Erken emeklilik son durum - Yaşa takılanlar son haberler

Erken emeklilik son durum - Yaşa takılanlar son haberler.10216
14.07.2013 / 08:34:07

Erken emeklilik konusunda belirsizlikleri yerini koruruken, Bakan Faruk Çelik, erken emekliliğin söz konusu olmadığını söyledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Türkiye'ye Gazetesi'nden Şerif Akcan, erken emekliliği yazdı. İşte o yazı...

Yıpratıcı işlerde çalışanlar SSK şartlarından erken emekli olur

5510 sayılı Reform Yasasına göre 8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk defa sigortalı olanlara 4/a kapsamından diğer bir ifade ile SSK şartlarından yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için sigortalının; belirli bir yaşı tamamlamış olması, belirli bir süre prim ödemiş olması, belirli bir süre sigortalı olması, işten ayrılmış olması ve SGK’ya yazılı talepte bulunması gerekir. Malullük ya da yaşlılık sigortasından aylığa hak kazanabilmek için gerekli olan bu beş şarttan üçü, sigortalının işten ayrılması, sigortalılık süresini tamamlaması ve SGK’ya yazılı müracaatta bulunması herkes için geçerli olan ortak şartlardır. Yasada öngörülen belirli bir yaşa ulaşmak ve belirli prim ödeme gün sayısını tamamlamak ise her sigortalı için işe giriş tarihine bağlı olarak farklı esaslara bağlanmıştır. Belirtelim ki; genel kural sigorta başlangıcı ne kadar eski ise istenen prim gün sayısı o kadar az ve emeklilik yaşı da o oranda daha erken tamamlanır.

SİGORTA BAŞLANGICI ESKİ OLANLAR DAHA ERKEN YAŞTA EMEKLİ OLUR
Reform Yasası emeklilik yaşının düzenlendiği 506 sayılı SSK Yasasının geçici 81’inci maddesini yürürlükte bırakmıştır. 506 sayılı Yasanın geçici 81’inci maddesinin (a) bendi hükmü gereği 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlükte bulunan hükümlere göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlar ile sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan kadınlar ve sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkekler hakkında, daha önce yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.
Bu düzenleme gereği, sigortalılık süresine eklenecek bir süresi olmayan kadınların (fiili hizmet zammı gibi) 8 Eylül 1981 tarihinden önce sigortalı olması halinde 50 yaşı tamamlama ve 5000 gün prim ödeme veya 50 yaşı tamamlamamakla birlikte 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayıp 5000 gün prim ödeme şartını yerine getirme veya 15 yıl sigortalılık süresini tamamlamak şartıyla 50 yaşında emekli olmaya hak kazanacağını söyleyebiliriz.
Aynı biçimde sigortalılık süresine eklenecek bir süresi olmayan erkek sigortalılar, 8 Eylül 1976 tarihinden önce sigortalı olmak şartıyla 55 yaşı tamamlama ve 5000 gün prim ödeme veya 55 yaşı tamamlamamakla birlikte 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayıp 5000 gün prim ödeme şartını yerine getirme veya 15 yıl sigortalılık süresini tamamlamak şartıyla 55 yaşında emekli olmaya hak kazanacaktır.
 
YIPRATICI İŞLERDE ÇALIŞANLARIN EMEKLİLİK HESABI FARKLIDIR
Uygulayıcılar tarafından sigorta başlangıç tarihine göre emeklilik yaşının tespit edildiğine yönelik hatalı bir değerlendirme yapılmaktadır. Özellikle belirtmek isterim ki; ilk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların emeklilik şartlarının tespiti ilk defa sigortalı oldukları tarihe göre değil, 23 Mayıs 2002 tarihindeki sigortalılık süresine göre belirlenmektedir.
Dolayısıyla sigortalının sigortalılık süresine eklenecek fiili hizmet zammı yani yıpranma gibi bir sürenin bulunması halinde 23 Mayıs 2002 tarihine göre sigortalılık süresi ilk defa sigortalı olunan tarih ile 23 Mayıs 2002 tarihine kadar geçen süre değil, ilk defa sigortalı olunan tarih ile 23 Mayıs 2002 tarihine kadar geçen süreye Yasa gereği eklenecek sürenin de ilave edilmesi sonucu bulunan süredir. Bu sürenin tespiti sonucu 23 Mayıs 2002 tarihine göre belirlenen sigortalılık süresi dikkate alınarak yaşlılık aylığı şartları tespit edilir.
Sigortalılık süresinin belirlenerek yaşlılık aylığı şartlarının belirlenmesi hakkında somut bir örnekle konuyu anlatmamız daha isabetli olacaktır. Örneğin; ilk defa 20 Temmuz 1991 tarihinde sigortalı olmuş kişinin 23 Mayıs 2002 tarihine göre sigortalılık süresi 10 yıl 10 ay 3 gündür. Dolayısıyla sigortalılık süresine eklenecek bir süresi bulunmayan bu erkek sigortalı emeklilik şartlarını, sigortalılık süresi 9 yıl 6 aydan fazla, 11 yıldan az olduğu için 25 yıllık sigortalılık süresini ve 53 yaşını tamamlamak ayrıca en az 5600 gün prim ödemek şartıyla sağlayacaktır. Örneğimizdeki sigortalı, 15 Aralık 1998 yılında asteğmenliğe naspedilmiş ve 12 ay kıtada asteğmen olarak vazife yapmışsa, yedek subaylık süreleri içinde fiili hizmet zammı uygulanması nedeniyle 12 aylık yedek subaylık dönemi içinde 3 aylık fiili hizmet zammı olduğu için ilgili sigortalının 23 Mayıs 2002 tarihine göre sigortalılık süresi 10 yıl 10 ay 3 gün değil 11 yıl 1 ay 3 gün olacaktır. Bu durumda sigortalının emeklilik şartı ise 23 Mayıs 2002 tarihinde sigortalılık süresi 11 yıldan fazla, 12 yıl 6 aydan az olduğu için, 25 yıl sigortalılık süresi ve 52 yaşını tamamlamak ayrıca en az 5525 gün prim ödemektir...
 
SİGORTA BAŞLANGICI FARAZİ GERİYE ÇEKİLİRSE HESAP PRATİKLEŞİR
Burada yeri gelmişken sigortalılık süresine eklenecek süresi olanların (polis, subay, astsubay vb.) yaşlılık aylığının hesaplanmasında pratik bir yöntemden de bahsetmemiz yerinde olur. Fiili hizmet zammı her ne kadar sigortalılık süresini geri götürmese de ilk defa sigortalı olunan tarihin fiili hizmet zammı süresi kadar farazi olarak geriye götürülmesi sonucu tespit edilen farazi ilk defa sigortalı olunan tarihi dikkate alarak uygulayıcıların kullandığı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre emeklilik şartlarının belirlendiği tablodan tespit edebiliriz. Örneğe göre, 23 Mayıs 2002 tarihi öncesinde yedek subaylık vazifesinde bulunan kişinin ilk defa sigortalı olduğu tarihi farazi olarak 20 Temmuz 1991 olarak değil 20 Nisan 1991 olarak değerlendirip emeklilik tablosuna bakarak 25 yıl sigortalılık süresi, 52 yaşı tamamlama ve en az 5525 gün prim ödeme şartlarından emekli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bir kez daha vurgulayalım ki; fiili hizmet zammı sigortalılık süresini geriye çekmez, pratik hesaplama yapmamıza yardımcı olur. Yine belirtelim ki; fiili hizmet zammı alınacak sürenin hesabında ilk defa sigortalı olunan tarihin, önemi bulunmamaktadır. Burada asıl olan sigortalının fiili hizmet zammı kazandığı tarihin 23 Mayıs 2002 tarihinden önce olup olmamasıdır.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*