Faize faiz işletme devri sona erdi

  • Giriş : 11.03.2007 / 00:00:00

Kredi kartı kullanımına ilişkin yönetmelik yayınlandı. Artık kart borcuna bileşik faiz uygulanmayacak. Ve kart sözleşmeleri en az 12 punto büyüklükte olacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Kredi kartı kullanımında yeni bir dönem başlıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kredi kartı kullanmanın el kitabı niteliğinde yönetmeliği dün Resmi Gazete'de yayınlandı. Artık, bankalar dönem borcunun bir kısmının ödenmesi durumunda sadece kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplayacak. Tüketicinin talebi yoksa limit artırılamayacak ve ilk yıl için aylık gelirin iki katını aşmayacak.

7 GÜNDE KART İPTALİ
Faiz hesaplamasında bir hesap dönemine ilişkin toplam borç tutarı veya hesap bakiyesi üzerinden, o döneme ilişkin hesap özetinin düzenlendiği hesap kesim tarihinden önceki bir tarih itibarıyla faiz yürütülebileceğine ilişkin kayıtlar hükümsüz olacak. Nakit kullanımına ilişkin borçlar hakkında işlem tarihi esas alınabilecek. Kredi kartından döviz yada altın alımı gibi işlemler nakit kullanım sayılacak. İşte el kitabında yeni dönemdeki düzenlemeler şöyle özetleniyor:

* Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanacak.

* Kalan hesap bakiyesine, asgari tutar ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz, asgari tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise asgari tutarın ödenmeyen kısmı için gecikme faizi, kalan hesap bakiyesinin asgari tutarı aşan kısmı için akdi faiz uygulanacak.

* Temerrüt halinde de kart uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmayacak.

* Kredi kartı sözleşmeleri en az 12 punto ve koyu siyah harflerle hazırlanacak.

* Sözleşmenin bir örneği, kart hamiline ve varsa kefile verilecek. Yapılan değişiklikler ise kredi kartı hesap özetinde bildirilecek.

* Kartın iptal edilmesine ve sözleşmenin feshine ilişkin kart hamilince yapılan talebin en geç 7 gün içinde banka tarafından yerine getirilmesi zorunlu olacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious