllık bir imparatorluğun küllerinden her alanda yeniden doğuşuna tanıklık eden bir yapıydı.

Cumhuriyetimizi bir anlamda ete kemiğe büründüren bütün raporlar, düzenlemeler, yeniden inşa faaliyetleri bu binada yürütülmüştür. Bugün kullandığımız Meclis binası ise Cumhuriyet Türkiye'sinin bir anlamda olgunluk devresinin sembolüdür.

Mevcut Meclis binamız, 1950'lerde başlayan demokratik açılımların ve kalkınma hamlesinin yeni boyutlar kazanarak sürdüğü bir yapı oldu.''

''MİLLET MECLİSLERİNİN, FİZİKİ İMKANLARI KADAR, SAHİP OLDUKLARI YETKİ VE ETKİNLİKLERİ GELİŞTİRMEK DE DEMOKRASİNİN ÖNEMLİ BİR GEREĞİDİR''

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, millet meclislerinin, fiziki imkanları kadar sahip oldukları yetki ve etkinliklerini geliştirmenin de demokrasinin önemli bir gereği olduğunu vurguladı.

Başbakan Erdoğan, ''Atatürk'ün deyimi ile millet ve memleket namına, yegane müracaatgah olan Meclis'in gücünün ve etkisinin geliştirilmesi, Cumhuriyete ve demokrasiye inanan her ferdin asıl görevi olmalıdır'' dedi.

Başbakan Erdoğan, Birinci ve İkinci Meclis binaları olarak hizmet veren ve onarım, teşhir ve tanzim çalışmaları tamamlanan Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet müzelerinin açılışlarına katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Birinci ve İkinci meclis binalarının tarihe tanıklık yaptığını kaydetti. Başbakan Erdoğan, tarihin ve kültürün somut ürünlerini koruma ve gelecek nesillere aktarma konusunda yeterli titizliğin gösterilemediğine ne yazık ki şahit olunduğunu söyledi.

Türkiye gibi insanlığın ilk dönemlerinden beri bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış topraklar üzerine kurulu bir ülkenin bu konuda çok daha hassas olması gerektiğini, ama geçmişte bu hassasiyetin yeterli düzeyde ortaya konulamadığını belirten Erdoğan, İstanbul'da yapılan Marmaray Projesi nedeniyle yapılan kazılarının bunun en açık örneği olduğunu ifade etti.

-''MADDİ VE MANEVİ MİRASIMIZI KORUMALIYIZ''-

Kazıların, şehrin insanlık tarihindeki yerinin, sanılandan binlerce yıl öncesine gittiğini ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, bu topraklar üzerindeki her tarih ve kültür mirasını korumanın topyekun insanlığa karşı sorumluluk olduğunu anlattı.

Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:

''Geçmişine sahip çıkamayan bir milletin geleceği sağlam temeller üzerine kurulu olması mümkün değildir. Onun için geçmişimizde bize kalan maddi ve manevi mirasımızı titizlikle ve hassasiyetle korumalıyız. Bu bilinci yeni nesillere en etkili şekilde aktarmalıyız. Tarihimizle, coğrafyamızla ilişkimiz ne kadar köklü ve sağlam olursa, etraftan esen rüzgarlara karşı direncimiz de o kadar güçlü olur. Bu amaçla son dönemde tarihi eserlerimizi restore etme, kültür sanat hayatımıza katma noktasında, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün yoğun çabaları var.

Restore edilmiş olarak açılışını yaptığımız eser, bir şeyler bizlere çağrıştırıyor. Özellikle de bu iki Meclis binamızın en önemli özellikleri milli iradenin mutlak ve kesintisiz tezahürüne mekanlık etmiş olmalarıdır. Bu mütevazı binalarda gerçekten çok önemli gelişmeler yaşanmış, fikirler ifade edilmiş, kararlar alınmıştır. Buralarda ne tartışmalar, ne müzakereler olmuştur. Buralarda, işte bugünlerimizin tohumları, temelleri atılmıştır. Siyasi tarihimizin tarihini yazanlar, Türk Milleti'nin ortaya koyduğu demokrasi tecrübesini, milli iradeye verdiği önemi kaleme alırken, bu eserleri ve buralarda ortaya konulan çalışmaları da dikkate almak durumundadırlar.''

-TOP SESLERİ-

Düşman toplarının seslerinin geldiği an da bile gündemini görüşmeyi sürdüren bir meclis tecrübesine sahip olunduğunu kaydeden Başbakan Erdoğan, ''Bugün de asıl olan, Meclisimizin daha ileri, daha çağdaş, daha kuşatıcı hizmetler üretebileceği bir iklim oluşturmaktır'' dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

''Millet meclislerinin, fiziki imkanları kadar, sahip oldukları yetki ve etkinlikleri geliştirmek de demokrasinin önemli bir gereğidir. Kurtuluş Savaşı'nı idare eden, Cumhuriyeti kuran, Anayasadan başlayarak tüm mevzuatı yeni baştan üreten bir meclis geleneğimiz var. Bugün de milli iradenin, çağdaş demokrasinin kalbi, meclisimizin çatısı altında atmaktadır.

Atatürk'ün deyimi ile millet ve memleket namına, yegane müracaatgah olan Meclis'in gücünün ve etkisinin geliştirilmesi, Cumhuriyete ve demokrasiye inanan her ferdin asıl görevi olmalıdır. Cumhuriyetimizin 85. yıl dönümünü, tıpkı 1920'lerde, 1923'lerde olduğu gibi milli iradeye mutlak teslimiyet içinde bir anlayışı geliştirmenin gayreti içinde idrak ediyoruz.

Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılını, sadece ekonomik değil, demokratik olarak da dünyanın en ileri 10 ülkesinden biri olarak kutlamaktır. Bunun için yapmamız gereken, dönüp kendi tarihimize bakmaktır. Bu değerlendirmeyi gerçek anlamda yaptığımızda, orada sadece fiziki imkanları değil, gelecekteki hedeflerimize ulaşmak için ihtiyacımız olan temel anlayışları da bulacağımıza inanıyorum.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*