Ergenekon-TSK ilişkisini deşifre etti

Ergenekon-TSK ilişkisini deşifre etti.13300
  • Giriş : 09.06.2009 / 05:30:00
  • Güncelleme : 08.06.2009 / 23:43:14

Korkusuz kalem Zihni Çakır bombayı patlatıyor. Dizinin bu bölümünde, Ergenekon-TSK ilişkisini deşifre ediyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Operasyonlar başlamadan aylar önce İddia olunan Ergenekon Terör Örgütü'nü deşifre eden, yazdığı kitaplardan dolayı 30 yıla yakın hapis istemiyle yargılanan ve kitapları iddianamelerin özeti diye tanımlanan araştırmacı gazeteci-yazar ZİHNİ ÇAKIR'ın gündem yaratan Postallı Demokrasi: Egenekon adlı yazı dizisi devam ediyor..

İşte POSTALLI DEMOKRASİ: ERGENEKON-2-'de yanıt bulacak sorular;

1) Yurtiçi ve yurtdışında nasıl örgütlenildi?
2) Ergenekon'un Terör örgütleriyle ilişkisi nasıldır?
3) Ergenekon'un finansmanı nereden sağlanıyor?
4) MİT'e göre Ergenkon?
5) 2005 yılı Ağustos Şura Kararlarıyla Ergenekon ilişkisi nedir?

POSTALLI DEMOKRASİ: ERGENEKON-2-

ERGENEKON'UN YAPISI

Yapılan operasyon dalgalarıyla ele geçirilen belge ve dökümanların irdelenmesi sonrasında Ergenekon'un şu şekilde yapılandığı tespit edildi:

1 - YURT İÇİ VE YURT DIŞI ÖRGÜTLENMEYE YÖNELİK FAALİYETLER

1- Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızarak örgütlenme faaliyetleri,
2- Devlet içine sızarak yapılanma ve örgütlenme faaliyetleri,
3- Tüm Sivil Toplum Kuruluşları içinde örgütlenip, gizlice yönetme ve
yapılanma faaliyetleri,
4- Medya ve yayın organlarının kontrol altına alınıp hakim güç olma faaliyetleri,
5- Kontrol altındaki medya kuruluşlarıyla dezenformasyon amaçlı faaliyetler, (Ergenekon-Medya)
6- Terör örgütü kurup yönetme ve terör örgütleriyle işbirliği yapılması
faaliyetleri, ( Ergenekon-Terör)
7- Sendikalar ve işçi örgütlerini tek merkezden yönetme faaliyetleri,
8- Üniversitelerde gençlik teşkilatlarıyla örgütlenme faaliyetleri, (Ergenekon-Üniversiteler)
9- Tüm kamu personeli ile siyasi kişiler hakkında istihbarat toplama faaliyetleri,
10- Sistemle barışık olmayanların örgüte alınması,11- İllegal kişileri örgüte alıp kullanma,

2 - ÖRGÜTE GELİR GETİRİCİ İLLEGAL FAALİYETLER

1-Mafyanın kontrol altına alınması faaliyetleri, ( Ergenekon-Mafya ilişkisi)
2- Uyuşturucu ticaretinin kontrol altına alınması faaliyetleri, ( Ergenekon-Uyuşturucu ticareti)
3- Kamu ve hazine arazilerinin illegal olarak satılması,
4- Bankalardan hackerler yoluyla para çalma,
5- Kimyasal silah üretim ve ticareti, ( Ergenekon-Silah ticareti)
6- Hava kargo ticareti (Kara para aklamak için)
7- Naylon dini içerikli vakıflar kurulması,
8- Naylon şirketler kurulması,
9- İnsan kaçakçılığı ticareti
10- Sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla yardım toplama faaliyetleri.

3 - ELDE EDİLECEK İLLEGAL GELİRLERİN AKLANMASI

1- Ticari şirketler kurulması
2- Holdingler kurulması,
3- Bankalar kurulması,
4- İlaç kimya sanayi kurulması (NBC silah üretimi için)
5- Özel güvenlik şirketlerinin kurulması,
6- Hazine arazileri üzerinde yeni organize sanayi alanları,
7- Yeni toplu konut alanlarının oluşturulmasından rant elde etmek,
8- Kargo ve taşımacılık şirketleri kurulması,

4 - AMAÇLARINA ULAŞMAK İÇİN SİLAHLANMA VE ŞİDDET EYLEMLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER

1- Terör örgütü kurulup yönetilmesine ilişkin faaliyetleri,
2- Çeşitli yollarla psikolojik harp yöntemlerinin kullanılması yoluyla
dezenformasyon faaliyetleri,
3- Darbe zemini için ülkede kaos ortamı oluşturup etnik çatışma çıkarma
faaliyeteri,
4- Siyasileri dize getirmek için suikast yapılması faaliyetleri ,
5- Suikastler ve provokasyonlar için silahlanma faaliyetleri,
6- Suikastler için hücre yapılanması şeklinde timler oluşturulması,
7- Devlete ait gizli belgeleri elde edip ERGENEKON terör örgütünün amaçlarına
uygun olarak kullanılması eylem ve faaliyetleri,
8- ERGENEKON terör örgütünün amaçları arasında bulunan bilginin paraya
dönüşebilmesi amacıyla yapılan istihbarat ve bilgi toplama faaliyetleri,
9- Kurulan özel güvenlik şirketlerinin bu amaçla (istihbarat) kullanılması
faaliyetleri,
10- Kurulan dernek ve vakıftan istahbarat elde etmede kullanma faaliyetleri,
11- Kurulan derneklerin toplumsal olaylarda ve provokasyonlarda kullanılması faaliyetleri,
12- Dernek üyelerini silahlandırıp, silahlı eğitim verme faaliyetleri,

Olarak tespit edildiği, bu faaliyetlerin tümünün örgütsel içerikli dokümanlarda yazılı olduğu ve bu yazılı kararların tamamının uygulamaya geçirilip eyleme dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. (1. İddianame s.75)

MİT'e göre ERGENEKON…

Bu tespitlerin yanında, MİT Müsteşarlığı da, soruşturma savcılarına gönderdikleri 09.05.2008 tarih ve 11.010.05.051 sayılı yazısında Ergenekon ile ilgili,

"Müsteşarlığımıza 03/07/2002 tarihinde intikal eden, isimsiz mektup ve ekindeki CD'lerde yer alan ERGENEKON ve LOBİ' isimli projeler ile iddia niteliğindeki bilgiler çerçevesinde hazırlanan kitapçık; 10/07/2003 tarihinde Sn. Genelkurmay Başkanı'na ve 19/11/2003 tarihinde ise Sn. BAŞBAKAN'a intikal ettirilmiştir” şeklinde ifadelerde bulunmuştur. Bahse konu çalışmanın özeti niteliğinde hazırlanan başka bir Bilgi Notu'nun da; 19/01/2006 tarihinde Başbakan'a, 26/05/2006 tarihinde ise Genelkurmay İstihbarat Başkanı'na sunulduğunu belirtmiş ve 19.11.2003 tarihinde ERGENEKON konulu Başbakanlığa sunulan yazıda;

“03.07.2002 tarihinde Müsteşarlığımıza İstanbul'dan posta kanalıyla intikal eden, ancak kaynağı tespit edilemeyen 2 sayfalık isimsiz bir mektup ve CD'lerin incelenmesi sonucunda; 'ERGENEKON' isimli bir yapılanma hakkında bazı bilgiler tespit edilmiştir. 

Mevcut bilgilerden hareketle, kesin belirleme yapılamamakla birlikte 'Ergenekon' adı kullanılarak yürütülen çalışmaların; bu aşamada Devleti/Rejimi hedef alan bir grubun kendi çıkarları çerçevesinde organize olma çabalarını içerdiği izlenimi edinilmiştir.

Ancak, iddia niteliğindeki bu bilgilerin, birbirinden müstakil değişik kanallardan gelmesi ve birbirini büyük ölçüde teyit eder olması, olaya dedikodu çizgisinin ötesinde bir anlam kazandırmakta ve yönlendirilmiş organize bir faaliyetin işaretlerini taşımaktadır.

Bu nedenle, konuyla ilgili mevcut bilgiler;

Asker orijinli yönlendirici bir kadronun kontrolünde, Bazı Sivil Toplum Örgütleri (STÖ), Siyasi Parti ve Medya kuruluşlarının kullanılması suretiyle, Sivil idarenin örtülü biçimde denetime tabi tutulması ve yeni bir yapı altında yeni bir yönetim biçimi yaratılması amacına dayalı... olduğu değerlendirilmektedir" şeklinde görüş bildirmiştir.

Yani MİT Müsteşarlığı da, ERGENEKON'un illegal bir yapılanma olduğu tespitini yapıp resmi raporlarla kayıt altına almıştır.

ERGENEKON ÖRGÜTLÜ YAPI MIDIR?...

Kendi belgelerinde zanlı ve sanıkların resmi yollarla tespit edilen ilişkileri çerçevesinde; 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası'nın 1. ve 7. maddelerinde yapılan örgüt tanımlamasına uygun olarak Ergenekon'un yapısı:

a) Belirlenen amaçlar etrafında insan sayısı olarak, üç ten fazla kişinin bir araya gelmiştir
b) Hiyerarşik, görev dağılımı yapılmış, yürütülen tüm çalışmalarda gizlilik esas alınmıştır
c) İş bölümü, faaliyet alanları ve sorumluluklar önceden tespit edilmiştir
d) Eleman ve finansal kaynak temini, üyelerinin eğitimi gibi hususların açıkça ortaya konmuştur.

Hatta özel yetkili soruşturma savcıları mahkeme tarafından kabul edilen iddianamelerinde “profesyonel bir örgütlenme” olduğu değerlendirmesinde bulunmaktadır ve “Bu doğrultuda örgütlü yapının tam olarak oluşturulduğu ve hayata geçirildiğinden bahsetmek mümkün görülmektedir” iddiasını ortaya atmaktadır.

Ergenbekon'un ne olduğu, böyle bir örgütlenmenin olup olmadığına yönelik objektif tartışmalara son noktayı koyacak bu belgelere dayalı tespitlerden sonra, üzerinde en fazla tartışma yaratılan bir diğer konuya, bir derin devlet modeliyle yapılanan örgütlenmenin, TSK ile irtibat düzeyine işaret etmekte fayda var.

ERGENEKON-TSK İLİŞKİSİ NEDİR?

Ergenekon'u savunmayı görev bilen bazı şahıslar ve kesimler, soruşturma savcıları ve Ergenekon karşıtı kesimleri, TSK karşıtlığı ile suçlarken, Ergenekon'un kendi belgelerinde gizli bir propaganda yöntemi sergiliyor aslında.

Ergenekon soruşturma ve dava sürecinin ve bu sürece destek verenlerin amacını, “TSK'yı yıpratmak, toplum nezdinde itibarını yok etmek” şeklinde ifade edenler, Ergenekon mantalitesinde bir propaganda tarzı sergileyerek, örgütü, TSK üzerinden meşrulaştırma gayesinden başka bir düşünce taşımıyor.

Çünkü Ergenekon, amaçlarını daha iyi ve hızlı gerçekleştirebilmek, örgüte kolay eleman temin edebilmek ve kamuoyunu, örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri devlet adına yaptırdıklarına inandırmak için, örgütü “Tük Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteren illegal bir yapılanmaymış gibi” lanse etmiştir.

Böylelikle bir taraftan kendilerini daha güçlü göstermeye çalışırken diğer taraftan da TSK'yı planlı ve kasıtlı olarak kamuoyunda yıpratmıştır.

Örgütün TSK'ya sızma yoluyla örgütlendiğini, hem dava ve soruşturma dosyalarındaki resmi evraklardan, hem de mahkeme kararıyla yapılan teknik takip sonucu elde edilen telefon görüşmelerinden yola çıkarak iddia edebiliyoruz.

TSK'daki en alt kademeden üst kademelere kadar irtibat kurabilecek örgüt üyelerinin bulunduğuna dair belgeler, soruşturma savcıları tarafından Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığına da gönderilmiştir.

Tutuklu sanıklardan ele geçirilen "Derin Ergenekon" belgesinde, Ergenekon'un gizli yapılanması ve gizliliğin derecesi, yer altı yapılanmaları ve tarihsel gelişimiyle, Alperenler olarak adlandırılan örgütsel konumdaki kişilerin Türk Ordusuna sızmaya çalıştıkları ve gizlilik gereği bazı şeylerin açıklanmamasının gerektiği, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın, Ergenekon'un gözbebeği olduğu, hatta daha da ileri gidilerek Mustafa Kemal ATATÜRK'ün dahi kendi örgütlerinin tarikatvari ve dini yapısının içersinde olduğu, ancak bunun henüz açıklanmasının zamanı gelmediğinden açıklanmaması gerektiği şeklindeki ifadeler, Ergenekon'un TSK içerisinde hangi koldan sızma ve yapılanma hedefinde olduğunu da ortaya koymaktadır.

Burada yer alan görüşlerden, NATO tarafından 1950-60 arası kurulan gizli yapılanma ile benzerliği anlamak mümkündür.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Ergenekon'un gözbebeği olduğu tezi, bu gizli yapılanmanın geleneksel devamı iddialarını güçlendiren bir olgudur.

İşte burada dikkat çekici bir hususa daha var.

Araştırmacı Danille Ganser, NATO'nun gizli orduları ile ilgili yaptığı bir kitap çalışması için, bu gizli orduların kurulduğu tüm ülkelerdeki durumlarını NATO'ya yaptığı bir yazılı müracaatla öğrenmek ister.

NATO, bu talebi Türkiye hariç tüm ülkeler açısından cevaplandırır; ancak Türkiye'de kurulan gizli ordunun dağıldığı yada hala faaliyetlerine devam ettiğine dair tek bir bilgi vermez.

Bundan çıkarılacak iki sonuç vardır:

Ya Türkiye'de kurulan Gladio türü gizli Ordu hala faaliyetlerine devam etmektedir ya da NATO ve ilgili güçlerin kontrolü dışına çıkarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Çünkü lağvedilmiş bir yapı olsa, NATO tarafından bu yönde bir yanıt verilmemesi için hiçbir neden yoktur.

Çıkarılabilecek birinci sonuç için bile NATO tarafından verilebilecek bir yanıt vardır. En azından NATO açısından bu yapılanmanın Türkiye'de hala ihtiyaç duyulduğu için devam ettiği ifade edilebilirdi.

Bu yapılmadığına göre, geriye bu yapının NATO ve ilgili güçlerin kontrolü dışına çıkarak faaliyetlerini devam ettirdiği sonucu kalıyor.

Ergenekon'un 1999'da yeniden yapılanma sürecine girdiği ve bu yönde çalışmaların yapıldığı belgelerle sabit olduğuna göre; muhtemeldir ki, yapı kontrol dışına çıkarak ve konsept değiştirerek faaliyetlerine devam etmiş. Zira 1999 sonra NATO-Türkiye ilişkilerinde de bir konsept değişikliğinin yaşandığı ve TSK'da yönetim kademesine gelecek subayların NATO konseptine sıcak bakmayanlardan oluştuğu tartışılmaz bir gerçektir.

2005 yılı Ağustos Şura'sında bu yönde bir tasfiye girişimin yaşandığı, Şura kararları objektif incelendiğinde daha net anlaşılmaktadır.

Bunun yanında Ergenekon'un Ordu içerisine sızmış bir gizli örgüt olarak tanımlanması ve bunun bir gerçek olarak karşımızda durması, aslında TSK'yı rahatlatacak bir durumdur. Ele geçirilen belgeleri bunun aksi yönde yorumlamak ve değerlendirmek Ergenekon'un TSK içinde kurumsal ve ast-üst ilişkisine dayalı hiyerarşik yapıya bağlı bir kurum olduğu fikrini yaratabilir ki, bunu en başta kabul etmeyecek olan da TSK'dır ve TSK olmalıdır.

Postallı Demokrasi: ERGENEKON -3-'de yanıt bulacak sorular;

1- Fethullah Gülen Cemaati ile Ergenekon Operasyonları arasında bağ var mıdır?
2- Ergenekon operasyonları Gülen operasyonu mudur yoksa operasyon üzerinden Gülen'e de bir operasyon mu yapılmaktadır?
3- Türkan Saylan neden zanlı olarak Ergenekon operasyonlarına dahil edildi?
4- Ergenekon'un 28 Şubat rövanşı olduğu iddiaları, TSk ile Ergenekon yapılanması arasında tersten gelen bir ilşkinin sonucu mudur?
5- Medya ve iş dünyası ile yargı ve siyaset Ergenekon'un neresindedir?
6- Ergenekon yapılanması ile Danıştay saldırısı arasında bir bağ var mıdır?

HABERFORM

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*