Erkeklere hemşirelik yolu açıldı

  • Giriş : 25.04.2007 / 00:00:00

TBMM Genel Kurulunda, erkeklere de hemşire olma imkanı tanıyan kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Kanuna göre, üniversitelerin hemşirelikle ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurtdışında hemşirelikle ilgili devlet tarafından tanınan bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları bakanlıkça tescil edilenler, hemşire olabilecek.

Türkiye'de hemşirelik mesleğini, ''hemşire'' unvanı kazanmış Türk vatandaşlarından başkası yapamayacak. Hemşireler; tabip tarafından acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleriyle karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanımlama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili olacak. Ayrıca, aile hekimliği uygulamasına ilişkin görevleri yerine getirecek.

Hemşirelerin çalışma alanları, pozisyonları ve eğitim durumlarına göre görev, yetki ve sorumlulukları, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Lisans mezunu hemşireler, meslekleriyle ilgili lisans ve lisans üstü eğitim aldıktan sonra uzman hemşire olabilecek. Hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde lisans üstü eğitime sahip hemşirelerin rüçhan hakkı bulunacak.

Hemşire olabilmek için kadın olma şartı kaldırılarak, erkeklere de hemşire olabilme imkanı getiriliyor. Kadın hemşirelerle aynı eğitimi alan erkekler de hemşire olabilecek.

Teklifin yasalaşıp yürürlüğe gireceği tarihten önce hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer eğitim kurumlarından mezun olanlarla halen bu okullarda okuyan öğrencilerin kazanılmış hakları ise saklı olacak.

-EBELERİN HEMŞİRE OLMASI-

Bir defaya mahsus olmak üzere, ebelik diplomasına sahip olduğu halde, teklifin yasalaşıp yürürlüğe girdiği tarihte, en az 3 yıldan beri yataklı tedavi kurumlarında fiilen hemşirelik görevi yaptığını resmi belgeyle belgelendirenler, hemşirelik yetkisi ile görevlerine devam edecek. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girdiği 3 ay içinde başvurmaları gerekecek.

Üniversitelerde hemşire yetiştirilmek için yeterli kontenjan oluşturulması amacıyla, 5 yıl süreyle sağlık meslek liselerinin hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarına öğrenci alınmasına devam edilecek ve bu programlardan mezun olanlara hemşire unvanı verilecek.

TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, gündemdeki tasarı ve tekliflerin görüşülmesi için hükümet ve komisyon yerine oturmayınca, birleşimi yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious