Erken evlilik derman mı dert mi?

  • Giriş : 02.07.2006 / 00:00:00

Kadınlar, şiddetten kurtulmak için erken yaşta evliliği seçiyor

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Şiddetten kurtulmak için kadınların erken yaşta evliliği seçtini belirten Uysal, adınların çoğunun şiddet olgusuyla aile içinde tanıştığını, ekonomik sıkıntıların şiddeti artırdığını söyledi.

"Aile içi şiddet kurbanlarının demografik değerlendirilmesi" konulu çalışmasında şiddet konusuna değinen Yrd. Doç. Dr. Uysal, şiddet ve saldırganlığın özellikle gençlerde yoğun şekilde göründüğünü söyledi.Uysal, hastane acil servislerinde tedavi edilen her 9 kadından birinin, ayaktan tedavi edilen kurumların acil servislerinde muayene edilen her 7 kadından birinin aile içi şiddet kurbanı olduğunu ifade etti.Şiddetin her türüne fiziksel güç avantajı nedeniyle özellikle erkeklerde daha çok rastlandığına işaret eden Yrd. Doç. Dr. Uysal, "Şiddet eylemi kentlerde kırsal kesime oranla daha fazla görülmekte, eğitim düzeyi düşük olan bölgelerde daha sık rastlanmaktadır. Bencil, agresif, ruhsal sorunlu ve davranış bozukluğu olanlar ile alkol, uyuşturucu ve uyarıcı ilaç bağımlılarında şiddet eylemi daha fazla görülmektedir. Yine sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerde, eğitim düzeyi düşük kişilerde şiddet eylemiyle daha çok karşılaşılmakta, toplumdaki ekonomik sıkıntılar, işsizlik, kentleşme, sanayileşme ve hızlı nüfus artışı şiddeti arttırmaktadır." diye konuştu.Eğitim düzeyi düşük, çalışmayan, yoksul ve kalabalık ailelerde yaşayan kadınların daha ağır şiddet tiplerine maruz kaldığını vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Uysal, şöyle devam etti: "Kadınların çoğu ailede şiddet ile tanışmaktadır. Şiddet ile karşı karşıya kalan kadınlar bu olaydan uzaklaşmak için erken yaşta evlenme yolunu seçmektedir. İnsanların, barınma, iş ve para desteğinden yoksunluk, çocuklardan ayrı kalma korkusu, düşük benlik algısı ve daha iyi bir yaşamı hak ettiklerine dair kuşkuları bulunmaktadır. Kadınlar, kendilerini küçümsemekte ve başka şanslarının olmadığına inanmakta, suçluluk duygusu taşımaktadırlar."Her beş gebeden birinin aile içi şiddet kurbanı olduğunu açıklayan Yrd. Doç. Dr. Uysal, "İstismar nedeniyle başvuran çocukların yarısının annesi, intihar girişiminde bulunan her 3 kadından biri ve psikiyatri hastalarının yüzde 40-70’i yine aile içinde şiddete maruz kalmaktadır. Şiddet uygulayanlara tüm sosyo ekonomik gruplarda ve tüm yaş gruplarında rastlanmaktadır. Bu kişiler duygusal olarak bağımlı, düşük özgüveni olan, terk edilmekten korkan, kıskanç ve diğer insanların sınırlarını anlamaktan yoksun kişilerdir. Bunlar gerçekte suçluluk hissetmemekte, şiddet içeren davranışın ailenin iyiliği için olduğuna inanmaktadır." şeklinde konuştu.Türkiye’de acil telefon hattına gelen başvuruların yüzde 57’sini fiziksel şiddet, yüzde 46.9’unu cinsel şiddet, yüzde 8.6’sını ise tecavüz vakalarının oluşturduğunu açıklayan Yrd. Doç. Dr. Uysal, "Kadınlar hamilelik döneminde de şiddete maruz kalmaktadır. 21-25 yaş arasındaki gebelerde şiddet eyleminin görülme sıklığı daha fazla olup (yüzde 32), bunu 26-30 (yüzde 25.2) yaş arası kadınlar izlemektedir." dedi.Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious