Faiz hedefe uygun

  • Giriş : 10.03.2007 / 00:00:00

Yüzde 4’lük enflasyon hedefiyle reel faizler örtüştü

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

IMF,yüzde 4’lük enflasyon hedefiyle reel faizlerin örtüştüğünü belirtti ve borç stoku/GSMH oranının %30’a çekilmesini istedi

4. Madde konsültasyon çalışmalarının tamamlayarak Türkiye’den ayrılan IMF Heyetinin raporu dün yayınlandı. IMF heyetinin değerlendirmesinde, bundan sonraki hedefin “son beş yılda ekonomi alanında gösterilen başarıların üzerine hızlı büyümeyi kalıcı kılmak, düşük enflasyon ortamını korumak ve ekonomiyi dış şoklara karşı daha dayanıklı ve esnek kılmak amacıyla yeni başarıları eklemek” olması gerektiği kaydedildi. Ancak raporda özellikle kamu borcunun, ekonomide yarattığı kırılganlıklar nedeniyle düşürülmesi gerektiğine dikkat çekildi. Rapordaki değerlendirmeler şöyle:

Faizler ihtiyatlı düşer
IMF raporunda düşük tek haneli enflasyonun güçlü ve istikrarlı orta vadede büyümeyi destekleyeceğini, enflasyonun somut şekilde düşüş eğilimine girdiği teyit edilirse faizlerin ihtiyatlı şekilde düşeceğini belirtti. IMF, “Yüzde 4’lük enflasyon hedefi düşünüldüğünde faizlerin mevcut seviyesi uygun bulunmaktadır. Enflasyonda hedefe doğru yakınlaşma gerçekleşmediği takdirde Merkez Bankası politikasını daha da sıkılaştırmaya hazırdır” dedi.

Dalgaya duyarlısınız
Geçtiğimiz yıl finansal piyasalarda görülen dalgalanma ve artan cari açığın piyasalardaki güven ve risk primi üzerinde etkili olduğu belirtilerek “İleriye bakıldığında, GSYİH büyümesinin yavaşlayarak yaklaşık yüzde 5 düzeyinde gerçekleşmesi beklenmekte” denildi. Bu tespitlerle Türkiye’nin dış finansman ihtiyacının halen yüksek düzeyde olduğu belirtildi. Bu durum “ekonomiyi finansal piyasalardaki dalgalanmalara karşı duyarlı kılmakta” denildi.

IMF’nin metninde kamu borcuna özel vurgu yapılması da dikket çekti.

Kamu borcunu düşürün
IMF, borcun daha güvenli bir seviyeye düşürülmesinin orta vadede kamu maliyesi önceliği olduğu konusunda mutabakat sağlandığını belirtti. Bu kapsamda net bazda kamu borcunun GSMH’nin yaklaşık %30’una indirilmesi gerektiğini belirtti. Halen kamu borcunun GSMH’ye oranı yüzde 47 oranında bulunuyor.

Faiz dışı fazlaya devam
IMF, açık olarak Türkiye’nin uyguladığı GSMH’nin yüzde 6.5’i seviyesindeki faiz dışı fazla hedefinin 2008 sonuna kadar korunması gerektiğini belirtti. Kamu borcunun yüzde 30’a düşürülmeye başlandıkça, faiz dışı fazla oranının da düşebileceği kaydedildi.

Harcama çapası geldi
Sözkonusu borç hedefine ulaştıkça, faiz dışı fazla hedefinin düşürülebileceğini belirten IMF, bu aşamada maliye politikası için yeni bir çapaya ihtiyaç duyulacağını belirtti. Bu noktada IMF, “harcama artışı” veya “toplam açığa” bir sınır konulmasını önerdi. Değerlendirmede, harcamaları belli sınırlar içinde tutmaya yönelik kamu personel ve sosyal güvenlik reformları gibi tedbirlerin gereğine dikkat çekti.

Sosyal güvenlik acil
Reform gündeminin en temel unsurlarından birinin sosyal güvenlik reformunun yeniden hayata geçirilmesi olduğunu belirten IMF, “Anayasa Mahkemesi 2006 yılında kabul edilen sosyal güvenlik kanunun önemli maddelerini iptal etmiştir. Ancak bu reform, emeklilik ve sağlık sistemlerinde ileride büyük açıklar oluşmasının engellenmesi ve büyümeyi artırıcı diğer refomlar için gereken mali kaynağın oluşturulması için hayati önem taşımaktadır. Reform kapsamındaki tasarrufları yaratabilecek revize bir kanunun erken bir vakitte kabul edilmesi tavsiye edilmektedir” dedi.

“Bir defaya mahsus girişimlerden kaçının”
IMF değerlendirme raporunda “faiz dışı fazla” nın önemine bir kez daha vurgu yaptı. GSMH’nin en az yüzde 6.5’i seviyesinde bir faiz dışı fazla hedefinin sürdürülmesi, “cari açığı sınırlı seviyede tutar, ekonomiyi olumsuz şoklara karşı korur” yorumunu yaptı. Bu kapsamda metinde “harcamalara sınır getirilmesi” önerildi. “Harcamaların belli sınırlar dahilinde tutulması büyük önem arzedecek olup, bütçe kalitesini azaltan ve vergi tabanını daraltan bir defaya mahsus girişimlerden kaçınılmalıdır” denildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious