Eski DGM savcısından TSK tespitleri

Eski DGM savcısından TSK tespitleri.14150
  • Giriş : 22.06.2009 / 22:38:00

“Yargı yeterince bağımsız değil” dediği için yargılanan Eski DGM Savcısı Mete Göktürk kirli eylem planı ile tekrar gündeme askeri yargının sivil yargı alanına girmesi konusunda çarpıcı tespitlerde bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Toplumda iki çeşit büyük sabıkalı grup var. Biri; düşünce suçu işlemekte sabıkalı. İkincisi darbe ve darbeye teşebbüsten sabıkalı. Ne yazık ki bu adanmışlık hali iki taraf açısından da bir varoluş tarzı. İki taraf da kararlı gözüküyor. Bu hem iyi hem kötü. Kötü, çünkü darbe istemek, kendini toplumun üzerinde ve toplumun sahibi görmek sağlıklı bir yol değil. İnsanı hasta eder. Ruhunu zedeler, fikrini durdurur, evhamları tetkikler, hem kendileri hem de toplumu huzursuz ederler. İyi, çünkü sürüp giden ve gittikçe güçlenen bir demokrasi mücadelesi var. İki taraf da pes etmiş değil. Demokrasi, hukuk, insan hakları, eşitlik ve iradesini kullanmak isteyenler çığ gibi büyüyor. Kaos ve korku ile topluma kendine mahkum etme çabasında olan darbeciler, darbe severler ise gün gün küçülüyorlar. Bunlar hukuku kaç kere katlettiler, ayın şeyi yine yaparlar. Kaç kere suçüstü yakalanıp inkar ettiler yine inkar ederler. İnsanca, hür ve özgür yaşamak istiyorsak tedbiri elden bırakmaya gelmez. Çok ittifaklı, güçten beslenen bu darbeci yapı için her yol mubah. Bunlar örnekleri mevcut olduğu gibi başbakan da asar, adalet isteyen yargıçları da yargılarlar. Eski Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Mete Göktürk “yargı yeterince bağımsız değil” dediği için yargılandı. O bir hukukçu, emekli savcı, avukat, yazar, karikatürist, heykeltıraş. Demokrasiye duyarlı bir vatandaş. Bizi yargılasanız da fikrimiz değişmeyecek diyenlerden... Sizin sabıkanız onur kırıcı, bizimkisi ise onur verici diyenlerden… Şimdi tek yol var; Siz normalleşin, biz de sizin normalleşmenize katkıda bulunalım… Öncelikle Anayasa'yı ve size aşırı anlamlar yükleyen bütün düzenlemeleri düzeltelim…Sizi hiç ilgilendirmeyen konularda bile “Asker ne der” sorusunu sormaktan topyekin vazgeçelim. Darbeler, andıçlar, planlar huzursuzluğun, kaybetme korkusunun eseridir. Gelin bu esaretten kurtulun… Emin olun, gün gelir sabıkanız düşer… Bizim sabıkamız sürüp gitsin…

Genelkurmay'da hazırlandığı iddia edilen İrticayla Mücadele Eylem Planı'nı konuşuyor Türkiye. Bu tek başına okunacak bir belge mi? Hayır. Bu işlerin Türkiye'de tarihsel boyutu var. TSK'nın siyasetle iç içe girmesi zaman zaman karşı karşıya gelmesi unutulmaması gereken bir realite. İttihat Terakki'den başlayın, devlet idaresinde egemen olma girişimleri darbeler, balans ayarları, andıçlar...

Siyasete karışan Ordu bir daha uslanmıyor… Osmanlı'nın yıkılışında ordunun asıl işlevinin dışına çıkmasının etkisi büyük. Hata farkedildiği için Ordu Atatürk'ün iradesiyle siyaset dışında bırakıldı.

Ne zamana kadar? 1960'a kadar belli ölçüde sürdü. 60 darbesinden sonra iş tamamen değişti, Ordu siyaset üzerindeki vesayetini yasalarla topluma kabul ettirdi. Askeri yargının yetkileri arttı. Askerler kendilerini toplumdan soyutlamak için ne gerekiyorsa yaptılar ve hesap verecekleri mevki ve makamları da kendileri belirlediler. OYAK ile ticarete girdiler, ekonomik olarak kendileri garantiye aldılar…

'ORDU NE DER' ENDİŞESİ BİTMELİ

Devlet içinde devlet… Sık sık, cumhuriyeti kuran zümre içinde biz vardık, ayrıcalıklarımızın olması doğaldır dediler. Siyaset ancak askerin izin verdiği ölçüde hareket edebilmiştir. Bu yapıda siyasete ilişkin konularda bile siyasilerin kafasında “Ordu ne der” sorusu hep canlı kalmıştır.

Büyükanıt, 27 Nisan bildirisini övünerek “Ben kaleme aldım” dedi. Bu övünülecek bir şey mi ki? Onlara göre öyle. Dediğimizin dışında hiçbir şey olamaz düşüncesi var. Unutmayın ki G.Kurmay Başkanlığı uzun süre Cumhurbaşkanlığına giden yol olarak görüldü.

Darbe ihtimali nedir? Yok denecek kadar az.

Atilla Kıyat, “Sivillerin içi rahat olsun bu kadar salak insanların darbe yapmaları mümkün değil” dedi. O üslupta söylemeyeceğim. Darbe için hem iç hem de dış konjonktür uygun değil.

TSK BU KONULARDA SABIKALI…

Peki ne mümkün, şu anda askerin içinde bir kanat ne yapıyor, eylem planları, andıçlar ne anlama geliyor? İrticayla Mücadele Eylem Planı'nın doğru olduğunu düşünmememiz için sebep yok. İçeride bir grup bütün orduyu kendileri ile beraber hareket etmeye zorluyor. 60 darbesinin başını da alt rütbeli subaylar çekmişti.

Nisan ayında Başbuğ iki basın toplantısı yaptı, hem 'cemaati' hedef gösterdi, hem demokrasi karşıtları içimizde barınamaz dedi. Eş zamanlı olarak bir albay AKP ve Gülen'i bitirme eylem planı hazırlanmış… Belge gerçek mi değil mi tartışılıyor, henüz bilmiyoruz. Fakat kaos planları ile toplumu darbeye sürüklemek isteyen düşünce Ordu içinde hâlâ var. Bugün kimse 'sorumlular bulunur ve yargı önünde hesap verir' diyemiyor. Çünkü örnekler bir iyimserliğe izin vermiyor.

Eylem Planı'nın altında Albay Dursun Çelik imzası var. Askeri savcı hemen kanaat belirtti. Askeri savcılık eline belge geçmeden, inceleme yapmadan kanaat belirtti ki hukukta böyle şey olamaz. Bu açıklama davadan çekilme sebebidir.

NETLEŞMEZSE DAHA VAHİM

Peki savcının kanaat belirtmesi toplumda nasıl bir kanaat oluşturuyor? Olay askeri savcılığa kalırsa, bir dava çıkmaz, iş bağlanmış kuşkusu yaratır. TSK'nın Ergenekon sanığı askerleri koruduğu kanaati hakim toplumda. Bu kanaati pekiştiren pekçok olay yaşadık.

Başbakan, belge sahteyse vahim, gerçekse daha vahim dedi… Gerçekten vahim. Bu ya bireysel bir provokasyondur ya da örgütlüdür. Gerçekse tam bir darbe girişimi belgesidir. Sahte ise TSK'yı yıpratmaya dönük bir adımdır.

Albay, imzayı reddetti. Jandarma ilk incelemesinde yüzde 90 benziyor dedi… Eğer gerçek mi, sahte mi olduğu belirsiz kalırsa bu çok daha vahim olur.

Askeri savcılık belgeye rastlamadık, imza da sahte dese toplum ikna mı olacak? İkna olmaz. Zihnimizdeki problemin çözülmemesi en korkuncu. Gerçek ya da sahte olduğu tespit edilemedi sonucuna varılırsa bu belge yıllarca konuşulur.

O durumda hafıza ve akıl yürütme devreye girer. Bu konularda TSK sabıkalı.

EMİRLE HUKUK OLMAZ

Askeri savcılık ilk gün yayın yasağı getirdi, ardından kanaat beyan etti. Doğal olarak güven zedelendi. Bu tavır hem TSK'yı hem askeri yargıyı yıpratır. Askeri yargı yalnız askeri suçlara bakmalı, bu tür suçlara asla bakmamalı. Yargı tek ve bütündür, suçu kim işlerse işlesin cumhuriyet savcısı soruşturur, dava açar, genel mahkemeler karar verir. Fakat Anayasamız'da bu ilke çiğnenmiştir ve acilen düzeltilmesi gerekir.

Asker yeni anayasaya direniyor mu? 80 Anayasası askerin anayasası, direnmesi doğal. Mevcut durumu kazanılmış hak olarak görüyor.

'Yargı bağımsız değil' dediğiniz için yargılandınız. Askeri yargı bağımsız mı? Hayır. Askeri yargının askeri suçlar dışındaki davalara da bakması başka ülkelerde olan bir şey değil. Bu yargı birliğine de aykırı. Bir ucu askeri bir ucu sivil olan yargı kabul edilemez ama ne yazık ki dayatmalar sonucu Anayasamız'a girmiş.

TAŞ DEVRİNDE DE BÖYLEYDİ…

Askeri yargıda Genelkurmay Başkanı'nı yargılayacak mekanizma var mı? Cumhurbaşkanı bile vatana ihanetten Yüce Divan'da yargılanıyor ama Genelkurmay Başkanı'nı askeri yargıda yargılayacak mekanizma yok.

Generaller de Genelkurmay Başkanı'nın izniyle yargılanabiliyorlar... Evet, askeri savcıların doğrudan soruşturma ve dava açma yetkisi yok, komutanın izni ile dava açabilirler.

Emirle hukuk olur mu? Olmuyor. Genelkurmay Başkanı hakkında soruşturma iznini kim verecek? Yargıç ve sanık sıfatları bir kişide toplanamaz. Bu hukukun en temel prensibidir, taş devrinde de böyledir, şimdi de böyle. Oysa burada net ve açık bir hukuksuzluk sözkonusu. Bu sorunu ortadan kaldırmak için yasal ve anayasal düzenlemeler yapılmalı.

Seçilmiş bir siyasi partiye dönük sözü edilen komplo askeri suç mu? G.Kurmay içinde yazıldığı iddia ediliyor, yazan kişi de asker ama siyasete dönük komplonun askeri suç kapsamında değerlendirilmesi yanlış. Bu işe kalkışan normal bir vatandaş da, asker de aynı şekilde yargılanmalı.

Bütün bunlar Ergenekon davası kapsamında gündeme geldi. Geçmişten bu yana derin bir yapı var ve bunlar savaştan nemalanıyorlar. Resmi ve gayri resmi gruplar biraraya geldi, çeteler oluştu. 50'lerden beri pekçok olaya bunlar sebep oldu. Büyük bir kirli tezgah işliyor, bunlarla yüzleşmek gerekiyordu. Ergenekon davası böyle bir yüzleşmeyi başlattı.

Soruşturma hâlâ açıkça darbe girişimiyle ilişkilendirilmedi… İrticayla Mücadele Eylem Planı davaya başka bir boyut katabilir. Nitekim Ergenekon sanıklarından bir tanesinin avukatında ele geçirilmiş.

Albay Çiçek'i Ergenekon savcısı sorgulamadı… Henüz gerek duymamış olabilirler. Askeri savcının sorgu kayıtları Ergenekon savcısına verilmiş. Savcılar ihtiyaç duyarlarsa Albay Çiçek'i sorgularlar. Savcı talimat verdiğinde askerî kolluk güçleri o kişiyi getirmek zorunda. Buna rağmen gelmemesi durumunda hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkartılır, zorla getirtilir.

Bu belgenin AK Parti'ye yeni bir kapatma davası ile ilişkisi olabilir mi? Olabilir. Gayrimeşru yollarla iktidardaki partiyi yıpratma çabalarının küçümsenmeyecek boyutta olduğu aşikar. Burada halk iradesine karşı bir tavır var.

Bu işe bazen asker, yargı, medya, iş dünyası, sivil toplum da alet oluyor. Bir anlamda askeri darbenin yerini yargı darbesi aldı… Evet, mesela AKP'ye açılan kapatma davası yersizdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararı da çok sertti. Uyarıya da gerek yoktu. Hepimiz düşünelim, 7 senedir iktidarda olan bir parti, yasalarda, Anayasa'da irticayı getirecek ne tür bir düzenleme yaptı diye sormak lazım. Münferit bazı hareketler, açıklamalar varsa bunlar hükümete bağlanamaz. İki tane kıt kafalı belediye başkanının sözünden hükümet irticayı getiriyor denemez.

TSK temizliğe direnemez

Ergenekon, herhalde Silivri'de tutuklu tutuksuz yargılananlardan ibaret değil. Gayet tabi… Bu büyük bir çete ve çetenin dışarıda kalan unsurlarına dikkat edilmeli. Belki içeriye alınanların bir kısmı masumdur, buna karşılık işin azılıları dışarıda kalmış olabilir.

Bu nasıl bir tehlike? Bu bütün örgütsel davalarda olur. Aynı eylemler devam eder. Bakın patır patır silahlar, mermiler dökülüyor. Dışarıda kalanlar büyük panik içindeler. Acaba silahların, mühimmatın, mermilerin yerini söylediler mi? Acaba isimlerimiz geçti mi? Yarın baskın yer miyiz?.. Sanıyorum devletin ilgili birimleri dışarıda kalan unsunlar konusunda hassasiyet gösteriyorlar ve onları eylemsizleştiriyorlar.

TSK'nın içine de sızmış bir örgütten, Ergenekon yapılanmasından söz ediyoruz. Asker bu konuda eskiye nazaran duyarlılık gösterdi, Emekli ve muvazzaf tutuklanmalar karşısında büyük direnç göstermedi, sert tepki vermedi. Ordu bu sürece sessiz kalmak zorunda, çünkü kirli yapıların tasfiyesi ve Ergenekon davasının çözülmesi için kamuoyu baskısı, siyasi duruşla birlikte dış destek de var. Yoksa mümkün müdür, bir orgeneralin sorgulanması, tutuklanması… Hatırlayın Susurluk olayında Meclis'e ifade vermeye bile gitmiyorlardı.

Siyasi kararlılık olmazsa yargı tökezleyebilir

Ergenekon davası üzerinde baskı var mı? Sürekli var… Belli çevrelerin, medyanın… Dava başlar başlamaz kıyameti koparttılar; bu sahte bir davadır, AKP'nin rövanş maçıdır dediler.

Mevcut yargı sistemi ile Ergenekon'da sonuna kadar gidilebilir mi? Her ülkede zaman zaman yargının tıkandığı olur. Yargı her şeyi çözer diye bir kural yok. Eğer arkasında kamuoyu desteği, siyasi kararlılık olmazsa yargı bir yerden sonra tökezleyebilir.

Şu anda tablo ne gösteriyor? Basının ilgisi azaldı, eskisi kadar ayrıntılı haberler, yorumlar, sulandırmalar yok. Yargıçlar biraz daha rahat nefes alıyorlar. Daha sağlıklı karar verme ihtimalleri arttı. Bundan sonrası yeteneklerine, hukuk bilgilerine, demokrasi anlayışlarına göre gelişecektir.

Siyaset yetkisini kullanmalı

Asker sivil ilişkileri nasıl?

Askeri vesayet rejimi güçlü olduğu için hükümetler pek iktidar olamıyor. Eskiden darbe girişimi karşısında hükümetin hiç sesi çıkmazdı, şimdi AKP suç duyurusunda bulundu, bu da bir gelişmedir. Fakat siyasi otoritenin askeri otorite üzerinde görevden alma, yer değiştirme, emekliye sevk etme gibi bir çok yetkisi var. Siyasi otorite daha kararlı olmalı, daha fazlasını yapabilir…

Siyaset ne kadar güçlüyse demokrasi de o kadar teminat altındadır… Demokrasi aynı zamanda 'sivillerin askerlere emrettiği rejim' diye tanımlanır. Demokratik sistemi de, hukuk devletini de, cumhuriyeti de, laikliği de korumak siyasetin görevidir. Gerektiğinde askeri de kullanır…

YENİŞAFAK

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*