Et ve Balık Kurumu yeniden

  • Giriş : 22.08.2006 / 00:00:00

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü'nün ana statüsü yayımlandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Yayımlanan statünün amacı, kurumun yeniden yapılanarak hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenmesini temin etmek, piyasa ekonomisi kuralları içerisinde sektörde tam rekabet koşullarının tesisine katkı yaparak tekelleşmenin önüne geçmek, kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda kamu yararı da gözetilerek faaliyetlerini sürdürmek ve sermaye birikimine yardımcı olmak olarak belirtildi.

Statü, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü'nün teşkilat yapısı, amaç ve faaliyet konuları ile ilgili hususları kapsıyor.

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanan statüde, Et Balık Kurumu'nun yetkileri arasında, halk sağlığı ve hayvan sağlığı açısından tehlike arz eden hastalıklara yakalanmış hayvanlarla, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca şartlı veya mecburi kesime tabi tutulan hayvanların usulüne uygun kesimi ve ürünlerinin değerlendirilmesi veya imha edilmesi de yer alıyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious