Evlenecek işçilere iyi haber

Evlenecek işçilere iyi haber.13570
  • Giriş : 16.01.2009 / 22:31:00

Evleneceği bilinen işçi, düzenli işe gelmezse iş sözleşmesi yönetici tarafından feshedilemeyecek

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, evleneceği bilinen işçinin çalışma bölgesinin değiştirilmesinin ardından süresinde işe başlamama ve devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesine yönelik kararı bozdu. Kararda, işverenin yönetim yetkisini kullanırken, keyfi davranmaması ve karar alırken "dürüstlük" kurallarına uyması gerektiği belirtildi.

İş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğini öne süren bir işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istedi.

Davalı işveren vekili ise işçinin hizmet sözleşmesindeki koşula rağmen yeni görevlendirildiği yerde süresinde işe başlamadığını, devamsızlık nedeniyle sözleşmesinin usulüne uygun şekilde feshedildiğini belirterek, davanın reddi gerektiğini savundu. Yerel mahkeme, hizmet sözleşmesinin ilgili maddesine dayanılarak işverenin, işçiyi ülkenin herhangi bir yerinde görevlendirebileceği, davacının görevlendirmeden sonra evlendiği, görevlendirildiği yere geçerli mazereti olmaksızın gitmediği ve sözleşmenin kötü niyetle sona erdirildiğinin ispatlanamadığı gerekçeleriyle davayı reddetti.

Davacı işçinin, kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesine geldi. Daire kararında, dosya içeriğine göre, işverenin, hizmet sözleşmesine göre ve ihtiyaç nedeniyle işçinin çalışma bölgesini değiştirdiği ve işçinin yeni yerine mazeretsiz olarak gitmediği gerekçesiyle iş sözleşmesini feshettiği belirtildi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararında, şunlar kaydedildi: "Yargılama sonrasında toplanan deliller ve tanık anlatımlarına göre, davacının evlenecek olduğunun işveren yetkililerince bilindiği anlaşılmaktadır. İşveren, yönetim yetkisi kapsamındaki bu hakkını kullanırken keyfi davranmamalı, iş yeri değişikliği ile ilgili karar alırken dürüstlük kurallarına uymalıdır. Buna göre, iş yeri değişikliği yapılmasının nedeni somut olarak belirlenmeli, ilgili bölgede davacının hizmetine gerçekten ihtiyaç olup olmadığı objektif olarak saptanmalı, mahkemece gerekli araştırma yapılarak sonucuna göre karara varılmalıdır. Eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır."

Daire, belirtilen gerekçelerle yerel mahkemenin kararının oy birliğiyle bozulmasına karar verdi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*