Fakir ailelere kömür yardımı

  • Giriş : 02.03.2007 / 00:00:00

Maddi durumu iyi olmayan ailelere, asgari 500 kilogramlık kömür yardımı yapılacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Karar, 1 Ocak 2007 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Karara göre, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenerek valiliklere bildirilecek fakir ailelere, başvurmaları üzerine asgari 500 kilogram bedelsiz kömür verilecek.
Valiliklere yapılacak kömür sevkıyatları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, kuruluşlar tarafından belirlenen sevkıyat programı dahilinde yapılacak.

İl içinde dağıtım organizasyonu valiliklerce yürütülecek. Kömürlerin teslim ve tesellüm işlemleri ile buna dair mutabakatlar, ilgili kuruluşlarla valilikler arasında yapılacak protokolle belirlenecek. Dağıtılacak kömürün niteliği, mahalli çevre kurulu kararlarına uygun olacak. CIF satış esasına göre valiliklere teslim edilecek kömür bedelleri ile görev zararları, 2008 yılı bütçesine konulacak ödenekten Hazine Müsteşarlığı tarafından söz konusu kuruluşlara ödenecek. Kuruluşların nakit sıkıntısını aşmak için üçer aylık dönemler halinde 2007 yılı içinde Hazine Müsteşarlığı tarafından ilgili kuruluşlara avans olarak ödeme yapılacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious